De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

bedrijvenvereniging Weststad/ De Wijsterd 25 maart 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "bedrijvenvereniging Weststad/ De Wijsterd 25 maart 2014"— Transcript van de presentatie:

1 bedrijvenvereniging Weststad/ De Wijsterd 25 maart 2014
industriële veiligheid bereikbaarheidskaarten/oefenen regionaal crisisplan/ GRIP voorbeeld bedrijvenvereniging Weststad/ De Wijsterd 25 maart 2014 1

2 opbouw presentatie de vier pijlers van industriële veiligheid
1 externe veiligheid 2 Besluit Risico’s en Zware Ongevallen 3 Artikel 31 Wet op de veiligheidsregio’s 4 advisering brandveiligheid milieu bereikbaarheidskaarten/ oefenen Regionaal Crisis Plan/ GRIP procedures praktijkvoorbeeld (4 juni 2013)

3 Advies bij risicovolle inrichtingen Advies bij ruimtelijke plannen Externe veiligheid Focus op effecten buiten de poort Advies over groepsrisico en rampenbestrijding

4 Besluit risico’s zware ongevallen 1999
Chemische industrie Verplichtingen gelden bij overschrijden drempelwaarde voor gevaarlijke stoffen hoge drempel: VR-plichtig lage drempel: PBZO-plichtig In MWB ca. 50 bedrijven

5 Brzo-toezicht: Wettelijke verplichting voor VR-bedrijven
Bestuurlijke wens voor PBZO-bedrijven Toetsen of bedrijven voldoende zijn voorbereid op (zware) ongevallen Kennis opdoen van bedrijven en deze doorzetten naar OV Bedrijven scherp houden op veiligheid

6 bedrijfsbrandweer Wettelijke grondslag:
Artikel 31 Wet veiligheidsregio’s

7 Waarom ? Systeemtoezicht Beter toezicht mogelijk Externe effecten
Zorgt voor goede vergunningen Dekking hele werkveld IV Beperken restrisico Bestrijding Fysieke maatregelen Waarom ABM? Basis voor EV Goede controle en advies fysieke veiligheid Maatregelgericht toezicht

8

9 contactpersoon: Martijn Kuijpers 0162- 481651 martijn
contactpersoon: Martijn Kuijpers

10

11 contactpersoon: Ad Jespers 0162- 481656 ad.jespers@brandweermwb.nl

12 Regionaal Crisis Plan

13 GRIP procedures Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings

14 Gecoordineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GRIP Gecoordineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP 0: motorkapoverleg: normale dagelijkse werkzaamheden GRIP 1: bronbestrijding GRIP 2: bron- en effectbestrijding GRIP 3: bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking GRIP 4: gemeentegrensoverschrijdend, evt. schaarste GRIP 5: regio-overschrijdend GRIP RIJK landelijke coördinatie

15 VRAGEN !?


Download ppt "bedrijvenvereniging Weststad/ De Wijsterd 25 maart 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google