De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eenheid in verscheidenheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eenheid in verscheidenheid"— Transcript van de presentatie:

1 Eenheid in verscheidenheid
Studiedag “Samenwerken” Vlaams Welzijnsverbond 30/11/2011

2 Het verhaal Sint-Lievenspoort
Wel: wat zijn o.i. de kritische vragen die we ons inzake samenwerking gesteld hebben en tot wat heeft het geleid Niet: als model dat kan veralgemeend worden vanuit juridische hoek

3 Wat mag je verwachten? Iets over Sint-Lievenspoort
Welke vragen hebben we ons gesteld en tot wat hebben ze geleid? Aandachtspunten Vragen en discussie

4 Sint-Lievenspoort Samenwerkingsverband tussen: Kinderopvang (1972)
Revalidatiecentrum (1968) Buitengewoon basisonderwijs (1820) Medisch Pedagogisch Instituut (1967) Thuisbegleidingsdienst (1988)

5 Vooraf Geschiedenis in 2 periodes periode voor 2004
periode vanaf 2004: - (her)structurering : juridische hefbomen - (her)definiëring: meervoudige (gelaagde) inter-organisationele samenwerking

6

7 samenwerken en strategisch management
Wat willen we bereiken en hoe gaan we daar geraken? De samenwerkingsstrategie is afgeleid van de organisatiestrategie Samenwerken: geen doel op zich

8 samenwerken en strategisch management
Wie dient betrokken te worden bij het strategisch management? raad van bestuur directie middenkader

9 samenwerken en strategisch management
Wat waren/zijn onze belangrijkste (strategische) objectieven? - het versterken/verruimen van het aanbod - het versterken van competenties en expertise - het versterken van de financiële leefbaarheid door het reduceren van kosten

10 samenwerken en strategisch management
Zelf doen of samenwerken ? - thuisbegeleidingsdienst - buitenschoolse kinderopvang - Dienst Voor Onthaalouders

11 samenwerken en strategisch management
Welke samenwerkingsvorm is geschikt? => meervoudig => gelaagd

12 samenwerken en strategisch management
Tijdelijke samenwerking: De tijdelijk werkbare overeenkomst (Wierdsma) * het samen ontwikkelen van een kwaliteitshandboek * het samen ontwikkelen van een mobiliteitsplan * het samen organiseren van een studiedag = projectwerk(groepen)

13

14 samenwerken en strategisch management
Permanente samenwerking: De strategische alliantie: = permanente en structurele samenwerking met behoud van autonomie Met behoud van de bestaande organisatiestructuur worden bijkomende tafels (overlegstructuur) geïnstalleerd. * doelgroeptafels en direcctieoverleg * protocol van samenwerking DVO

15 samenwerken en strategisch management
Permanente samenwerking: De (nieuwe) organisatie-eenheid De samenwerking resulteert in een afzonderlijke organisatie-eenheid * “centrale diensten” met een eigen directie (boekhouding, personeelsdienst, ICT, technische dienst, catering)

16 Aandachtspunten Op basis van het ESH-model van Weggeman
Respectvol en verstandig omgaan met verschillen

17 Organisatie- structuur Strategie en leiderschap
Realiseren van de missie Resultaten extern Resultaten intern Organisatiecultuur Medewerkers Organisatie- systeem Organisatie- structuur Strategie en leiderschap Missie – Visie - Waarden

18 medewerkers Projectwerk vraagt een procesdeskundigheid.
Wees gevoelig voor territorium, macht, invloed. (Her)benoem en duidt regelmatig de baten en de meerwaarde van de samenwerking?

19 organisatiecultuur

20 Respecteer elkaars gewoontes en beoordeel het effect van cultuur

21 Zorg dat elke medewerker weet waar hij/zij “thuis” hoort

22 organisatiesystemen

23 Vertrek van gelijkwaardigheid.

24 Hou rekening met de mogelijkheden van de partners.

25 Respecteer de draagkracht van de partner(s).

26 Is de inplanting belangrijk?

27 organisatiestructuren
Denk na over de juridische structuur.

28 Waarborg de samenwerking.

29 Respecteer de complementaire (maatschappelijke) opdracht.

30 Vragen en discussie


Download ppt "Eenheid in verscheidenheid"

Verwante presentaties


Ads door Google