De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onthaalbeleid stad Dendermonde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onthaalbeleid stad Dendermonde"— Transcript van de presentatie:

1 Onthaalbeleid stad Dendermonde
Petra Beeckman, personeelsconsulente

2 Geïntegreerd HR-beleid
Kerncompetenties Dendermonde: Klantgerichtheid, Samenwerken, Flexibiliteit, Communicatie Aanwerven en mutatie Competenties kunnen Opleiding Productiviteit, kwaliteit, snelheid Doelstellingen strategisch plan Dendermonde Evaluatie Motivatie Arbeidsgedrag willen Beloning Autonomie mogen Inhoud functie (regelruimte)

3 Geïntegreerd HR-beleid
Kerncompetenties Dendermonde: Klantgerichtheid, Samenwerken, Flexibiliteit, Communicatie Aanwerving en mutatie Onthaalbeleid Competenties Productiviteit, kwaliteit, levertijd Doelstellingen strategisch plan Dendermonde Arbeidsgedrag Opleiding Motivatie Beoordeling

4 Onthaal binnen HR Selectie-instrument (instroom)
Competentiewoordenboek Competentieprofielen Conclusie: onthaal is een onderdeel van een groter verhaal Selectie-instrument (instroom) Onthaalbeleid VTO Evaluatie-instrument

5 Waarom onthalen? Geen onthaalbeleid
Niet systematisch: wie zegt wat wanneer Geen beeldcorrectie (psychologisch contract) Vaak te veel te snel Tijdverlies Isolatie

6 Waarom onthalen? Sneller betere resultaten van medewerkers
Grotere motivatie van de medewerkers Profilering van de werkgever naar het publiek Verbeteren van communicatie tussen diensten Duidelijkheid scheppen over wat van de medewerkers wordt verwacht en hoe de opdracht zich situeert in de grotere context van de organisatie

7 Hoe onthalen ? Centraal Decentraal Schriftelijk Onthaalmap
Informatie structureren / netwerken introduceren Centraal Decentraal Schriftelijk Onthaalmap Dienstgerichte informatie Mondeling Onthaaldag Diensthoofd Peter / meter

8 Onthaalmap: inhoud Hoofdstuk I: Bestuur en structuur (missie, structuur en begrippen, organogrammen, locaties stadsdiensten) Hoofdstuk II: Dienstgericht onthaal (decentraal) (werken op ……. dienst, voorstelling structuur van de dienst en uit te voeren taken, peter/meterschap Hoofdstuk III: Services voor het personeel (personeelsdienst, sociale dienst stadspersoneel, vertrouwensperso(o)nen,verzekeringen,veiligheid en welzijn op het werk) Hoofdstuk IV: Reglementen (arbeidsreglement, vormingsreglement, evaluatiereglement, ICT-reglement, huisstijl, huishoudelijk reglement

9 Onthaalmap: praktijk

10 Waarop letten? Intranet: enkel als iedereen toegang heeft
Wie zorgt voor de informatieversheid?

11 Onthaaldag: inhoud Voorstelling werking stadsbestuur en diensten
Functionele loopbaan en evaluatie Loonberekening en flexibel werken Sociale dienst voor personeel Welzijn en veiligheid Deontologisch code Eedaflegging Receptie met kennismaking college burgemeester en schepenen.

12 Onthaaldag: praktijk Ruimte voor vragen en antwoorden is fundamenteel
Zo veel mogelijk individuele informatie Informele sfeer, verplichte aanwezigheid Eedaflegging is formeel Voldoende frequent inrichten maar best niet tijdens de eerste drie weken.

13 Wie is hierbij betrokken?
stadssecretaris personeelsleden personeelsdienst preventieadviseur verantwoordelijke sociale dienst

14 Peter / meter en diensthoofd
Individuele begeleiding met nadruk op de eigen functie Peter / meter: sociale integratie en aanspreekpunt Taak: rondleiding op maat, aangeduide begeleider voor dagdagelijks gebruik Diensthoofd: functie-inhoud Rol van de dienst binnen de organisatie evaluatieprofiel, concrete taken, ontwikkelingsbehoeften vanuit selectieverslag

15 Waarop letten? Aandacht voor evenwicht tussen kennis en sociale aspecten Denken vanuit de zwaksten: eenvoudige taal, vraag en antwoord, symbolen Afstemmen met andere HR-instrumenten, met informatiedienst Organisatie + dienst + functie Constant evalueren


Download ppt "Onthaalbeleid stad Dendermonde"

Verwante presentaties


Ads door Google