De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud presentatie Complexiteit en belang van preventieve zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud presentatie Complexiteit en belang van preventieve zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Preventieve zorg / JOGG Annette Bij-Zwart, adviserend geneeskundige, arts M&G maart 2011

2 Inhoud presentatie Complexiteit en belang van preventieve zorg
Samenhang ZVW met WPG Kansen JOGG

3 Complexiteit en belang van preventieve zorg
- betreft waarden/normen voor individuen - Investeren nu -> opbrengst later - Investeren in ene domein -> opbrengst in ander domein - veel actoren in diverse domeinen Belang: meer gezonde levensjaren Kansen: uitspraken CVZ over evidence -> zorginkoop

4 (Her)indeling van Preventie
Beschrijving ziekte individu Internationale Classificatie van functies Primaire Preventie Gezond Universele preventie Populatie Secundaire Preventie Risicofactoren en/of Symptomen Selectieve preventie Tertiaire preventie (zorg) (Chronisch) ziek Beperkingen in: Functies Activiteiten Participatie Zorg Zorggerelateerde preventie Individu Geïndiceerde Preventie

5 Geïndiceerde preventie individuen die geen ziekte hebben, maar
wel risicofactoren of symptomen. Bijvoorbeeld Bepaalde BMI (lengte en gewicht) Symptomen subklinische depressie

6 Landelijke ontwikkelingen
VWS: speerpunten preventie (vanaf 2006) Overmatig alcohol Roken Diabetes Overgewicht Depressie CVZ-rapporten

7 CVZ: Randvoorwaarden voor verzekerde zorg
1. Indicatiestelling: ‘hoog risico-individu’ Medische indicatiestelling: arts-patient-relatie omschreven hoogrisico-criteria 2. Interventie: Evidendence based èn kosten effectief

8 CVZ: preventie van overmatig alcohol
1. Indicatiestelling: ‘hoog risico-individu’ Meer alcohol dan richtlijn + minder dan diagnose (DSM IV) 2. De interventie: Bewezen effectief 3. Zorgaanbieders: POH, gespecialiseerde VP, bedrijfsartsen, jeugdartsen Kans…. web-based, anoniem, kostenloos

9 Diagnose Depressie (DSM IV)
5 Overige symptomen Slaap stoornis (te veel) Slaap stoornis (te weinig) Energie gebrek Eetlust Waardeloosheidgevoel Suicide gedachten Agressie Agitatie remming 2 Kernsymptomen Abnormaal neerslachtige stemming Ernstig verlies van plezier in bijna alle activiteiten

10 Diagnose subklinische depressie
3 Overige symptomen Slaap stoornis (te veel) Slaap stoornis (te weinig) Energie gebrek Eetlust Waardeloosheidgevoel Suicide gedachten Agressie Agitatie remming 1 Kernsymptoom Abnormaal neerslachtige stemming Ernstig verlies van plezier in bijna alle activiteiten

11 CVZ: Subklinische depressie:
1. Medische indicatiestelling (hoog-risico- individu): 1 kernsymptoom + 3 symptomen (dus geen ‘somberheid’, ‘depressieve gevoelens’) 2. De interventies: Bewezen effectief: cognitieve gedragstherapie 3. Zorgaanbieders: 1ste lijns zorg (huisartsen (POH), 1e lijnpsychlogen) Kans……….e-health

12 Landelijke ontwikkelingen
VWS: speerpunten preventie (vanaf 2006) Overmatig alcohol Roken Diabetes Overgewicht Depressie CVZ-rapporten

13 CVZ-rapporten: Stoppen-met-rokenprogramma (Smrp) per 1-1-2011 in ZVW
Diabetes en overgewicht -> Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) niet voor in ZVW

14 Stoppen-met-rokenprogramma
Prestatie Smrp / ‘Zorgmodule stoppen met roken’ Advisering Motiveren Begeleiden (gedragsverandering) 3.a.gedragsmatig 3.b. farmacotherapeutisch Stepped care aanbod bewezen effectieve methoden Kwaliteitsindicatoren (proces en resultaat)

15 Stoppen-met-rokenProgramma
Stoppen met roken zorg: Nu al verzekerde zorg: Korte interventie (=stop-advies) Intensieve gedragsverandering Nortryptiline Stoppen met roken Programma per 1 januari 2011 in ZVW Zorg (1,2,3) + - nicotinevervangende middelen Bupropion, varinicline, Champix

16 Diabetes en overgewicht Gecombineerde Leefstijl Interventie(GLI)
Advisering en begeleiding van hoog risico individuen (=Zelfstandig beweegprogramma) voeding, bewegen, gedragsverandering is ‘huisartsenzorg’ = ZVW GLI, waaronder lijfelijke begeleiding (fysiotherapeut) is (nog) geen verzekerde zorg (2012?) CVZ: Kosten-effectiviteit nog niet bewezen!!

17 ROL zorgverzekeraar: inkopen van preventieve-zorg-prestaties
Polisvoorwaarden en contracten: Wie gaat waar leveren? Onder welke condities/kwaliteitseisen? Tegen welke prijs? In context met de speerpunten: - Ketenzorg (diabetes, COPD) - Geïntegreerde eerste lijns voorzieningen

18 Discrepantie (1) + + + + +  - - - - -  -> ? ± ± ± ± ± 
Wet Publieke Gezondheid (WPG) Selectieve preventie met toeleiding van hoogrisico GLI / Leefstijlprogramma’s (overgewicht + diabetes) S(toppen)-m(et)-r(oken)-cursussen ± ± ± ± ±  ZorgVerzekeringsWet Aanbod van Geïndiceerde preventie-zorg GLI (overgewicht + diabetes) Niet voor 2012 in ZVW (na 1012?)  -> ? S(toppen)-m(et)-r(oken)-Programma Per in ZVW

19 Discrepantie (2) - - - - - -  ->  + + + + + 
Wet Publieke Gezondheid toeleiding van hoogrisico (selectieve preventie) Preventie alcoholgebruik  ->  preventie depressie ZorgVerzekeringsWet aanbod van (Geïndiceerde) preventie-zorg Preventie alcoholgebruik subklinische depressie

20 Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
Doelgroep: jongeren Thema’s: voeding bewegen

21 JOGG - samenwerkende partners
Gemeente: Wet Publieke Gezondheid (WPG) GGD Zorgverzekeraar: ZorgVerzekeringsWet (ZVW) Locale middenstand Maatschappelijk middenveld

22 JOGG - uitgangspunten Breed politiek-bestuurlijk draagvlak
Publiek-private samenwerking Sociale marketing Verbinding preventie en zorg Wetenschappelijke begeleiding + evaluatie

23 JOGG - methodiek - JOGG-coach - Samenhang bestaande initiatieven
- Communicatie - JOGG-gemeente

24 Toekomst: JOGG -> Gezonde Gemeente
Uitbreiding doelgroep Uitbreiding preventiethema’s (VWS)

25 DE KANS Publieke Private gezondheidszorg


Download ppt "Inhoud presentatie Complexiteit en belang van preventieve zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google