De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BeweegKuur Workshop Leefstijl Symposium Huisartsenzorg Arnhem

Verwante presentaties


Presentatie over: "BeweegKuur Workshop Leefstijl Symposium Huisartsenzorg Arnhem"— Transcript van de presentatie:

1 BeweegKuur Workshop Leefstijl Symposium Huisartsenzorg Arnhem
28 oktober, Wolfheze Hannie van Doorn

2 BeweegKuur Wat is de BeweegKuur Wat houdt de BeweegKuur in
Relatie BeweegKuur met: andere leefstijlinterventies (Bewegen op Recept, Big Move, e.a.) Preventieconsult Cardiometabole aandoeningen zorgstandaarden (o.a. diabetes, cardiovasculair risicomanagement) Toekomst BeweegKuur: advies College voor Zorgverzekeringen voorbereiding, i.h.b. in de regio Arnhem Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee?

3 Wat is de BeweegKuur Een effectieve, uitvoerbare gecombineerde leefstijlinterventie met aandacht voor voeding, bewegen en gedragsverandering, waarmee mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico vanuit de eerste lijn begeleid worden naar een gezondere leefstijl

4 Waarom BeweegKuur Kaderbrief 2007-2011 VWS:
gezondheid en preventie belangrijke positie ambities ondermeer tot uiting in de BeweegKuur Doel VWS: gecombineerde leefstijlinterventies zoals BeweegKuur per 1 januari 2012 opnemen in basispakket zorgverzekering Opdracht NISB: ontwikkeling gecombineerde leefstijlinterventie (BeweegKuur) samen met partners voorbereiding landelijke implementatie Pijlers voor landelijke implementatie: (kosten)effectiviteit, uitvoerbaarheid haalbaarheid

5 Partners BeweegKuur

6 Ontwikkeling BeweegKuur
2007: Subsidieverstrekking vanuit VWS Literatuuronderzoek, focusgroepgesprekken en eerste prototype 2008: 7 ROS regio’s met 15 locaties Doorontwikkeling prototype o.a. door onderzoek Universiteit Maastricht BeweegKuur (hoog risico op) diabetes gereed januari 14 ROS regio’s betrokken met 41 locaties Start doorontwikkeling BeweegKuur overgewicht en obesitas

7 Ontwikkeling BeweegKuur (2)
2009 – september 20 ROS regio’s betrokken: landelijke dekking met 53 locaties Opstart netwerkontwikkeling, verbinding zorg -wijk Proefimplementatie doorontwikkelde BeweegKuur (doelgroep overgewicht en obesitas)

8 Ontwikkeling BeweegKuur (3)
2010: Uitbreiding met minimaal 90 locaties in 20 ROS regio’s Nieuw protocol (doorontwikkelde BeweegKuur ) Implementatie doorontwikkelde BeweegKuur Voorbereiden op opname basispakket; creëren randvoorwaarden zoals: Scholing van professionals Netwerkontwikkeling regionaal en lokaal door ROS, GGD en Sportraad BeweegKuur laten aansluiten bij reguliere standaarden en behandelrichtlijnen Monitoring en onderzoek; BeweegKuur doorontwikkelen en verbeteren

9 Ontwikkeling BeweegKuur (4)
2008  15 locaties in 7 ROS regio’s 2009  53 locaties in 19 regio’s 2010  ruim 150 locaties in 20 ROS regio’s 2011  landelijke dekking 2012  om de hoek beschikbaar

10 BeweegKuur Wat is de BeweegKuur Wat houdt de BeweegKuur in
Relatie BeweegKuur met: andere leefstijlinterventies (Bewegen op Recept, Big Move, e.a.) Preventieconsult Cardiometabole aandoeningen zorgstandaarden (o.a. diabetes, cardiovasculair risicomanagement) Toekomst BeweegKuur: advies College voor Zorgverzekeringen voorbereiding implementatie, i.h.b. in de regio Arnhem Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee?

11 Wat houdt de BeweegKuur in
doel doelgroep programma rol: leefstijladviseur fysiotherapeut/oefentherapeut diëtist relatie met sport- en beweegaanbod

12 Doel BeweegKuur Realiseren van gezondheidswinst d.m.v. bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering Na een jaar begeleiding in de BeweegKuur wordt gestreefd naar een gewichtsreductie van ≥ 5%, die gehandhaafd wordt in het jaar na de BeweegKuur. Het doel van de BeweegKuur wordt aangevuld met de persoonlijke doelen van deelnemers Zelfstandig bewegen in dagelijks leven en in de wijk

13 Doelgroep BeweegKuur BMI Buikomvang Comorbiditeit Normaal Te groot*
Risicofactoren HVZ – DM** Artrose en slaapapneu DM - HVZ 25-30 - verhoogd risico hoog risico zeer hoog risico 30-35 35-40 ≥40 *Te groot: ≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen. ** Hieronder wordt verstaan: hypertensie, dyslipidemie, gestoord nuchtere bloedglucose.

14 Submax. inspanningstest
Stroomschema indicatiestelling Leefstijladviseur Programma 1 Fysiotherapeut: Intake Submax. inspanningstest Advies Leefstijladviseur Indicatiestelling Beweegprogramma Fysiotherapeut Programma 2 Fysiotherapeut Programma 3 Huisarts Screening leefstijladviseur Intake Diëtist Individuele consulten Diëtist Groepsbijeenkomsten Voeding (7 x 1,5 uur) Diëtist Intake

15 Indicatiestelling (Bewegen)
BMI Buikomvang Comorbiditeit Normaal Te groot* Risicofactoren HVZ – DM** Artrose en slaapapneu DM - HVZ 25-30 - 1 2 (3) 30-35 35-40 ≥40 Als handvat voor de indeling in beweegprogramma’s wordt de risico-indeling gevolgd. Programma 1: verhoogd risico Programma 2: hoog risico Programma 3: zeer hoog risico Van deze indeling kan afgeweken worden als leefstijladviseur – fysio/oefentherapeut – patient dit nodig achten. *Te groot: ≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen. ** Hieronder wordt verstaan: hypertensie, dyslipidemie, gestoord nuchtere bloedglucose.

16 Programma BeweegKuur Zelfstandig beweegprogramma 8 x leefstijladviseur
Opstart beweegprogramma 6 x fysio-/oefentherapeut follow-up bij leefstijladviseur Begeleid beweegprogramma 12-16 weken fysio-/oefentherapeut Alle programma’s zijn er op gericht de deelnemer zelfstandig te laten bewegen.

17 BeweegKuur Wat is de BeweegKuur Wat houdt de BeweegKuur in
Relatie BeweegKuur met: andere leefstijlinterventies (Bewegen op Recept, Big Move, e.a.) Preventieconsult Cardiometabole aandoeningen zorgstandaarden (o.a. diabetes, cardiovasculair risicomanagement) Toekomst BeweegKuur: advies College voor Zorgverzekeringen voorbereiding implementatie, i.h.b. in de regio Arnhem Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee?

18 BeweegKuur en andere leefstijlinterventies
Voeding en bewegen Gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico 3 programma’s gericht op zelfstandig bewegen in de wijk Leefstijladviseur verbonden aan huisartsenpraktijk Samenwerking 1e lijnszorgverleners onderling en met sport- en beweegaanbod BOR Alleen bewegen Lichte gezondheidsklachten Beweegprogramma’s op maat Leefstijladviseur los van huisartsenpraktijk Huisartsenpraktijk verwijst; uitvoering leefstijladviseur en sportinstructeurs Big Move Alleen bewegen Leefstijlgerelateerde klachten Fasegewijs van begeleide beweegprogramma’s naar zelfstandig bewegen in de wijk Medewerkers gezondheidscentrum coachende rol

19 BeweegKuur en PreventieConsult
(Cardiometabole aandoeningen) Voeding, bewegen en roken Hoog risico op diabetes, hart- en vaatziekten, nierziekten Opsporen mensen met verhoogd risico Behandeling volgens NHG-standaarden Huisartsen, praktijkondersteuners Verwijzing naar passend leefstijlaanbod in 1e lijn en de wijk BeweegKuur Voeding en bewegen Gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico 3 programma’s gericht op zelfstandig bewegen in de wijk Leefstijladviseur verbonden aan huisartsenpraktijk Samenwerking 1e lijnszorgverleners onderling en met sport- en beweegaanbod

20 BeweegKuur en zorgstandaarden
Primaire preventie Secundaire preventie Tertiaire preventie Collectief Individueel A Universele preventie (bevolking) B Selectieve preventie (risicogroepen) C Geïndiceerde preventie (afwijkingen) D Zorggerichte preventie (diabetes) Voorlichting & leefstijl- interventie Thema 1 Optimale preventie en zorg Kernthema : Implementatie van een complete en actuele zorgstandaard die preventie en zorg omvat Positie van cliënt & patiënt Thema 2 Organisatie & kwaliteit Thema 3 Regelgeving & bekostiging Thema 4 EPD & ICT-voorzieningen Thema 5 20

21 Model zorgstandaarden: ziektespecifieke modules
Preventie & vroege opsporing Diagnostiek Behandeling & zorgplan Begeleiding, revalidatie, re-integratie & participatie Laatste levensfase & palliatieve zorg Diabetes - zorgstandaard exclusief generieke aspecten COPD - zorgstandaard exclusief generieke aspecten Vasculair risico - zorgstandaard exclusief generieke aspecten Hartfalen - zorgstandaard exclusief generieke aspecten Depressie - zorgstandaard exclusief generieke aspecten ( andere chronische ziekten ) Universele preventie Selectieve preventie Geïndiceerde preventie Zorggerelateerde preventie ( ‘ goede zorg en begeleiding ‘ ) collectief individueel

22 Model zorgstandaarden: generieke modules
Preventie & vroege opsporing Diagnostiek Behandeling & zorgplan Begeleiding, revalidatie, re-integratie & participatie Laatste levensfase & palliatieve zorg Educatie & ondersteuning zelfmanagement Bewegen Voeding & dieet Stoppen met roken Basis huisartsgeneeskundige zorg ( andere generieke modules ) Universele preventie Selectieve preventie Geïndiceerde preventie Zorggerelateerde preventie ( ‘ goede zorg en begeleiding ‘ ) collectief individueel

23 BeweegKuur Wat is de BeweegKuur Wat houdt de BeweegKuur in
Relatie BeweegKuur met: andere leefstijlinterventies (Bewegen op Recept, Big Move, e.a.) Preventieconsult Cardiometabole aandoeningen zorgstandaarden (o.a. diabetes, cardiovasculair risicomanagement) Toekomst BeweegKuur: advies College voor Zorgverzekeringen voorbereiding implementatie, i.h.b. in de regio Arnhem Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee?

24 Toekomst BeweegKuur Rapport College van Zorgverzekeringen (aug. 2010)
‘De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)‘ GLI = advies en begeleiding bij voeding/eetgewoontes, beweging en gedragsverandering Als samenhangende interventie vanaf in Besluit zorgverzekering Geen eigen bijdrage; niet beperkt tot eenmaal Berekening iMTA (EUR): na 5 jaar batig saldo GLI onderdeel preventieketen – relatie met Zorgstandaard Obesitas en PreventieConsult Cardio-metaboolsyndroom

25 Toekomst BeweegKuur Taak ROS’en: Regionale en lokale netwerkvorming
Samen met GGD en Sportraad Voorbereiden implementatie: voldoende geschoolde zorgverleners voldoende geschikt sport- en beweegaanbod lokale samenwerking tussen 1e lijn en sport- en beweegaanbod gezondheidsbeleid gemeenten gericht op leefstijlinterventies

26 Regio Arnhem Regioteam Caransscoop met Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) en Gelderse Sportfederatie: Contact met gemeenten Contact met sport- en beweegaanbod Contact zorgverzekeraars over mogelijkheden financiering Contact opgeleide zorgverleners →Plan van aanpak per gemeente

27 BeweegKuur Wat is de BeweegKuur Wat houdt de BeweegKuur in
Relatie BeweegKuur met: andere leefstijlinterventies (Bewegen op Recept, Big Move, e.a.) Preventieconsult Cardiometabole aandoeningen zorgstandaarden (o.a. diabetes, cardiovasculair risicomanagement) Toekomst BeweegKuur: advies College voor Zorgverzekeringen voorbereiding implementatie, i.h.b. in de regio Arnhem Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee?

28 Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee?
BeweegKuur Moet ik hier als huisartsenpraktijk iets mee?

29 www.beweegkuur.nl www.caransscoop.nl
Informatie


Download ppt "BeweegKuur Workshop Leefstijl Symposium Huisartsenzorg Arnhem"

Verwante presentaties


Ads door Google