De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten Arbeidsrecht Studiebijeenkomst Ned. Federatie van Belastingadviseurs mr. Maarten van Gelderen dinsdag 9 oktober 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten Arbeidsrecht Studiebijeenkomst Ned. Federatie van Belastingadviseurs mr. Maarten van Gelderen dinsdag 9 oktober 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten Arbeidsrecht Studiebijeenkomst Ned. Federatie van Belastingadviseurs mr. Maarten van Gelderen dinsdag 9 oktober 2007

2 VAN GELDEREN ADVOCATEN

3 Programma  Ontslag: aantallen en kosten  Ontslagrecht volgens Donner (in 7 stappen)  Bijzondere onderwerpen:  Proeftijd  Concurrentiebeding  Ontslag op staande voet

4 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslagstatistieken

5 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslagkans

6 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslagkans

7 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslagkosten  landelijke ontslagkosten: ca. EUR 4 mrd  60% van de ontslagen werknemers ontvangt een (vorm van) ontslagvergoeding  gemiddelde ontslagvergoeding: EUR 17.000

8 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslagsysteem  Preventief duaal stelsel  ontslagtoestemming vóóraf  2 routes: kantonrechter en CWI  duur procedure: ca. 8 weken  geen hoger beroep  Ontslagplannen Donner 3 juli 2007  Advies STAR 30 augustus 2007

9 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslagplannen Donner (1) Werkgever mag dienstverband opzeggen zonder toestemming van CWI of kantonrechter maar onder toekenning van ontslagvergoeding.

10 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslagplannen Donner (2)  Werkgever moet 4 weken voorafgaand aan de opzegging de ontslagreden en de ontslag- vergoeding aan de werknemer melden.  Werknemer mag tijdens deze 4 weken (de aanzegtermijn) bezwaar maken bij werkgever.

11 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslagplannen Donner (3)  Na afloop van de aanzegtermijn geldt een opzegtermijn van 4 weken.  Werknemer kan zich binnen 4 weken na de opzegging beroepen op vernietigingsgrond.

12 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslagplannen Donner (4)  De ontslagvergoeding is gelijk aan de kantonrechtersformule met een maximum van 1 jaarsalaris (of 75.000/100.000 euro).  Scholingskosten mogen voor ¼ per dienstjaar op ontslagvergoeding in mindering worden gebracht.

13 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslagplannen Donner (5)  Ontslagvergoeding is niet verschuldigd bij ontslag op staande voet.  Ontslagvergoeding verdubbelt bij kennelijk ongegrond ontslag (vernietigbaar ontslag).  Ontslagvergoeding is niet verschuldigd bij bedrijfseconomisch ontslag, mits positief advies van CWI.

14 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslagplannen Donner (6)  Werkgever kan bedrijfseconomisch ontslag laten toetsen door CWI.  Bedrijfseconomisch ontslag omvat:  financiële noodzaak  technologische veranderingen  wijzigingen in de organisatie  kostenbesparingen

15 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslagplannen Donner (7)  Als CWI positief oordeelt kan werkgever opzeggen zonder ontslagvergoeding.  Als CWI negatief oordeelt kan werkgever de rechter inschakelen:  positief oordeel: geen ontslagvergoeding  negatief oordeel: geen ontslag of dubbele ontslagvergoeding

16 VAN GELDEREN ADVOCATEN Aanvullende plannen Donner  Er komt een wederzijdse scholingsplicht.  De positie van werknemers met tijdelijke contracten wordt versterkt.

17 VAN GELDEREN ADVOCATEN Bijzondere onderwerpen  Proeftijd  Concurrentiebeding  Ontslag op staande voet

18 VAN GELDEREN ADVOCATEN De proeftijd Hoe werkt het?  schriftelijk vastleggen  maximumduur 1 of 2 maanden  opzeggen per direct  opzegverboden niet van toepassing, maar …

19 VAN GELDEREN ADVOCATEN De proeftijd Pas op:  IJzeren proeftijd theorie  Misbruik van recht  discriminatie  Strijd met goed werkgeverschap

20 VAN GELDEREN ADVOCATEN Het concurrentiebeding Hoe werkt het?  Schriftelijk overeenkomen (concurrentiebeding in personeelsgids is niet geldig)  Rechter is streng bij onduidelijke formulering

21 VAN GELDEREN ADVOCATEN Het concurrentiebeding  Brabant / Van Uffelen (HR 1979)  Ingrijpende functiewijziging  Zwaarder gaan drukken

22 VAN GELDEREN ADVOCATEN Het concurrentiebeding  AVM / Spaan (HR 2007)  Ingrijpende functiewijziging op zichzelf onvoldoende  Zwaarder gaan drukken moet rechter motiveren  Voorzienbaarheid speelt een rol

23 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslag op staande voet  Dringende reden  Onverwijlde mededeling

24 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslag op staande voet  Vergeetachtige Taxichauffeur (Hof Den Bosch, 27 april 2007)  Ontslaggronden:  Klant in voertuig achterlaten zonder controle  Na ontdekking alsnog schoolrit maken  Geen melding aan werkgever  Extra ontslaggrond later niet geaccepteerd!

25 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslag op staande voet  Intimiderende Hypotheekadviseur (HR 16 juni 2006)  Ontslaggronden:  Dronken 2 cli ë nten onheus bejegenen  Seksuele intimidatie  Schelden  Wat als niet alle gronden komen vast te staan?

26 VAN GELDEREN ADVOCATEN Ontslag op staande voet Tips bij brief over ontslag op staande voet:  Volledigheid van ontslaggronden  Geef daarbij aan dat elke reden op zich al voldoende was voor ontslag op staande voet  Vermijd strafrechtelijke formuleringen  Vermeld het standpunt van de werknemer (hoor en wederhoor)

27 VAN GELDEREN ADVOCATEN Tot slot  Vragen / opmerkingen?  Contactgegevens: Van Gelderen Advocaten Computerweg 8, Utrecht m.vangelderen@vangelderen.nl


Download ppt "Actualiteiten Arbeidsrecht Studiebijeenkomst Ned. Federatie van Belastingadviseurs mr. Maarten van Gelderen dinsdag 9 oktober 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google