De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetsontwerp limitering ontslagvergoeding Kantonrechtersformule Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel mr. Ewald van Sark beleidsadviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetsontwerp limitering ontslagvergoeding Kantonrechtersformule Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel mr. Ewald van Sark beleidsadviseur."— Transcript van de presentatie:

1 Wetsontwerp limitering ontslagvergoeding Kantonrechtersformule Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel mr. Ewald van Sark beleidsadviseur

2 Najaarsakkoord-I - Zomer 2008: FNV en VNO-NCW sluiten de ontslagdeal;
- De ontslagvergoeding bij kantonrechter wordt maximum één jaarsalaris bij jaarinkomen ≥ € ,-; - Donner omarmt de deal - Najaarsoverleg oktober 2008

3 Najaarsakkoord-II MHP protest Voetnoot MHP bij Najaarsoverleg; oneens
MHP vindt limitering onrechtvaardig Limitering leidt tot ongelijke behandeling Max.dagloners krijgen de rekening Precedentwerking naar lagere inkomensgroepen Leidt niet tot verhoging participatie

4 Kantonrechtersformule
31/10 kantonrechters wijzigen hun formule per 1 januari 2009 Dienstjaren tellen voor 0,5 onder 35 jaar, voor voor 1, voor 1,5 en 55+ voor 2 Voorheen was het 1 voor onder 40 jaar, 1,5 voor groep en 2 voor 50+ Financiële positie werkgever en arbeidsmarktpositie grotere rol bij bepaling ontslagvergoeding

5 Kantonrechtersformule-II
Schijn van politiek bedrijven Totaalbeeld levert voor max.dagloners verslechtering op Arbeidsmarktdeskundigen vragen zich af of kantonrechters arbeidsmarktpositie in kaart kunnen brengen Economische problemen worden niet opgelost

6 Praktijk kantonrechtersformule
In sociale plannen wordt nog steeds vaak de oude formule afgedwongen Kantonrechters hanteren overgangsrecht Zaak voor 1 januari 2009 ingediend, dan oude formule van toepassing Ingediend na 1 januari 2009, dan is nieuwe formule van toepassing

7 Praktijk kantonrechtersformule
Uitzondering beschikking kantonrechter Deventer Partijen waren in 2008 overeengekomen outplacement aan te gaan voor één jaar Geen nieuwe baan gevonden Werkgever vroeg ontbinding na 1 januari 2009 Kantonrechter paste oude formule toe vanwege de afspraken die in 2008 waren gemaakt

8 Wetsontwerp limitering ontslagvergoeding
Arbeidsmarktpositie groep ≥ € ,- is goed volgens Donner Limitering vergoeding daarom gerechtvaardigd Onderhandelingsvrijheid werkgever(s) en werknemer(s) niet aangetast

9 Advies Raad voor de rechtspraak
December 2008 negatief advies Regering onderbouwt niet waarom arbeidsmarktpositie van groep ≥ € ,= goed is Wetsontwerp is niet duidelijk over hoe wordt omgegaan met contractuele beëindigingsregelingen, ergo de onderhandelingsvrijheid

10 Voorbeeld gevolgen limitering

11 Hirsch Ballin Hirsch Ballin neemt het over Rechter moet limiteren wat
werkgever en werknemer ook maar hebben afgesproken Raad voor de rechtspraak adviseert om dat in de wetstekst op te nemen

12 Wetsontwerp ingediend
Indiening bij Tweede Kamer geschiedt februari 2009 Gelijktijdig wordt het wetsontwerp openbaar inclusief memorie van toelichting en negatieve advies van de Raad van State MHP brengt persbericht uit

13 Advies Raad van State Geen onderbouwing voor gekozen grens van € ,-, er is sprake van willekeur Grote inkomensval bij ontslag Gelijkheidsbeginsel geschonden Individuele beoordeling moet voorop staan in ontbindingsprocedure, categorale grens is daarmee in strijd Advies: dien dit wetsontwerp niet op deze wijze in

14 Interpellatiedebat Hoofdlijnendebat tweemaal uitgesteld
Interpellatie Ulenbelt (SP), waar is de onderhandelingsvrijheid gebleven? Oppositie zware kritiek, veel citeren van advies Raad van State (willekeur) CDA, CU en PvdA hielden lippen op elkaar Donner zegde overleg met sociale partners toe

15 Interpellatie Ulenbelt
Motie Ulenbelt Trek wetsontwerp in Motie verworpen Hoofdlijnendebat opnieuw uitgesteld tot brief Donner over overleg sociale partners

16 Uitstel leidt tot afstel
MHP volgt vervolg op de voet Komt onderhandelingsvrijheid terug dan blijft MHP tegen wetsontwerp De gekozen grens van € ,- blijft onrechtvaardig en in strijd met bestendige rechtspraktijk Oude kantonrechtersformule gehandhaafd in sociale plannen, dat gebruiken in individuele zaken als precedent

17 Vragen Dank voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Wetsontwerp limitering ontslagvergoeding Kantonrechtersformule Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel mr. Ewald van Sark beleidsadviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google