De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beloofd is beloofd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beloofd is beloofd."— Transcript van de presentatie:

1 Beloofd is beloofd

2 2

3 … God de Heilige, leidt de wereldgeschiedenis …
Hij doet wat hij beloofd

4 Aäron was een priester en bad voor het volk in de tempel
Elisabet was volgens het Evangelie volgens Lucas een afstammeling van Aaron. De vrouw van Zacharias, de moeder van Johannes de Doper en de tante van Maria.

5 Elisabeth en Zacharias
Hij kon de engel Gabriël niet geloven

6 700 v. Chr Jesaja profeteerde (beloofde) dat de messias een door God aangestelde koning zal zijn, die een vrederijk zal stichten.

7 Zijn naam betekent: ‘Jahweh is redding’
Jesaja een profeet Jesaja 61 vers 1 - 2 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, Zijn naam betekent: ‘Jahweh is redding’

8 Het Oude Testament Het bevat meer dan driehonderd profetieën over Jezus Christus. Een voorbeeld uit het boek Jesaja wat ongeveer 700 voor de geboorte van Jezus is opgeschreven. Jesaja 7:14: “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.”  Jesaja 9:5 “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.”  8

9 Jesaja 53:3-7: “Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.”

10 De mensen konden Jesaja niet geloven …
Werd Jezus zelf eigenlijk door veel mensen geloofd?

11


Download ppt "Beloofd is beloofd."

Verwante presentaties


Ads door Google