De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Er was een tijd dat velen ontzet waren: zijn verschijning was onmenselijk geschonden, en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind. Maar eens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Er was een tijd dat velen ontzet waren: zijn verschijning was onmenselijk geschonden, en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind. Maar eens."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Er was een tijd dat velen ontzet waren: zijn verschijning was onmenselijk geschonden, en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind. Maar eens zal Hij vele volken opschrikken, dan sluiten koningen hun mond vanwege Hem, omdat zij zien wat hun niet is verteld, en begrijpen wat ze nooit hebben gehoord. Jes 52:13-15

4 Zie, mijn dienaar zal slagen, hij zal oprijzen en hoog, zeer hoog verheven zijn. Jes 42:12

5 Hij werd doorstoken vanwege onze opstandigheid, vanwege onze zonden werd hij gebroken. Hij werd gestraft; ons bracht het vrede, en dankzij zijn striemen is er genezing voor ons. Jes 53:5 1 Pe 2:24

6 Jes 53:4 Hij heeft onze ziekten op zich genomen, en onze smarten heeft hij gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd.

7 Wij allen zijn als schapen verloren gelopen, en ieder van ons is eigen wegen gegaan; maar de HEER heeft de schuld van ons allen op hem laten neerkomen. Jes 53:6 1 Pe 2:25

8 U bent mijn dienstknecht, Israël, door u toon Ik mijn heerlijkheid. Jes 49:3

9 Evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven, Joh 3:14

10 zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit. Joh 3:15

11 Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn: mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde.' Jes 49:6

12 Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel: het water dat Ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven. Jes 49:6

13 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. Joh 6:51

14 Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Joh 14-6

15 De gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Rom 6:23

16 Glasramen: parochiekerk O.-L.-Vr.-Waver en kloosterkerk zusters Ursulinnen O.-L.-Vr.-Waver Foto’s: A. Van Itterbeeck Ontwerp: A. Leenders


Download ppt "Er was een tijd dat velen ontzet waren: zijn verschijning was onmenselijk geschonden, en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind. Maar eens."

Verwante presentaties


Ads door Google