De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 8 Plannen en doelen stellen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 8 Plannen en doelen stellen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 8 Plannen en doelen stellen
Managementvaardigheden, 3e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright © 2010 Pearson Education

2 Copyright © 2010 Pearson Education
Leerdoelen Strategische en operationele doelen stellen SWOT-analyses maken Plannen ontwikkelen om doelen te bereiken Onderscheiden competenties vaststellen Competitieve strategieën formuleren Commitment verwerven van werknemers voor bepaalde doelen Copyright © 2010 Pearson Education

3 Hoe goed ben ik in doelen stellen?
De meeste mensen hebben doelen die ze willen bereiken Managers zijn er ook nog verantwoordelijk voor dat we organisatiedoelen bereiken via de inspanningen van degenen die voor ons werken Managers moeten ervoor zorgen dat werknemers een duidelijk idee hebben van wat ze met hun werk proberen te bereiken Managers moeten werknemers helpen bepalen hoe ze hun doelen het beste kunnen bereiken Copyright © 2010 Pearson Education

4 Copyright © 2010 Pearson Education
Plannen Plannen houdt in dat je de doelen van de organisatie definieert Een overkoepelende strategie bepaalt om die doelen te bereiken en De middelen ontwikkelt om de noodzakelijke activiteiten te integreren en te coördineren Copyright © 2010 Pearson Education

5 Copyright © 2010 Pearson Education
Strategische plannen Hebben betrekking op de hele organisatie Algemene doelen worden vastgesteld Copyright © 2010 Pearson Education

6 Copyright © 2010 Pearson Education
Operationele plannen In detail aangeven hoe de centrale doelen van het strategisch plan bereikt moet worden Voor de korte termijn Copyright © 2010 Pearson Education

7 Copyright © 2010 Pearson Education
Het planningsproces Copyright © 2010 Pearson Education

8 Stap 1: Hoofddoelen bepalen
Missieverklaring Visie SWOT-analyse Copyright © 2010 Pearson Education

9 Stap 2: De omgeving analyseren
Geef aan het verzamelen van externe informatie prioriteit Anticipeer op veranderingen Wees flexibel in je denken Ga te rade bij collega’s Heb geduld met onduidelijke situaties Copyright © 2010 Pearson Education

10 Copyright © 2010 Pearson Education
Externe analyse Stap 3: Benoem kansen en bedreigingen Copyright © 2010 Pearson Education

11 Copyright © 2010 Pearson Education
Interne analyse Step 4: Analyseer de middelen van de organisatie Copyright © 2010 Pearson Education

12 Stap 5: Benoem sterke en zwakke kanten
Sterke kanten Zwakke kanten Copyright © 2010 Pearson Education

13 Stap 6: Bepaal de operationele doelen
Niche Competenties Copyright © 2010 Pearson Education

14 Stap 7: Ontwikkel strategieën
Concurrerende strategieën Kostenleiderschap Differentiatie Focus Copyright © 2010 Pearson Education

15 Stap 8: Strategieën implementeren
Copyright © 2010 Pearson Education

16 Stap 9: Resultaten evalueren
Copyright © 2010 Pearson Education

17 Copyright © 2010 Pearson Education
Doelen stellen Characteristics of Effective Goals (SMART) Specifiek Realistisch Meetbaar Attractief Tijdgebonden Copyright © 2010 Pearson Education

18 Copyright © 2010 Pearson Education
Doelen stellen Management by Objectives Bepalen welke doelen moeten worden bereikt Voortgang richting doelen bekijken en belonen bereikte resultaten Copyright © 2010 Pearson Education

19 Copyright © 2010 Pearson Education
Het MBO-proces Maak duidelijk wat het doel bijdraagt aan de centrale doelen van de organisatie Bepaal specifieke doelen voor werknemers Zorg ervoor dat mensen zich aan doelen willen committeren Rangschik doelen in volgorde van berlangrijkheid Copyright © 2010 Pearson Education

20 Copyright © 2010 Pearson Education
Het MBO-proces 5) Geef de tijd die ervoor staat aan 6) Geef aan hoe de prestaties worden gemeten 7) Geef feedback over het functioneren Copyright © 2010 Pearson Education


Download ppt "Hoofdstuk 8 Plannen en doelen stellen"

Verwante presentaties


Ads door Google