De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe wegen voor toetsing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe wegen voor toetsing"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe wegen voor toetsing
Jetty Pohlmann (Cito) met dank aan Ary Bruggeman Frans Wagenaar Ange Taminiau (SLO)

2 Wat gaan we doen eerste kennismaking: Duchenne spierdystrofie
vakvernieuwing: nieuwe vaardigheden vaardigheden in SE-opgaven Cito meer ideeën? voorbeelden: essay-toets en betoogtoets beoordelen: diverse mogelijkheden discussie afsluiting (Duchenne)

3 Vakvernieuwing Uitgangspunten vernieuwingen bètavakken
(Wetenschappelijke) actualiteit en relevantie Werken met concepten en contexten Afstemming en samenhang tussen bètavakken Aansluiting met hoger onderwijs dus meer zicht op basisprincipes en –begrippen natuurwetenschappelijke denkwijze & methode opleidingen en beroepen waartoe N-profielen toegang geven functie van natuurwetenschap en techniek in maatschappij wisselwerking tussen onderzoek en toepassing

4 Vakvernieuwing Programma’s verschillen van vorige in concepten
deels andere dan in huidige programma soms in andere domeinen gegroepeerd anders verdeeld over centraal examen (CE) en schoolexamen (SE) contexten uit persoonlijk leven, samenleving, beroepen en wetenschap meer ruimte voor actualiteit en relevantie van de vakken beter leren van concepten door gebruik in meer contexten vaardigheden eensluidend deel voor alle bètavakken vakspecifiek deel voor elk vak samenhang eensluidende vaardigheden voor alle bètavakken gemeenschappelijke aanknopingspunten in concepten en contexten

5 Vaardigheden

6 Vaardigheden

7 Inzoomen op vaardigheden
9. Waarderen en oordelen Argumenten kunnen afwegen en combineren 10.Beleven Expliciteren en respecteren van gevoelens en betekenissen 11.Vorm-functie-denken Waarvoor dient… Hoe wordt gezorgd dat… Hoe leidt de vorm naar de functie

8 Inzoomen op vaardigheden
12.Ecologisch denken en oordelen Werken met modellen in ecosystemen 13.Evolutionair denken Hoe zou dit zijn ontstaan? 14.Systeemdenken Heen-en-weer denken Emergente eigenschappen

9 Schoolexamen Bij Schoolexamen zijn diverse toetsvormen mogelijk:
Suggesties in de handreiking SLO Voorbeeldtoetsen van Cito

10 Vaardigheden in opgaven havo
schriftelijke toetsen praktische opdrachten havo Voortplanting en ontwikkeling van de mens Kennisvergroten dankzij de micro-scoop Dier-gedrag Bevers in de Biesbosch De bevruchting centraal Kippenhok (ontwerptoets) Abortus (essaytoets) Vaccinatie (betoogtoets) A1 Informatievaardigheden gebruiken x A2 Communiceren A3 Reflecteren op leren A4 Studie en beroep A5 Onderzoeken A6 Ontwerpen A7 Modelvorming A8 Nat. wet. instrumentarium A9 Waarderen en oordelen A10 Beleven (x) A11 Vormfunctiedenken A12 Ecologisch denken A13 Evolutionair denken A14 Systeemdenken A15 Contexten  x A16 Kennisontwikkeling en -toepassing

11 Vaardigheden in opgaven vwo
schriftelijke toetsen praktische opdrachten vwo Kennis vergroten dankzij de microscoop Grutto’s Duchenne spierdystrofie Voortplanting en ontwikkeling van de mens Kippenhok (ontwerptoets) Vaccinatie (betoogtoets) xeno-transplantatie (essaytoets) A1 Informatievaardigheden gebruiken x A2 Communiceren A3 Reflecteren op leren A4 Studie en beroep A5 Onderzoeken A6 Ontwerpen A7 Modelvorming A8 Nat. wet. instrumentarium A9 Waarderen en oordelen (x) A10 Beleven A11 Vormfunctiedenken A12 Ecologisch denken A13 Evolutionair denken A14 Systeemdenken A16 Contexten A15 Kennisontwikkeling en -toepassing

12 Essaytoets en betoogtoets
Essaytoets havo: Abortus Analyse: nee, tenzij of ja, mits Begrip abortus, wettelijke procedure, technieken, argumenten voor en tegen, afwegingen en conclusie 4 – 6 uur Essaytoets vwo: Xenotransplantatie Met welke vragen en dilemma’s krijgt een wetenschapper te maken? Betoogtoets: Vaccinatie (havo en vwo) Oproep voor vaccinatie voor Mexicaanse griep Overheid stimuleert deelname Maar er zijn ook tegenstanders

13 Vaccinatie havo Opdracht: betoog schrijven Beoordeling:
Informatie verzamelen: leidraad voor vinden van de juiste, betrouwbare informatie (van internet) Betoog schrijven: elementen die betoog moet bevatten Beoordeling: Betrouwbaarheid van informatiebronnen Kwaliteit van de informatie Betoog: argumenten voor en tegen Uitvoering: tijdig inleveren, ordening, spelling

14 Vaccinatie vwo Opdracht: artikel schrijven voor de schoolkrant
Onderbouwing met biologische argumenten ‘Beeldbepalende’ gegevens Hoe beoordeling van die gegevens Onderbouwd besluit/advies Beoordeling Betrouwbaarheid: bronvermelding, keuze in perspectief opdracht Informatie Betoog: beeld, oordeel, besluit

15 Beoordelen Praktische opdrachten (vaccinatie vwo)
Aspect Omschrijving Score a Betrouwbaarheid maximaal 4 De volgende elementen moeten in de uitwerking voorkomen: de leerling geeft een verzorgde bronvermelding geeft ook bronnen die niet aangeleverd zijn beargumenteert de keuze per bron 1 punt

16 Beoordelen in twee stappen
Maximumscore ‘in ieder geval’ Maximumscore bovengemiddelde uitwerking B Cijfer: Cijfer bij maximale ‘in ieder geval’ score: 21/34 x = 6,6 ‘in ieder geval’ score 16: cijfer 5,2 ‘in ieder geval’ score 21 + extra 5: cijfer 7,9 beoordelings-aspect totaal “in ieder geval”-score bovengemiddelde score a Betrouwbaarheid 7 4 3 b Informatie 5 2 c Betoog 16 8 d Uitvoering TOTAAL 34 21 13

17 Bovengemiddelde uitwerking
Aspect Omschrijving Score a Betrouwbaarheid maximaal 3 Uitwerking bovengemiddelde score de leerling geeft opmerkelijk aandacht aan de uitgangspunten … gebruikt wetenschappelijke informatie beschrijft de intentie waarmee de informatie ….. beschrijft de relatie tussen informatie en belangen beschrijft welke informatie wel/niet in perspectief van doelen


Download ppt "Nieuwe wegen voor toetsing"

Verwante presentaties


Ads door Google