De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start Inhoud slottoespraak 1.Scope en betekenis van wiskunde D 2.Eerste ervaringen 3.Toekomst Roel van Asselt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start Inhoud slottoespraak 1.Scope en betekenis van wiskunde D 2.Eerste ervaringen 3.Toekomst Roel van Asselt."— Transcript van de presentatie:

1 1 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start Inhoud slottoespraak 1.Scope en betekenis van wiskunde D 2.Eerste ervaringen 3.Toekomst Roel van Asselt lid cTWO

2 2 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start 1 de DE start 1 Scope en klimaat: Ontstaan als “politieke” keuze en doekje voor het bloeden Doelstellingen niet altijd goed begrepen (Wiskunde B moet een goede aansluiting HO regelen) Bijstellingen in 2010 mogelijk, ook uitruil B-D Visiedocument is positief over de mogelijkheden Branche-organisaties vertonen (nog) weinig affiniteit (steunpunten, toelatingsvoorwaarden) Relaties met andere vernieuwingscommissies voor betavakken: in aanleg positief en constructief (afstemming wiskunde-natuurkunde)

3 3 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start 1 Noodzaak versterking positie Wiskunde De natuurwetenschappen zijn geschreven in de taal van de wiskunde ( Galilei ) Een wetenschap heeft net zoveel inhoud als dat zij wiskunde bevat ( Leonardo da Vinci ) Kenniseconomie vraagt ‘goede’ beta’s, samenleving mathematiseert (coalitie-akkoord / advies Profiel Cie.s) “ Mijn technische opleidingen gaan nergens meer over ” ( opleidingsdirecteur Saxion ) Wiskunde als positieve “discriminant” van N-profielen en beta-studies ( lica 2006 ).

4 4 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start 1 Steunpunten Op dit moment 9 steunpunten Waarvan er 1 met 1 hogeschool, 3 met 1 universiteit, 4 met 1 universiteit en 1 hogeschool, 1 “stand-alone”. Hoofdactiviteiten: uitwisselingen van ervaringen (aantallen en inrichting van het programma), scholing en productontwikkeling, uitproberen van producten, onderzoek naar sharing.

5 5 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start 2 Ervaringen (organisatorisch) met de experimenten Afwisselende beelden, soms: in combinatie modulen NL&T, verplicht voor alle NT-leerlingen (dan geen NL&T), nog afwachtende houding ivm. aantallen en mogelijkheden tot combi-scholen, verhindert tekort aan leraren het aanbod van wisk. D combinatie wisk A en D voor Statistiek&Kans (?) combinatie havo en vwo op onderdelen of leerjaren leerlingen veel alleen (zelfstandig) laten doen (vanuit ELO) inpassing in lopende en (nieuwe) masterclasses HO HO-VO-mobilteitacties PBT combineren met WiskD- ontwikkeling en -uitvoering (idem NL&T, O&O, Inform.)

6 6 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start 2 Inhoudelijke aspecten binnen de experimenten VWO: Analytische meetkunde, dynamische modellen (herstart) domeinspecifieke verdiepingen, Besliskunde complexe getallen, cryptologie, wiskunde in wetenschap (diverse onderwerpen)

7 7 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start 2 Inhoudelijke aspecten binnen de experimenten HAVO: TA 2: modelleren en verdieping Wiskunde B, positief: machten en evenredigheden Statistiek: verdieping Ruimte meetkunde 2 met beperkt vectorrekening Besliskunde Wiskunde en Educatie Wiskunde en Technologie (beperkt)

8 8 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start 2 Ervaringen (pedagogisch/didactisch) met de experimenten Veel elan en enthousiasme bij participerende docenten, overwegend ook bij leerlingen Algebraïsche vaardigheden nog onder de maat Oplosvaardigheden in nieuwe context: lastig Abstracties verlopen moeizaam, werken met parameters en zonder ICT…. Leerlingen hebben geen hekel aan “sommen” maken.

9 9 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start 2 Verschillen Havo Vwo aanpak Geen theezakjesaanpak; Havo: op zoek naar meer beroepsaspecten; Vwo: wiskundige verdieping; Regionale aanpak Hbo-Havo blijft achter; redenen: geen omvangrijke eerstegraads-lerarenopl. in Hbo, wiskunde sec is geen aansluitende hbo-studie, wiskunde verliest (helaas) aan betekenis in technische opleidingen en is uit economische opleidingen verdwenen.

10 10 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start 3 Toekomst (programma’s 2010) (Afhankelijk van uitkomsten experimenten) Bijstellingen op onderdelen Meer afstemming op contexten uit andere beta-vakken (visiedocument, PC’s) Onderhoud algebraische vaardigheden rode draad door gehele B- en D- programma’s

11 11 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start 3 Ter overweging: Havo: modelleren in Havo als zwarte draad door het gehele B en D programma (contexten gericht op beta-vakken en beroepen) Vwo: meer aandacht voor redeneren (bewijzen?) als gele draad, ook binnen analyse. Beide: maak van wiskunde B en D één vak, in het N&T- profiel, met voldoende doorstroomrelevantie; bij combineren is heroverweging CE/SE acceptabel.

12 12 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start 3


Download ppt "1 Studiedag cTWO Utrecht 13 juni 2007 de DE start Inhoud slottoespraak 1.Scope en betekenis van wiskunde D 2.Eerste ervaringen 3.Toekomst Roel van Asselt."

Verwante presentaties


Ads door Google