De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wiskunde in de Tweede fase

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wiskunde in de Tweede fase"— Transcript van de presentatie:

1 Wiskunde in de Tweede fase

2 Marianne Lambriex wiskundeleraar

3 Wiskunde in de Tweede Fase
Kiezen uit……… C B A D

4 Wiskunde in de Tweede fase
HAVO Keuzevak: WD (havo 320,vwo 440) alleen met WB VWO Profiel vak C&M - E&M WA (320) of WB (360) N&G N&T WB (360) Profiel vak C&M WC (480) E&M WA (520) of WB (600) N&G N&T WB (600)

5 Onderwerpen WA HAVO Veranderingen Tellen en kansen Statistiek
Verbanden Toegepaste analyse Binomiale verdeling VWO Functies en grafieken Discrete analyse Combinatoriek en kansrekening Differentiaalrekening en toepassingen Statistiek en kansrekening Keuzeonderwerpen

6 Een pagina uit het boek Wiskunde A

7 Typisch wiskunde A Het bedrag dat je bij Bikey moet betalen voor het huren van een fiets is een lineaire functie van het aantal dagen dat je huurt. Het blijkt dat 4 dagen € 28 kost, 9 dagen kost € 50,50. Bepaal de formule waarmee Bikey het huurbedrag berekent. Ook bij TMR (Trap Maar Raak) is het mogelijk een fiets te huren. Hier wordt het bedrag berekend via de formule B = 7 + 6d (B bedrag in euro's en d in dagen). Bepaal bij welk aantal dagen de twee verhuurbedrijven even duur zijn. Welk bedrijf is op de lange duur goedkoper? Karel heeft bij TMR een fiets gehuurd. Hij heeft 55 euro moeten betalen. Hoeveel dagen heeft hij de fiets gehuurd?

8 Een pagina uit het boek Wiskunde A

9 Onderwerpen WB HAVO Veranderingen Ruimtemeetkunde 1
Toegepaste analyse 1 Toegepaste analyse 2 VWO Functies en grafieken Discrete analyse Differentiaal- en integraalrekening Goniometrische functies Voortgezette meetkunde Keuzeonderwerpen

10 Een pagina uit het boek WB

11 Typisch wiskunde B De lijn l gaat door de punten (4,28) en (9;50,5). Stel de vergelijking van l op. De lijn m loopt evenwijdig aan l en gaat door het punt (23,47). Stel de vergelijking van m op. Twee lijnen staan loodrecht op elkaar als hun rc's met elkaar vermenigvuldigd het getal –1 opleveren. De lijn n gaat door het punt (-17,58) en staat loodrecht op l. Stel de vergelijking van n op. Bepaal het snijpunt van de lijnen m en n.

12 Een pagina uit het boek WB

13 Onderwerpen WC VWO Functies en grafieken Discrete analyse
Combinatoriek en kansrekening Grafen en matrices Statistiek en kansrekening Keuzeonderwerpen

14 Typisch wiskunde C

15 Een pagina uit het boek van WC

16 Keuzevak wiskunde D • Wiskunde D is een profielkeuzevak binnen het NT-profiel • In andere profielen kunnen leerlingen met WB het vak ook kiezen in de vrije ruimte • Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen

17 Keuzevak WD Wiskunde D is een uitdagend en aantrekkelijk vak dat:
• verbreding en verdieping biedt • een goede voorbereiding vormt op o.a. een exacte vervolgopleiding, zowel in het HBO als WO • keuzemogelijkheden biedt voor leerling en school • de overstap van HAVO naar VWO Wiskunde B makkelijker maakt

18 Onderwerpen WD HAVO VWO • statistiek en kansrekening • meetkunde
• toegepaste analyse • keuzeonderwerpen • modules in samenwerking met het hoger onderwijs VWO • statistiek en kansrekening • meetkunde en analytische meetkunde • dynamische modellen • keuzeonderwerpen • modules in samenwerking met de universiteit

19 Een pagina uit het boek WD

20 Een pagina uit het boek WD

21 Verder studeren, verder werken
Technische sector: WB en WD Economische sector: WA of WB Gezondheidssector: WA of WB

22 Wiskunde aanbod op het SCE
HAVO geen WA WB of en WD C&M Ja - E&M ja Ja of en ja N&G ja of en ja N&T

23 Wiskunde aanbod op het SCE
VWO WC WA WB of en WD C&M Ja - E&M ja Ja of en ja N&G ja of en ja N&T

24 Lesuren per periode HAVO 1 2 3 4 WA 2+1=3 WB WD - 3+1=4 VWO 1 2 3 4 WC

25 Goede raad Bedenk dat met WB heel veel studies bereikbaar zijn!
Technische opleidingen stellen WD niet verplicht maar geven een dringend advies WD te volgen.

26 Wat wil jezelf? Wat wil je worden? Weet je dat al?
Welke vervolgopleiding is daarvoor nodig? Welke wiskunde hoort daarbij? Is dat de wiskunde die bij mij past? Wat vindt je leraar daarvan?

27 Heel veel succes met je keuze!


Download ppt "Wiskunde in de Tweede fase"

Verwante presentaties


Ads door Google