De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Islam in Europa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Islam in Europa."— Transcript van de presentatie:

1 Islam in Europa

2 Ontstaan van de Islam In 570 werd Mohammed geboren in Mekka De Arabieren hadden een polytheistische natuurgodsdienst. Mohammed komt als handelaar in aanra- king met het christendom en jodendom. In 610 krijgt Mohammed een openbaring via de aartsengel Gabriel -er is maar 1 god(Allah) -Mohammed is zijn profeet Boodschap van Allah in de Koran Soenna→uitspraken van Mohammed (gewoonten en tradities) Sjaria→wetten en voorschriften (de weg die gevolgd moet worden)

3 Islam Nieuwe godsdienst heet Mohammedanis- me of Islam Aanhangers heten Mohammedanen, Is- lamieten of moslims Inwoners van Mekka wilden zich niet bekeren→ In 622 vlucht Mohammed naar Medina (Hidjra=begin Moammedaanse jaartelling) In medina verovert hij de militaire en poli- tieke macht In 630 verovert hij Mekka In 632 sterft hij

4 Inhoud van de Islam Plichtenleer(de 5 zuilen) -geloofsbelijdenis(shahada)→Allah is God en Mohammed is zijn profeet -5x/dag bidden (salaat)→gezicht naar Mekka -aalmoezen geven (zakaat)→ rijken moeten de armen helpen -vasten(sawm)→Ramadan (maand niet eten tussen zonsopgang en zonsondergang) -pelgrimstocht(hadj)→1x in je leven naar Mekka (zo mogelijk)

5 Ruzie over de opvolging
Sji íeten Soennieten -alleen familie van Moham- med kan opvolgen -geen scheiding kerk-staat (geestelijk leider is politiek leider) -strengere opvattingen (alle wetten en voorschriften precies uitvoeren) -minderheid -ook iemand uit de stam van Mohammed kan opvolgen -scheiding kerk-staat (kalief wordt politiek en militair leider) -minder strenge opvattingen (in de geest van de wet leven) -meerderheid

6 Veroveringen Aboe Bakr (schoonzoon Mohammed) volgt op en begint de veroveringen. Omar (oom van Mohammed) verovert een groot rijk in korte tijd Waarom zijn de Arabieren zo succesvol? -geharde woestijnkrijgers -fanatiek→heilige oorlog (djihad)→sneu- velen = rechtstreeks naar de hemel -tegenstanders onderling verdeeld(zwak) -bevolking onderworpen gebieden ver- welkomden de Arabieren als bevrijders

7 Opdringen Arabieren -eerst werd het Midden Oosten veroverd -Byzantijnse rijk houdt uitbreiding naar de Balkan tegen -uitbreiding naar het oosten (Perzische rijk veroverd) -kust van Noord Afrika veroverd -in 711 steekt Tarik bij Gibraltar over naar het Iberisch schiereiland -in 725 staan de Arabieren in Zuid Frank- rijk -in 732 worden zij bij Poitiers door Karel Martel verslagen

8 Reconquista Na de nederlaag tegen Karel Martel begint de reconquista (herovering) Deze wordt in 1492 voltooid met de hero- vering van Granada Het grote Arabische rijk valt uiteen in delen -kalifaat van Bagdad (Abassieden) -kalifaat van Cordoba (Omaijaden) In het rijk bekeren velen zich tot de Islam -aantrekkelijke godsdienst→duidelijke leefregels -economisch voordelig (geen extra belas- ting) -enige manier om politieke macht te krijgen

9 Relatie met niet Islamieten
De ongelovigen moeten bekeerd worden Geen gedwongen bekeringen (Islamieten zwaar in de minderheid in het begin) Joden en christenen mogen hun godsdienst houden (volken van het boek),maar -moeten in speciale wijken wonen -mogen niet met moslims trouwen -mogen hun geloof niet openlijk belijden -betalen een aparte belasting(dhimmi)

10 Kunst en wetenschap Koran spoort Moslims aan kennis te verza- melen -geschriften van oude Grieken in het Ara- bisch vertaald -prachtige bouwkunst (paleizen,kastelen) -literatuur bv verhalen van 1000 en 1 nacht -Arabische cijfers (inclusief de 0) -medische kennis(Avicenna en Averroës) -geografische kennis(kompas) -astronomische kennis(astrolabe)

11 Contacten met West Europa
Westerse kennis toen op een veel lager niveau (kerk werkt remmend) Vreedzame contacten -in Spanje (tijdens vredesperiodes in de reconquista) -later in Palestina (Kruistochten) -later op Sicilië Kennis gaat van oost naar west Veel Arabische geschriften in het Latijn vertaald (taal van kerk en wetenschap)

12 Mohammed

13 Arabisch schiereiland

14 Aboe Bakr en Omar

15 Verspreiding Islam

16 Slag bij Poitiers

17

18 Reconquista

19

20 Paleis en kasteel

21 1000 en 1 nacht

22 Avicenna en Averroes

23 astrolabe


Download ppt "Islam in Europa."

Verwante presentaties


Ads door Google