De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Middeleeuwen Les 9 – De Islam en de Arabische wereld

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Middeleeuwen Les 9 – De Islam en de Arabische wereld"— Transcript van de presentatie:

1 De Middeleeuwen Les 9 – De Islam en de Arabische wereld

2 H6:§6:p117-8 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Begin van de islam Mohammed een jonge handelaar kwam omstreeks 570 NC ter aarde Trok mee/leidde handelskaravanen naar van Jemen, Palestina, Syrië en de Middellandse Zee Dus van en naar Byzantijns gebied Komt in aanraking met verschillende culturen & geloven Raakt gefascineerd door het Christendom en Jodendom Ziet in deze geloven een middel om zijn verdeelde volk (Arabieren) te binden Tot dan toe hingen de Arabieren een polytheïstisch geloof aan In 610 krijgt Mohammed zijn eerste openbaring De aartsengel Gabriel bezoekt hem in de nacht Hij brengt Mohammed de boodschap het woord van Allah (God) te verspreiden; Mohammed wordt dan een (de) profeet

3 Openbaring

4 1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Vlucht naar Medina De toenmalige machthebbers in Mekka moesten niets van Mohammed en zijn boodschap weten Er ontstond een strijd tussen hen, Mohammed en zijn groeide gevolg/groep volgelingen In 622 moest Mohammed zelf Mekka ontvluchten en kwam via een omweg in Medina aan waren al veel volgelingen waren de zogenaamde hedsjra. Hier begint begin islamitische jaartelling Na een lange tijd triomfeerde Mohammed en vestigde zich weer in Mekka (630) waar hij twee jaar later stierf

5 Verspreiding van de islam
1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Verspreiding van de islam Na de dood van Mohammed zien we een snelle verovering van gebieden Oorzaken (1) kracht van het woestijnleger (2) welkom zijn van de legers in veel steden (Byzantijnen en Persen stonden er niet goed op) (3) populariteit van het geloof (weerbaarheid / gelijkheid) (4) normale behandeling Joden en Christenen Tot staan gebracht uiteindelijk in Poitier (732); midden in het Frankische Rijk Tot tweemaal toe trachtten de Arabieren Constantinopel te veroveren, maar dat mislukt

6 Betrekkelijke verdraagzaamheid
1 400 500 600 700 900 1000 1100 1200 1300 Betrekkelijke verdraagzaamheid Bij de verovering van de gebied (lees: stad) ontvouwde zich telkens een zelfde patroon Geloven in veelgoderij werd verboden; onder dwang bekeerd Joden en Christenen (mensen van hét boek) konden hun geloof behouden, maar kregen enkele restricties opgelegd Velen bekeren zich tot de islam Oorzaak/reden Dan werden de genoemde restricties opgeheven Grote mate van vrijheid onder de Arabische heersers Inzet Joden/Christenen als bestuurders Intrinsieke aantrekkingskracht van het geloof (weerbaarheid /gelijkheid)

7 Verspreiding tot ca 750 NC Poitier 1 400 500 600 700 900 1000 1100
1200 1300 Poitier

8 De vijf zuilen van de Islam
de geloofsbelijdenis: Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet Vijfmaal daags bidden Richting Mekka Een maal per week naar de Moskee Geven van Aalmoezen Vasten in de maand van de Ramadan Verdieping in het geloof en aandacht voor de zwakkeren in de samenleving De hadj

9 Islamitische Cultuur Hoog beschaafd
Taal: Arabisch door het hele rijk oorzaak: heilige boek, De Koran was in deze taal geschreven De islam legde wetenschappelijk vooruitgang niets in de weg In tegendeel, het werd gestimuleerd! Bestudering klassieke cultuur van alles, maar zeker allerlei grote schrijvers (o.a. Grieks én Romeins) Wetenschap Geneeskunde (vb. het standaardwerk voor de anatomie geschreven) Wiskunde (vb. de uitvinding van het cijfer 0) Sterrenkunde Geografie Plantkunde Muziek Irrigatiesystemen Prachtige kunst Bouwkunst, maar ook voorwerpen

10 Islamitische Cultuur Schakel tussen het Oosten en Westen
De kennis uit het Oosten (India, China, Byzantium) werd vertaald en doorgegeven aan het Westen (Europa) Bijvoorbeeld: het getallensysteem, rekenkunde en alchemie (buskruit) (China & India) Klassieke werken & bouwkunst (Byzantium) Iberisch schiereiland ( El Andaluz, ) De culturele brug tussen het Islamitische rijk en het Europa van de middeleeuwen Uitwisseling van mensen, kennis en ideeën الأندلس

11 Cultuur Bouwkunst Kaligrafie Arabisch, taal van de Koran Astronomie

12 Huiswerk Opdracht: Hoe werd Europa beïnvloed vanuit ‘het voorportaal van het paradijs?’ (HB, p133) (hoort eigenlijk bij § 6/7)


Download ppt "De Middeleeuwen Les 9 – De Islam en de Arabische wereld"

Verwante presentaties


Ads door Google