De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbreiding van het Christendom in Europa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbreiding van het Christendom in Europa."— Transcript van de presentatie:

1 Verbreiding van het Christendom in Europa.
De middeleeuwen Verbreiding van het Christendom in Europa.

2 Clovis Frankische koning Bekeerde zich tot het christendom
Kreeg hierdoor steun van Christenen in voormalig Romeinse rijk Kerstende nieuwe inwoners rijk Clovis

3 Strijd met Karel de Grote
Wedren gedwongen tot het chistendom Saksen

4 Kloosters Frankische monniken Strategie:
Stichtten kloosters en trokken nieuwe monniken Bekeerden eerst machthebbers Gesteund door Frankische vorsten en regionale machthebber : stabiliteit Kloosters

5 Willibrord en Bonifatius
Willibrord slaagde er niet in de Friezen te bekeren. Bonifatius probeerde het ook, werd in 754 bij Dokkum vermoord. Willibrord en Bonifatius

6 Germaanse gebruiken blijven bestaan
Christenen klaagden dat mensen na hun doop Heidens bleven leven. Soms onder Christelijke naam zoals Kerst en Pasen. Namen van de week naar Wodan, Donar en Freya. Germaanse gebruiken blijven bestaan

7 Orthodoxe Christendom
Slavische volken op de Balkan Griekse missionarissen Ook grote rol vorsten 1054 scheiding westerse en oosterse kerk. Orthodoxe Christendom

8 Karel de Grote Maakte van het Latijn bestuurstaal en wetgeving.
Zette geestelijken in voor bestuur ( geletterdheid) Krijgers Trok rond Werd tot keizer West-Romeinse rijk gekroond door de Paus (kerst 800 Rijk viel na zijn dood snel uitelkaar Karel de Grote

9 Horigheid Hoorden bij de grond die ze bewerkten
Verplichtingen aan de heer Deel oogst als pacht afstaan Herendiensten verrichten Heer zorgde voor bescherming Horigheid

10 De Boeren Romeinse steden lopen leeg Val rijk
Wegennet niet meer onderhouden, berovingen Handwerklieden hadden geen afzetmarkt Bisdommen bleven ( kleiner) bestaan. De Boeren

11 Schaarste Erg veel moeite in eigen onderhoud te voorzien
Hofstelsel/Domeinstelsel ontstaat Kern versterkte boerderij, kasteel of klooster Omliggende landerijen met boeren die land pachten Zelfvoorzienend Schaarste

12 Horigheid Sterke gelaagdheid: Hoeveelheid land Hoeveelheid diensten
Hoeveelheid pacht Horigheid

13 Slavernij Geen grote hoeveelheden meer, dus geen goedkope kracht nodig
Slaven werden “vrijgelaten” gingen pachten. Slavernij

14 De edelen Eigenaren grond Werkten daar zelf niet op
Bestuurden domeinen, spraken recht, voerden oorlog. Hoge en lage adel De edelen

15 Leenstelsel Hoge adel (of geestelijkeheid) gaf gebied in leen
In ruil voor hulp en advies Leenheer-leenman Leenmannen=vazallen Leenmannen werden leenheer Verplichtingen tegenover elkaar Vanaf 9de eeuw werd leen erfelijk Leenstelsel

16 Geestelijken Seculiere geestelijken Tussen de mensen
Lage geestelijken bijv. dorpspriesters Hoge geestelijken bijv. Bisschoppen Aartsbisschoppen De Paus Geestelijken

17 Geestelijken Reguliere geestelijken Volgens regels Monniken en nonnen
verenigd in orden Gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid Jaar proeftijd Kloosters hadden meer taken Geestelijken

18 Invloed Enige bron van informatie Onmisbaar bij bestuur
Paus kon iedereen “in de ban”doen Rijk Kunst, wetenschap, literatuur Invloed

19 Zij die bidden, zij die werken, zij die vechten

20 Opkomst van de Islam Rond 570 geboorte Mohammed
Islam= onderwerping aan gods wil Opkomst van de Islam

21 Tweede grootste godsdienst
Moslim= zich onderwerpen aan god Ontstaan op het Arabisch schiereiland Mohammed werd rond 570 in Mekka geboren Kreeg via een engel van Allah opdracht om het bestaan en de wil van Allah te vertellen. Koran heilige boek Soenna= alle handelingen en uitspraken van Mohammed. Uit Koran en Soenna later Sharia afgeleid.

22 Vijf hoofdplichten Uitspreken geloofsbelijdenis
5x per dag op vaste tijden bidden Vasten tijdens Ramadan Geven van aalmoezen Pelgrimstocht naar Mekka Vijf hoofdplichten

23 Sharia Soenna en Koran Regelt betrekkingen mensen/allah
Betrekkingen mensen onderling Gelijkenis Oude Testament Sharia

24 Djihad In dienst overheid verbreiden Islam Heilige oorlog
Verdedigen invloeden niet moslims Djihad

25 Nog voor dood Mohammed hele Arabische schiereiland veroverd.
In de eeuw na de dood Mohammed verovering grote delen Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hoofd Arabische rijk: Kalief 8ste eeuw ruzie Arabieren

26 Bouwkunst Verhalen Duizend en een nacht Aladdin Sinbad Kunst

27 Onderwijs en wetenschap
Voorsprong op Europeanen Veel takken van wetenschap Vertalingen Griekse oudheid Contacten Azië, Afrika en Europa Meer experimenten, geen beperkingen kerk Hoog aanzien geleerden Onderwijs en wetenschap

28 Arabieren drongen ook Europa door
711 Tarik steekt zeestraat Afrika- Spanje over. Grootste deel Iberisch schiereiland (Spanje Portugal) werd veroverd. Moslims werden bij Poitiers 732 gestopt 9de eeuw delen Italië en Sicilië 11de eeuw werden ze hier verdreven Christene en Joden werden tegen extra belasting niet vervolgd


Download ppt "Verbreiding van het Christendom in Europa."

Verwante presentaties


Ads door Google