De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3.4 Islam en Europa kenmerkend aspect: het ontstaan en de verspreiding van de islam La Mezquita, Cordoba, Spanje.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3.4 Islam en Europa kenmerkend aspect: het ontstaan en de verspreiding van de islam La Mezquita, Cordoba, Spanje."— Transcript van de presentatie:

1 3.4 Islam en Europa kenmerkend aspect: het ontstaan en de verspreiding van de islam
La Mezquita, Cordoba, Spanje

2 Ontstaan islam Op Arabisch schiereiland wonen verschillende stammen die polytheïstische religie hebben 0mstreeks 570 wordt Mohammed in Mekka, een belangrijke handelsstad geboren Mohammed trekt van jongs af aan mee met handelskaravanen en komt zo in contact met joden en christenen

3 610 Mohammed krijgt een openbaring; Allah draagt hem op om zijn woorden op te schrijven→ Dit werd de Koran Vanaf dat moment ontwikkelt Mohammed zich tot profeet van Allah→ verspreiden geloof Veel handelaren zien nieuwe geloof als bedreiging→ Mohammed vlucht in 622 naar Medina→ de hedsjra, begin islamitische jaartelling In Medina bekeert Mohammed steeds meer Arabieren tot de islam. Uiteindelijk keert hij terug naar Mekka en verovert de stad † 632 Mohammed; islam belangrijkste godsdienst op Arabische schiereiland

4 De opvolgers van Mohammed, kaliefen genoemd, verspreiden islam verder
Islamitische wereld geen eenheid→ verschillende stromingen en verschillende rijken, kalifaten, waar het bestuur vaak generaties binnen één familie bleef

5 Soennieten en sjiieten; wie is de ware opvolger van Mohammed?
Aboe Bakr (schoonvader)? Ali (neef)? Alleen afstammelingen van Mohammed kunnen leider islam zijn Je hoeft niet af te stammen van Mohammed om leider van islamitische wereld te zijn Soennieten Sjiieten

6 Moslims zagen het als hun heilige plicht om hun geloof te verspreiden→ jihad
Ze rukten op tot in Frankrijk maar werden bij Autun in 725 en in 732 bij Poitiers verslagen door Karel Martel, de grootvader van Karel de Grote Uiteindelijk werden de laatste moslims in 1492 uit Spanje verdreven; De Reconquista In 711 stak een moslimleger de Straat van Gibraltar over en veroverde delen van Spanje

7 Oorzaken succes islam:
Duidelijke regels Boodschap van een beter leven na dood in het paradijs Redelijk tolerante houding ten opzichte van bevolking veroverde gebieden→ joden en christenen werden met rust gelaten zolang ze het nieuwe gezag accepteerden en belasting betaalden Als moslim had je toegang tot vele ambten en beroepen die voor niet- islamieten niet toegankelijk waren

8 Cultuur Bouwkunst Kaligrafie Arabisch, taal van de Koran Astronomie Islamitische wetenschap in 9e en 10e eeuw op hoogtepunt Spanje doorgeefluik van Arabische kennis naar Europa

9 Kenmerken (blz 71) Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur (3.1) De verspreiding van het christendom (3.2) De vrijwel volledige vervanging in West- Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid (3.3) Het ontstaan en de verspreiding van de islam (3.4)

10 Kernbegrippen (blz 71) Agrarisch- urbaan Aurtarkie/ zelfvoorziening
Feodalisme Hofstelsel Horigen/ horigheid Islam


Download ppt "3.4 Islam en Europa kenmerkend aspect: het ontstaan en de verspreiding van de islam La Mezquita, Cordoba, Spanje."

Verwante presentaties


Ads door Google