De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1, §3 … de antwoorden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1, §3 … de antwoorden"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1, §3 … de antwoorden
Literatuur Hoofdstuk 1, §3 … de antwoorden

2 Vraag 1 De titel van §3 luidt: Historische achtergrond. Over welke periode wordt die achtergrond gegeven?

3 Vraag 2 In de eerste eeuwen van onze jaartelling hoorde West-Europa tot het grote …… West-Romeinse Rijk

4 Vraag 3 Onder wiens leiding was het Frankische rijk vrijwel even groot geworden als vroeger het West-Romeinse? Karel de Grote

5 Vraag 4 Wat is een ander woord voor leenstelsel? Feodale stelsel

6 Vraag 5 Tot wat ontwikkelde het westelijk deel van het Frankische rijk zich in de 12e eeuw? Frankrijk

7 Vraag 6 Tot welk rijk behoorden Nederland en België in de Middeleeuwen? Duitse Rijk

8 Vraag 7 Wie was aan het begin van de zestiende eeuw heer van alle Nederlandse gewesten? Keizer Karel V

9 Vraag 8 In welke periode plaatsen we de Vroege Middeleeuwen?

10 Vraag 9 Wat is een theocentrische cultuur?
Een cultuur waarbij het (Christelijk) geloof centraal staat

11 Vraag 10 Welke standen onderscheiden we in de Vroege Middeleeuwen?
Geestelijke macht (priesters) Wereldlijke macht (adel)

12 Vraag 11 Wanneer plaatsen we de Hoge Middeleeuwen?

13 Vraag 12 Wat was de belangrijkste ontwikkeling in de Hoge Middeleeuwen? De ontwikkeling van steden / een derde stand; de stedelijke burgerij

14 Vraag 13 Hoe noemen we laatste periode van de Middeleeuwen?
De Late Middeleeuwen

15 Vraag 14 Wanneer vindt deze laatste periode plaats?

16 Vraag 15 Wat is het belangrijkste kenmerk van deze laatste Middeleeuwenperiode? Het burgelijke

17 Vraag 16 In welke van de drie perioden laten we de literatuurgeschiedenis beginnen? Waarom? Hoge Middeleeuwen Van eerdere teksten is niets bewaard gebleven


Download ppt "Hoofdstuk 1, §3 … de antwoorden"

Verwante presentaties


Ads door Google