De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrije-CLB-Koepel vzw Driemaal Taal Kansenbevordering in de hedendaagse CLB- praktijk taalstimulering 10-6-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrije-CLB-Koepel vzw Driemaal Taal Kansenbevordering in de hedendaagse CLB- praktijk taalstimulering 10-6-2010."— Transcript van de presentatie:

1 Vrije-CLB-Koepel vzw Driemaal Taal Kansenbevordering in de hedendaagse CLB- praktijk taalstimulering 10-6-2010

2 Historiek  Het departement logopedie en audiologie contacteert CLB Brugge(n) in het kader van hun project maatschappelijke dienstverlening (april-mei 2008)  Het CLB doet een voorstel vanuit prioriteiten rond GOK en kleuterparticipatie  Twee Brugse scholen nemen deel aan het project. (maart 2009)  In totaal worden 9 ouders bereikt  September 09 : het project wordt ingediend bij het Postfonds voor Alfabetisering.  Schooljaar 09/10 : CLB Blankenberge en Oostende sluiten aan.

3 CLB en kansarmoede  Volgens het CLB-decreet begeleidt een centrum “prioritair en intensief die leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd worden” en besteedt het “bijzondere aandacht aan die leerlingen die door hun sociale achtergrond en leefsituatie leerbedreigd zijn”.

4  Visie van de minister op kleuteronderwijs - Binnen het kleuteronderwijs, afstappen van het zich focussen op de 3° kleuterklas, maar op de startjaren van het kleuteronderwijs. - PRIORITEIT voor Taal (x3) -De start van de kleuter op school – 1°kleuter – geen bewaarschool – opteren om langs het pedagogisch didactisch handelen kinderen meer ontwikkelingskansen te geven

5 Algemene Doelstelling  Ter preventie van taalachterstand en leerproblemen, ouders van taalzwakke kleuters vaardigheden aanleren om de taal te stimuleren in dagdagelijkse activiteiten. (spel, tv-kijken, winkelen, voorlezen).

6 Doelgroep  Ouders (opvoedingsverantw.) van kleuters die door hun sociale achtergrond of leefsituatie taalachterstand hebben.

7 Concrete doelen  actieve deelname van de ouders tijdens de interactieve sessies  meewerken aan de huiswerkopdrachten  reflecteren over de toepassing van de aangebrachte technieken ( VAT-principes)  door het aanleren en toepassen van vaardigheden ervaren ouders dat ook zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het leren en ontwikkelen van hun kind.

8 Neveneffecten  Kleuterleidsters en CLB- medewerkers worden gecoacht om ouders vaardigheden aan te leren m.b.t. taalstimulering  Alle betrokkenen worden gestimuleerd om samen te werken met kansarme ouders

9 Drie Maal Taal  Drie partners  Drie prioriteiten  Drie sessies  Drie principes  …

10 De toekomst  Het project wil een blijvende samenwerking nastreven met opvolging in de volgende jaren  Het project wordt jaarlijks geëvalueerd.  Coachen van kleuterleidsters en clb- medewerkers door studenten logopedie

11 Evaluatie  Het project werd algemeen positief ervaren -De inhoud van de sessies is goed en bruikbaar -Ouderbetrokkenheid bij taalstimulering is erg belangrijk, de sessies kaderen in kansenbevorderend werken -De sessie rond voorlezen in de bib was drempelverlagend

12 Aandachtspunten  De afname van de NCDI-III werd niet als een meerwaarde ervaren  Sensibilisering van het hele schoolteam  De laagdrempeligheid van de sessies (locatie, uur, inhoud, aantal deelnemers)  Het blijft een moeilijk te bereiken doelgroep (beperkte opkomst)


Download ppt "Vrije-CLB-Koepel vzw Driemaal Taal Kansenbevordering in de hedendaagse CLB- praktijk taalstimulering 10-6-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google