De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolweigering: stappen naar een oplossing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolweigering: stappen naar een oplossing"— Transcript van de presentatie:

1 Schoolweigering: stappen naar een oplossing
Bieneke Nienhuis, Ina Janssen, Schoolweigering: Stappen naar een oplossing, Kind en Adolescent Praktijk, 03 (2004)

2 Inhoud Inleiding Schoolweigering: begripsafbakening
Schoolweigering: achtergronden Behandeling Het stappenplan Rollen en verantwoordelijkheden Tot slot

3 Inleiding Wat is schoolweigering?
Welke factoren zijn van invloed op het ontstaan van schoolweigering? Wat zijn de behandelmethoden van schoolweigering?

4 Schoolweigering: begripsafbakening
Schoolfobie: term gebruikt voor kinderen met angst voor (situaties op) school, vb. gepest worden of een slechte relatie hebben met een leerkracht Schoolweigering: term gebruikt voor kinderen die niet zozeer angst voor school hebben als wel angst om gescheiden te worden van hun ouders (separatieangst) Spijbelen: term gebruikt voor wanneer kinderen of jongeren zonder medeweten van ouders of verzorgers van school wegblijven

5 Schoolweigering: achtergronden
Zondagavond of maandagochtend: Lichamelijke klachten (hoofdpijn, misselijkheid) of probleemgedrag nemen toe naarmate het moment nadert dat het kind naar school moet Kind mag thuisblijven: Klachten of probleemgedrag verdwijnen

6 Schoolweigering: achtergronden
Onbewust bekrachtigen van de weigering van het kind om naar school te gaan: Ambivalente houding bij ouders Enerzijds vinden zij het belangrijk dat hun kind naar school gaat, maar anderzijds vinden ze het moeilijk niet aan de angst en de dwingende houding van het kind tegemoet te komen, omdat het kind zichtbaar lijdt wanneer de tijd aanbreekt dat het naar school moet. Prettige activiteiten Prettige activiteiten tijdens de schooluren, zoals tv-kijken, boodschappen doen samen met mama, buiten spelen

7 Behandeling Gezinsbegeleiding en gedragstherapie
Pragmatische interventies Zij hebben tot doel ouders en kind zo snel mogelijk zover te krijgen dat ze de uitdaging - het naar school gaan - weer aandurven Crisisinterventies Snel ingrijpen, zorgen voor en therapeut die goed bereikbaar is, de mogelijkheid tot een geregeld telefonisch contact en directe hulpverlening wanneer spanningen toenemen

8 Het stappenplan Stap 1: contact met leerplichtambtenaar De leerplichtambtenaar wordt geïnformeerd en er wordt vastgesteld of er al eerder sprake was van schoolweigering Stap 2a: gesprek met ouders en hulpverlener Er wordt een beeld gevormd van de problematiek en er wordt een traject vastgesteld om een terugkeer naar school te realiseren Stap 2b: gesprek met leerling De drempel om terug te keren naar school wordt zo laag mogelijk gemaakt

9 Het stappenplan Stap 3: het terugkeertraject Een volledige terugkeer naar school wordt verricht Stap 4: evaluatie Het verloop van het terugkeertraject wordt geëvalueerd en er worden afspraken voor de toekomst gemaakt Figuur 1. Het stappenplan

10 Rollen en verantwoordelijkheden
School Signalerende en coördinerende rol bij schoolverzuim Leerplichtambtenaar Stimulerende en controlerende rol bij het starten van hulpverlening Hulpverlening Ondersteunende rol bij het terugkeerproces naar school

11 Tot slot De bedoeling van het stappenplan is:
Een volledige terugkeer van het schoolweigerend kind naar school bewerkstelligen Een bijdrage leveren aan de noodzakelijke samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening


Download ppt "Schoolweigering: stappen naar een oplossing"

Verwante presentaties


Ads door Google