De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenleving op stoom Reflectie vanuit de bedrijfseenheid Samen leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenleving op stoom Reflectie vanuit de bedrijfseenheid Samen leven."— Transcript van de presentatie:

1 Samenleving op stoom Reflectie vanuit de bedrijfseenheid Samen leven

2 UV vergunningen Welke inrichtingen ? Belwinkels Nachtwinkels Club-vzw’s Shishabars Videotheken Wedkantoren Seksinrichtingen 2

3 3 UITBATINGSREGLEMENT WETTELIJKE GRONDSLAG : NIEUWE GEMEENTEWET -Bevoegdheid gemeenteraad -Politiereglementen -Openbare orde, rust, veiligheid, gezondheid en overlast (art. 135 § 2 NGW) -Opleggen van sancties bij niet naleving (art. 119 bis NGW)

4 4 UV : WELKE ONDERZOEKEN ? MORALITEITSONDERZOEK DOOR POLITIE Zijn er ERNSTIGE AANWIJZINGEN van : -Drugsgebruik, - handel of het vergemakkelijken ervan, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt

5 5 UV : WELKE ONDERZOEKEN MORALITEITSONDERZOEK DOOR POLITIE (Leefmilieu) -Recente vaststellingen en veroordelingen wegens inbreuken op drugswetgeving/weerspannigheid t.o. politie of andere overheidsdiensten

6 6 UV : WELKE ONDERZOEKEN ? MORALITEITSONDERZOEKEN : DOOR POLITIE OP WIE ? -De plaats (o.m. voor drugs) -De exploitant (= rechtspersoon/natuurlijke persoon) -De organen/vertegenwoordigers van de exploitant -Natuurlijke personen in feite belast met de exploitatie -+ verklaring voor deelnemers aan de exploitatie

7 Totaal aantal vergunde instellingen. 7

8 CONTROLE VERGUNDE INRICHTINGEN Naleving uitbatingsvoorwaarden gedurende de duur van de uitbating: -Moraliteit (bv. drugs…) -Brandveiligheid -Stedenbouwkundige voorschriften 8

9 9 UV: HANDHAVING OVERTREDING VAN HET REGLEMENT : 1.administratieve geldboete tot 250 EUR 2.administratieve schorsing of intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning 3. tijdelijke administratieve sluiting 4.definitieve administratieve sluiting van een instelling

10

11 11

12 12 DRUGSWET De burgemeester kan een druggerelateerde plaats tijdelijk sluiten: -na voorafgaand overleg met de gerechtelijke autoriteiten, -ernstige aanwijzingen van herhaalde illegale activiteiten mbt drugs (verkoop, aflevering, vergemakkelijken gebruik); -in een private doch voor het publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden -waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt -na de verantwoordelijke te hebben gehoord in zijn middelen van verdediging;

13 13 DRUGSWET Burgemeester: sluitingsbeslissing (max. 6 maanden) College van burgemeester en schepenen: bevestiging van de beslissing op straffe van verval Gemeenteraad: neemt kennis van de beslissing advies bij verlenging

14 Politiemaatregel/bestuurlijke sanctie ? Art. 9 bis bevat beide elementen: -Openbare veiligheid en rust moet in het gedrang komen -Herhaalde schendingen van de drugswet RvS: de maatregel heeft een preventief karakter. Dwz: art. 9 bis wil de openbare veiligheid en rust beschermen tegen mogelijke verder verstoringen als gevolg van aanhoudende inbreuken op de drugswet. 14

15 SLUITINGEN SEDERT 2011.

16 UV + DRUGSWET


Download ppt "Samenleving op stoom Reflectie vanuit de bedrijfseenheid Samen leven."

Verwante presentaties


Ads door Google