De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorlezer: Anneke Vos Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen Jesaja 35 Matteüs 11: 2 – 6 De preek gaat over Jesaja 35 Verrassing! Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 124: 1, 2, 3, 4 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Liedboek 124: 1, 2, 3, 4
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 124: 1, 2, 3, 4

3 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Liedboek 124: 1, 2, 3, 4 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

4 De duistenis gaat wijken van de eeuwenlange nacht.
Liedboek 124: 1, 2, 3, 4 De duistenis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

5 van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.
Liedboek 124: 1, 2, 3, 4 Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten begroeten 't morgenrood.

6 De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht,
Liedboek 124: 1, 2, 3, 4 De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

7 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 124: 1, 2, 3, 4 Kidsmoment en Wet Zingen: Gezang 165 (NG 85) Gebed Lezen: Jesaja 35 Matteüs 11: 2 – 6 Zingen: Gezang 52: 1, 2 (GK 9) Preek over Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Doopformulier 3

8 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Gezang 165 (NG 85) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard’ en hemel prijzen U, Glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig, Stralend Licht, Morgenster, Niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. prijst de koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 124: 1, 2, 3, 4 Kidsmoment en Wet Zingen: Gezang 165 (NG 85) Gebed Lezen: Jesaja 35 Matteüs 11: 2 – 6 Zingen: Gezang 52: 1, 2 (GK 9) Preek over Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Doopformulier 3

10 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 124: 1, 2, 3, 4 Kidsmoment en Wet Zingen: Gezang 165 (NG 85) Gebed Lezen: Jesaja 35 Matteüs 11: 2 – 6 Zingen: Gezang 52: 1, 2 (GK 9) Preek over Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Doopformulier 3

11 Zo laat Gij, Heer, uw knecht, naar 't woord hem toegezegd,
Gezang 52: 1, 2 (GK 9) Zo laat Gij, Heer, uw knecht, naar 't woord hem toegezegd, thans henengaan in vrede, nu hij uw zaligheid, die Gij hebt toebereid, gezien heeft op zijn bede.

12 Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon,
Gezang 52: 1, 2 (GK 9) Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in d' ogen, terwijl 't het blind gezicht van 't heidendom verlicht en Isrel zal verhogen.

13 Tekst: Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37)

14 Israël in ballingschap – hun grootste angst: dat God hen zou vergeten
Tekst: Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Israël in ballingschap – hun grootste angst: dat God hen zou vergeten

15 God brengt Israël terug naar huis
Tekst: Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) 1e verrassing: God brengt Israël terug naar huis

16 Goed nieuws is ook slecht nieuws
Tekst: Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) 1e verrassing: God brengt Israël terug naar huis 2e verrassing: Goed nieuws is ook slecht nieuws

17 Goed nieuws is ook slecht nieuws
Tekst: Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) 2e verrassing: Goed nieuws is ook slecht nieuws Jullie zullen terugkeren = Wij gaan dus in ballingschap!

18 Goed nieuws is ook slecht nieuws
Tekst: Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) 2e verrassing: Goed nieuws is ook slecht nieuws het evangelie is niet los verkrijgbaar vergeving groei

19 3e verrassing: God is groter Beeldspraak Verrassing! Jezus
Tekst: Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) 1e verrassing: God brengt Israël terug naar huis 2e verrassing: Goed nieuws is ook slecht nieuws 3e verrassing: God is groter Beeldspraak Verrassing! Jezus

20 Jij bent welkom in Gods nieuwe wereld
Tekst: Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) 1e verrassing: God brengt Israël terug naar huis 2e verrassing: Goed nieuws is ook slecht nieuws 3e verrassing: God is groter 4e verrassing: Jij bent welkom in Gods nieuwe wereld

21 Jij bent welkom in Gods nieuwe wereld De J35, de 'Heilige Weg‘
Tekst: Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) 4e verrassing: Jij bent welkom in Gods nieuwe wereld De J35, de 'Heilige Weg‘ Beeldspraak Gods werk

22 Jij bent welkom in Gods nieuwe wereld De J35, de 'Heilige Weg‘
Tekst: Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) 4e verrassing: Jij bent welkom in Gods nieuwe wereld De J35, de 'Heilige Weg‘ ….. en jouw levensweg: Je bent verlost maar ook nog onderweg

23 Jij bent welkom in Gods nieuwe wereld
Tekst: Jesaja 35 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) 4e verrassing: Jij bent welkom in Gods nieuwe wereld

24 Nooit kan 't geloof teveel verwachten,
Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Nooit kan 't geloof teveel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied. Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

25 Die hoop moet al ons leed verzachten.
Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeen droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

26 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 119: 66 Gebed Doop Zingen: Jezus is de goede Herder Opwekking aan de gemeente Collecte Zingen: Psalm 18: 9 Zegen

27 Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Arend en Tanja van Veelen hebben te kennen gegeven dat zij hun kind willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat volgens het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven

28 alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen
Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn.

29 We zijn door de doop in zijn dood met hem
Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, overeenkomstig het woord van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

30 Het volk Israël trok met zijn kinderen uit
Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na de geboorte.

31 Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in
Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem Begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend.

32 In de naam van de Vader gedoopt worden is
Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 In de naam van de Vader gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Hij zet Zich voor ons in ten goede.

33 In de naam van de Zoon gedoopt worden is
Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 In de naam van de Zoon gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.

34 In de naam van de heilige Geest gedoopt
Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 In de naam van de heilige Geest gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij ons eigen: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven totdat

35 totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen
Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Doopgedachtenis Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel onze ziel,

36 met heel ons hart, met heel ons verstand en
Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 met heel ons hart, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. Evenmin is het een reden om dan maar door te gaan met zondigen.

37 De doop is immers het garantiebewijs dat het
Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 De doop is immers het garantiebewijs dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop van dit kind en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

38 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 119: 66 Gebed Doop Zingen: Jezus is de goede Herder Opwekking aan de gemeente Collecte Zingen: Psalm 18: 9 Zegen

39 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 119: 66 Gebed Doop Zingen: Jezus is de goede Herder Opwekking aan de gemeente Collecte Zingen: Psalm 18: 9 Zegen

40 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 119: 66 Gebed Doop Zingen: Jezus is de goede Herder Opwekking aan de gemeente Collecte Zingen: Psalm 18: 9 Zegen

41 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Brengt mij veilig in de stal.

42 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Als je ‘s avonds niet kunt slapen en je bang in ’t donker bent. Denk dan eens aan al die schaapjes Die de Heer bij name kent? Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

43 En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet
Jezus is de goede Herder En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet Denk dan aan de goede herder Hij vergeet zijn schaapjes niet. Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

44 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 119: 66 Gebed Doop Zingen: Jezus is de goede Herder Opwekking aan de gemeente Collecte Zingen: Psalm 18: 9 Zegen

45 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Doopformulier 3 Zingen: Psalm 119: 66 Gebed Doop Zingen: Jezus is de goede Herder Opwekking aan de gemeente Collecte Zingen: Psalm 18: 9 Zegen

46 COLLECTE Vandaag Volgende week de 1e collecte is voor de Kerk
de 2e collecte is voor de Kerk Theol. Univ. Volgende week de 2e collecte is voor de Kerk Emeritering Bloemenbezorging: Vandaag: Anthony Abboud Volgende week: Esther Jansen Na de collecte zingen we: Psalm 18: 9

47 Zingen: Psalm 18: 9 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

48 Zingen: Psalm 18: 9 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

49 De deurcollecte is bestemd voor het gemeentekerstfeest
Wat we met elkaar D.V. eerste kerstdag om 15:00 uur hopen te vieren. Aanstaande dinsdagavond 15 december hebben de groepen van Lieneke Boeye ( groep 2 en 3) geen catechisatie


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google