De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds. E.J. Sytsma De preek gaat over Openbaring 13 Enge beesten en het Lam In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Psalm 139: 1, 6 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 6
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 139: 1, 6

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 6 Gebed Lezen: Openbaring 12 Zingen: Gezang 71: 1 (NG 40) Lezen: Openbaring 13 Zingen: Psalm 73: 2, 4 Preek over Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder Doop

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 6 Gebed Lezen: Openbaring 12 Zingen: Gezang 71: 1 (NG 40) Lezen: Openbaring 13 Zingen: Psalm 73: 2, 4 Preek over Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder Doop

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 6 Gebed Lezen: Openbaring 12 Zingen: Gezang 71: 1 (NG 40) Lezen: Openbaring 13 Zingen: Psalm 73: 2, 4 Preek over Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder Doop

6 De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dank,
Gezang 71: 1 (NG 40) De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dank, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 6 Gebed Lezen: Openbaring 12 Zingen: Gezang 71: 1 (NG 40) Lezen: Openbaring 13 Zingen: Psalm 73: 2, 4 Preek over Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder Doop

8 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 139: 1, 6 Gebed Lezen: Openbaring 12 Zingen: Gezang 71: 1 (NG 40) Lezen: Openbaring 13 Zingen: Psalm 73: 2, 4 Preek over Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder Doop

9 strijd tussen goed en kwaad visioenen beelden zeggen meer dan woorden
Tekst: Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder Openbaring strijd tussen goed en kwaad visioenen beelden zeggen meer dan woorden

10 meer ondergaan dan begrijpen 666 letterlijk nemen?
Tekst: Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder Openbaring meer ondergaan dan begrijpen 666 letterlijk nemen?

11 Tekst: Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder

12 1. Het beest uit de zee: vernietigende macht
Tekst: Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder 1. Het beest uit de zee: vernietigende macht 2. Het beest uit de aarde: indrukwekkende verleiding 3. Het Lam: heerlijke overwinning

13 1. Het beest uit de zee: vernietigende macht
Tekst: Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder 1. Het beest uit de zee: vernietigende macht tegenbeeld van God en Jezus Romeinse Rijk het spel van macht en dwang

14 pastoraal advies van Johannes (vers 9): "Wie oren heeft, moet horen.
Tekst: Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder pastoraal advies van Johannes (vers 9): "Wie oren heeft, moet horen. Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op standvastigheid en trouw van de heiligen." Luisteren Op het ergste voorbereid Uithoudingsvermogen

15 2. Het beest uit de aarde: indrukwekkende verleiding lijkt op lam
Tekst: Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder 2. Het beest uit de aarde: indrukwekkende verleiding lijkt op lam spreekt als draak misleiding kopen en verkopen

16 pastoraal advies van Johannes (vers 18):
Tekst: Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder pastoraal advies van Johannes (vers 18): "Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen." Gebruik je verstand De duivel doorhebben

17 3. Het Lam: heerlijke overwinning Jezus is overwinnaar
Tekst: Openbaring 13 Zingen: Jezus is de Goede Herder 3. Het Lam: heerlijke overwinning Jezus is overwinnaar Draken worden verslagen Ondergedompeld ….

18 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Brengt mij veilig in de stal.

19 Als je ‘s avonds niet kunt slapen en je bang in ’t donker bent.
Jezus is de Goede Herder Als je ‘s avonds niet kunt slapen en je bang in ’t donker bent. Denk dan eens aan al die schaapjes Die de Heer bij name kent? Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

20 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet Denk dan aan de goede herder Hij vergeet zijn schaapjes niet. Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

21 Doop: Formulier III Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 123: 5 (GK2) Gebed Vragen Kinderen rond doopvont Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 Collecte

22 Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Nico en Greanne v/d Ketterij hebben te kennen gegeven dat zij hun kind willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat naar het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken

23 en hen te dopen in de naam van de Vader
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren zich te houden aan alles wat Hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn.

24 We zijn door de doop in zijn dood met hem
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om,zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, overeenkomstig het woord van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen,want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

25 Het volk Israël trok met zijn kinderen
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens, op de achtste dag na de geboorte.

26 Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden,
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend.

27 In de naam van de Vader gedoopt worden,
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III In de naam van de Vader gedoopt worden, is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet Zich voor ons in ten goede.

28 In de naam van de Zoon gedoopt worden
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III In de naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met Hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.

29 In de naam van de heilige Geest gedoopt
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III In de naam van de heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel dat Hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt Hij ons eigen: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven totdat

30 totdat wij eenmaal met alle heiligen
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Doopgedachtenis Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en heilige Geest; laten we Hem vertrouwen en liefhebben

31 Loslaten moeten we al wat onheilig is.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God.

32 En als wij in zonden vallen - we zijn en blijven immers zwak -
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III En als wij in zonden vallen - we zijn en blijven immers zwak - dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven doorgaan met zondigen, want de doop is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is.

33 Samengekomen rond de doopvont
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop van dit kind en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

34 Doop: Formulier III Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 123: 5 (GK2) Gebed Vragen Kinderen rond doopvont Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 Collecte

35 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost
Gezang 123: 5 (GK2) 'k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost en hoop aan Christus' kerk wil geven. 'k Geloof een kerk, die wereldwijd verbonden is in leer en leven; als bruid van Christus, die haar leidt, is zij getooid met heiligheid. 'k Belijd vergeving van de zonden. Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt en zal dan, met mijn ziel verbonden, weer leven, eeuwig, onbevlekt.

36 Doop: Formulier III Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 123: 5 (GK2) Gebed Vragen Kinderen rond doopvont Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 Collecte

37 Doop: Formulier III Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 123: 5 (GK2) Gebed Vragen Kinderen rond doopvont Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 Collecte

38 Doop: Formulier III Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 123: 5 (GK2) Gebed Vragen Kinderen rond doopvont Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 Collecte

39 Jouw leven staat aan het begin, Het heeft nog geen herinnering.
Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Jouw leven staat aan het begin, Het heeft nog geen herinnering. Het is zo weer-loos en zo klein, Je weet nog niet hoe het zal zijn. O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

40 Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis.
Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis. Jij weet nog niet van nee en ja van ondergang en gloria. O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

41 Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier, in onze kring.
Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier, in onze kring. Het water wacht, die diepe zee geeft jou een taal, een teken mee. O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

42 Doop: Formulier III Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 123: 5 (GK2) Gebed Vragen Kinderen rond doopvont Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 Collecte

43 Dat teken is een heilgeheim God wil met jou verbonden zijn.
Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Dat teken is een heilgeheim God wil met jou verbonden zijn. Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij je bij name kent O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

44 Zo komt jouw leven aan het licht,
Gezang 124: 4, 5 (NG 64) Zo komt jouw leven aan het licht, zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht, Gods adem heeft je aangeraakt en jou tot bondgenoot gemaakt. O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

45 Doop: Formulier III Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 123: 5 (GK2) Gebed Vragen Kinderen rond doopvont Zingen: Gezang 124: 1, 2, 3 (NG 64) Doop Zingen: Gezang 124: 4, 5 Collecte

46 Oudejaarsavond COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk
de 2e collecte is voor evangelisatiewerk in Gent Oudejaarsavond de 1e collecte is voor Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: vandaag: Mark Treurniet volgende week: Klaske v/d Veen Na de collecte zingen we: Gezang 144: 1, 2, 4, 5, 6, 7 (NG 73)

47 Heer God, wij allen loven U met engelen en machten nu.
Gezang 144: 1, 2, 4, 5, 6, 7 (NG 73) Heer God, wij allen loven U met engelen en machten nu. Zij zingen in het hemelblauw rondom uw troon zoals vanouds.

48 Zoals de zee het land begroet in wisselzang van eb en vloed,
Gezang 144: 1, 2, 4, 5, 6, 7 (NG 73) Zoals de zee het land begroet in wisselzang van eb en vloed, zo houden zij uit alle macht de lofzang gaande dag en nacht.

49 De zwarte engel van de nacht, de vader van de jammerklacht,
Gezang 144: 1, 2, 4, 5, 6, 7 (NG 73) De zwarte engel van de nacht, de vader van de jammerklacht, die stenen geeft in plaats van brood, hij voert de wereld naar de dood.

50 Zijn oogmerk is van het geloof ons los te maken, blind en doof
Gezang 144: 1, 2, 4, 5, 6, 7 (NG 73) Zijn oogmerk is van het geloof ons los te maken, blind en doof voor Christus’ woord, de tegengeest is hij van oudsher al geweest.

51 Maar meer dan list en overmoed is engeltrouw, de Heer behoedt
Gezang 144: 1, 2, 4, 5, 6, 7 (NG 73) Maar meer dan list en overmoed is engeltrouw, de Heer behoedt die onder zijn bescherming staan: Gods kind’ren kunnen veilig gaan.

52 aan Christus Lam van Golgota en aan de Trooster alle eer.
Gezang 144: 1, 2, 4, 5, 6, 7 (NG 73) Aan God de Vader gloria, aan Christus Lam van Golgota en aan de Trooster alle eer. Glorie aan God de ene Heer.

53 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

54 Oliebollen voor de Oekraïne
We hebben voor u weer oliebollen van bakker Maljaars, Bestel ze nu!! U helpt ons om te helpen en geniet op oudejaarsdag van een lekker oliebol. Vandaag kunt u Uw bestelling nog deponeren in het postvak van Arjo Boeije Bestelling ophalen: woensdag 31 december tussen en uur in de kerk


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google