De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 158: 1 Wet Zingen: Psalm 15:1,2,4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 158: 1 Wet Zingen: Psalm 15:1,2,4"— Transcript van de presentatie:

1 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 158: 1 Wet Zingen: Psalm 15:1,2,4
Voorganger: Ds E.J. Sytsma Het schriftgedeelte wordt gelezen door Sari van Dixhoorn Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 158: 1 Wet Zingen: Psalm 15:1,2,4 Gebed Lezen: 1 Samuël 17: , 1 Samuël 17: Zingen: Psalm 97:5 Preek over 1 Samuël 17 Zingen: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14) Doop: Formulier III

2 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 158: 1 Wet Zingen: Psalm 15: 1, 2, 4 Gebed Lezen: 1 Samuël 17: , 1 Samuël 17: Zingen: Psalm 97: 5 Preek over 1 Samuël 17 Zingen: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14) Doop: Formulier III

3 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U.
Gezang 158: 1 Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild, Aan U alleen geef ik mij geheel. Mijn aanbidding is voor U

4 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 158: 1 Wet Zingen: Psalm 15: 1, 2, 4 Gebed Lezen: 1 Samuël 17: , 1 Samuël 17: Zingen: Psalm 97: 5 Preek over 1 Samuël 17 Zingen: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14) Doop: Formulier III

5 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 158: 1 Wet Zingen: Psalm 15: 1, 2, 4 Gebed Lezen: 1 Samuël 17: , 1 Samuël 17: Zingen: Psalm 97: 5 Preek over 1 Samuël 17 Zingen: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14) Doop: Formulier III

6 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 158: 1 Wet Zingen: Psalm 15: 1, 2, 4 Gebed Lezen: 1 Samuël 17: , 1 Samuël 17: Zingen: Psalm 97: 5 Preek over 1 Samuël 17 Zingen: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14) Doop: Formulier III

7 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 158: 1 Wet Zingen: Psalm 15: 1, 2, 4 Gebed Lezen: 1 Samuël 17: , 1 Samuël 17: Zingen: Psalm 97: 5 Preek over 1 Samuël 17 Zingen: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14) Doop: Formulier III

8 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 158: 1 Wet Zingen: Psalm 15: 1, 2, 4 Gebed Lezen: 1 Samuël 17: , 1 Samuël 17: Zingen: Psalm 97: 5 Preek over 1 Samuël 17 Zingen: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14) Doop: Formulier III

9 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 158: 1 Wet Zingen: Psalm 15: 1, 2, 4 Gebed Lezen: 1 Samuël 17: , 1 Samuël 17: Zingen: Psalm 97: 5 Preek over 1 Samuël 17 Zingen: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14) Doop: Formulier III

10 Tekst: Samuël 17 Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

11 Wat zegt dit verhaal over Christus en wat zegt het over mij?
Laten we op zoek gaan bij ….. Goliath Saul en zijn soldaten David Jezus Christus Ik Tekst: Samuël 17 Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

12 De tegenstand tegen Israël in eigen persoon Van afkomst een Filistijn
Goliath: De tegenstand tegen Israël in eigen persoon Van afkomst een Filistijn Een wapenrusting als verlengstuk van hemzelf “Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn slaven van Saul” Tekst: Samuël 17 Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

13 Maar je lijkt vooral op Goliath
Je wilt als David zijn Maar je lijkt vooral op Goliath Tekst: Samuël 17 Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

14 Saul en zijn soldaten: ze worden beproefd in de ban van de angst
God vergeten een zielige vertoning Tekst: Samuël 17 Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

15 verder kijken dan Goliath groot is vertrouwen Gods doel geen waaghals
David! geen jongetje vragen stellen geloof verder kijken dan Goliath groot is vertrouwen Gods doel geen waaghals Tekst: Samuël 17 Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

16 Jezus Christus …… Tekst: 1 Samuël 17
Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

17 Het verhaal over David is niet een verhaal over mij en hoe ik reuzen
te lijf zou kunnen gaan Het verhaal over David is wel een profetie over Jezus Christus, die in mijn plaats reuzen te lijf ging Tekst: Samuël 17 Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

18 Ik ….. Tekst: 1 Samuël 17 Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, 25 - 54
Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

19 ik kan pas als David zijn als ik me eerst wend tot degene naar wie
David wijst: zijn grote zoon Jezus Christus Tekst: Samuël 17 Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

20 ik kan pas als David zijn als ik me eerst wend tot degene naar wie
David wijst: zijn grote zoon Jezus Christus Hij versloeg de reuzen die ik niet kan verslaan: zonde en dood Tekst: Samuël 17 Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

21 Onze redding is niet God-in-ons maar : God-met-ons Immanuël
Jezus die in de wereld kwam. Daarom dopen we in de kerk: verbonden worden aan dè Held Tekst: Samuël 17 Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

22 Een Goliath tegen de kerk: Reus Intellect – ‘doe niet zo dwaas’
Tekst: Samuël 17 Schriftlezing: 1 Samuël 17:1 -16, Amenlied: Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14)

23 Een Goliath tegen de kerk:
Reus Intellect – ‘doe niet zo dwaas’ En wij? Naar Jezus gaan! De dwaas, die liefde geeft Naar Jezus gaan! Liefde krijgen is mooier dan vermaakt worden

24 De grote mensen durven niet, heel Israël is bang
voor Goliath, de grote reus, die sterk is en heel lang

25 Daar staat hij midden in het dal, hij lacht hen uit en spot:
Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14) Daar staat hij midden in het dal, hij lacht hen uit en spot: ‘Waar blijft de man die vechten zal, en waar is jullie God?’

26 Maar David met zijn herdersstok gaat helemaal alleen
Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14) Maar David met zijn herdersstok gaat helemaal alleen de berg af naar die grote reus en doodt hem met een steen.

27 Reus Goliath, reus Goliath, ’t is uit met jouw geweld,
Ng 11: 1, 2, 3, 4 (14) Reus Goliath, reus Goliath, ’t is uit met jouw geweld, want David heeft op God vertrouwd en David is een held.

28 Doop: Formulier III Zingen: Ng 64: 1, 2, 3, 4 (124) Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Gebed Collecte Zingen: Ng 15 : 1, 2, 3 (28) Zegen

29 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Presentatie
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Presentatie Onno Roorda en Irene Roorda - Hamelink hebben te kennen gegeven dat zij hun kind willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat naar het woord van onze Heer Jezus Christus.

30 Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren zich te houden aan alles wat Hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken.

31 Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, overeenkomstig het woord van Jezus:

32 Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen,
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht.

33 Reeds sinds Abraham, de vader van alle
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens, op de achtste dag na de geboorte. Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven.

34 Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend. In de naam van de Vader gedoopt worden, is een teken en zegel dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt en maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet Zich voor ons in ten goede.

35 In de naam van de Zoon gedoopt worden is een
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III In de naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met Hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.

36 In de naam van de heilige Geest gedoopt worden
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III In de naam van de heilige Geest gedoopt worden is een teken en zegel dat Hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt Hij ons eigen: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt.

37 Op grond van het verbond roept en verplicht de
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Doopgedachtenis Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en heilige Geest; laten we Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten.

38 Loslaten moeten we al wat onheilig is.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we geheel en al een nieuw leven leiden in dienst van God. En als wij in zonden vallen - we zijn en blijven immers zwak - dan moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven doorgaan met zondigen, want de doop is een zegel en een vast teken dat het verbond met God eeuwig is.

39 Samengekomen rond de doopvont
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – III Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop van dit kind en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

40 Doop: Formulier III Zingen: Ng 64: 1, 2, 3, 4 (124) Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Gebed Collecte Zingen: Ng 15 : 1, 2, 3 (28) Zegen

41 Jouw leven staat aan het begin, Het heeft nog geen herinnering.
Het is zo weer-loos en zo klein, Je weet nog niet hoe het zal zijn. Refrein O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

42 Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis.
Ng 64: 1, 2, 3, 4 (124) Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde is en wat gemis. Jij weet nog niet van nee en ja van ondergang en gloria. Refrein O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

43 Je huilt nog van verwondering, maar jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee geeft jou een taal, een teken mee. Refrein O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

44 Dat teken is een heilgeheim God wil met jou verbonden zijn.
Ng 64: 1, 2, 3, 4 (124) Dat teken is een heilgeheim God wil met jou verbonden zijn. Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij je bij name kent. Refrein O Heer bevestig ons bestaan, Noem ons bij onze naam.

45 Doop: Formulier III Zingen: Ng 64: 1, 2, 3, 4 (124) Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Gebed Collecte Zingen: Ng 15 : 1, 2, 3 (28) Zegen

46 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Refrein: Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal. Als je ‘s avonds niet kunt slapen en je bang in ’t donker bent. Denk dan eens aan al die schaapjes Die de Heer bij name kent?

47 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Refrein: Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal. En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet Denk dan aan de goede herder Hij vergeet zijn schaapjes niet.

48 Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal.
Refrein: Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

49 Doop: Formulier III Zingen: Ng 64: 1, 2, 3, 4 (124) Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Gebed Collecte Zingen: Ng 15 : 1, 2, 3 (28) Zegen

50 de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ”
Vandaag; de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ” de 2e collecte is voor het bouwfonds D.V. Volgende week de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de diakonie met bestemming “Dit Koningskind” (staat verkeerd in het kerkblad) Na de collecte zingen: Ng 15 : 1, 2, 3 (28)

51 De Heer is mijn herder en ik zal Zijn schaap zijn
Psalm 23: (psalmen voor nu) De Heer is mijn herder en ik zal Zijn schaap zijn Tevreden en veilig, want Hij zorgt voor alles Hij weet waar het gras groeit en Hij laat me slapen aan rimpelloos water dan kom ik tot rust. Ik durf Hem te volgen, de paden zijn veilig zoals Hij beloofd heeft omdat Hij de weg weet.

52 Hoe diep en hoe donker het dal is, U red mij
Psalm 23: (psalmen voor nu) Hoe diep en hoe donker het dal is, U red mij Uw herderstaf troost mij, ik ben niet alleen Ik zit aan Uw tafel persoonlijk genodigd ik zie voor het raam de jaloerse gezichten terwijl U mijn glas vult mijn lichaam verzorgt met veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht

53 Met mij zal het goed gaan zolang ik zal leven
Psalm 23: (psalmen voor nu) Met mij zal het goed gaan zolang ik zal leven wilt U van Uw heerlijke liefde mij geven en altijd een plek met Uw rust in mijn wereld omdat ik Uw huis weet te vinden mijn Heer. En altijd een plek met Uw rust in mijn wereld omdat ik Uw huis weet te vinden mijn Heer.

54 de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ”
Vandaag; de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ” de 2e collecte is voor het bouwfonds D.V. Volgende week de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de diakonie met bestemming “Dit Koningskind” (staat verkeerd in het kerkblad) Na de collecte zingen: Ng 15 : 1, 2, 3 (28)

55 Eens droogt God elke traan En nergens wordt meer kwaad gedaan,
Ng 15 : 1, 2, 3 (28) Eens zal er vrede zijn Eens droogt God elke traan En nergens wordt meer kwaad gedaan, Op alles staat Zijn heilige naam. Geen oorlog wordt geleerd Wanneer de Heer regeert.

56 de wolf ligt rustig naast het lam de leeuw en beer zijn lief en tam.
Ng 15 : 1, 2, 3 (28) Eens zal er vrede zijn, eens komt Gods Kanaän de wolf ligt rustig naast het lam de leeuw en beer zijn lief en tam. De angsten zijn voorbij de kinderen spelen vrij.

57 eens wordt Gods naam gehoord Hij spreekt voorgoed het laatste woord
Ng 15 : 1, 2, 3 (28) Eens zal er vrede zijn, eens wordt Gods naam gehoord Hij spreekt voorgoed het laatste woord en opent zelf de gouden poort. Dan staan wij in het licht dat straalt van Gods gezicht.

58 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen


Download ppt "Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 158: 1 Wet Zingen: Psalm 15:1,2,4"

Verwante presentaties


Ads door Google