De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

het organiseren van interactie

Verwante presentaties


Presentatie over: "het organiseren van interactie"— Transcript van de presentatie:

1 het organiseren van interactie
Bpv: het organiseren van interactie Dr. Franck Blokhuis Onderzoeker/onderwijskundige CINOP Expertisecentrum

2 Wat hebben zij gemeen?

3 Mijn ambitie Wie wil ik zijn:
een onderzoeker: die gericht is op de vraag ‘wat werkt’, die onderzoeksbevindingen doorvertaalt naar consequenties voor de praktijk en vice versa. een inhoudelijke expert op het terrein van effectiviteit van werkplekleren/praktijkleren en van interactieprocessen in het proces van leren, werken en begeleiden. een communicator die de discussie met de onderwijspraktijk zoekt over de consequenties van theorieën en onderzoeksbevindingen voor de verbeteringen in het beroepsonderwijs. Waar wil ik dat zijn: niet langs de zijlijn, maar met twee voeten in de onderwijspraktijk.

4 Bpv: stelling Samenwerking tussen scholen en bedrijven is alleen
zinvol en succesvol als ze leidt tot een win-win-situatie met respect voor ieders eigenheid. Dit impliceert dat beide partijen: weten waarom ze een samenwerking aangaan, wat ze daarvan verwachten en zorgen dat deze samenwerking strookt met hun eigen doelstellingen.

5 Samenwerking: argumenten voor scholen
de kwaliteit van de opleiding verbeteren; de competenties van leerlingen verhogen; leerlingen bepaalde attitudes en inzichten bijbrengen; de professionele ontwikkeling van medewerkers bevorderen; de organisatie en de financiële basis van de school verbeteren; de maatschappelijke impact van de school verhogen;

6 Samenwerking: argumenten voor bedrijven
verhogen van het imago en de kennis over het bedrijfsleven; zorgen voor een bredere rekruteringsbasis; beter opgeleide afgestudeerden kunnen aanwerven; bevorderen van de professionele ontwikkeling van de eigen medewerkers; optimaliseren van de bedrijfsinterne vorming; de eigen organisatie beter doen functioneren; concreet gestalte geven aan het maatschappelijk engagement;

7 Cruciale vragen Te beantwoorden door alle betrokken partijen:
wat wil ik … wat kan ik … wat weet ik … … als het gaat om de bpv? wat mag ik … wat moet ik … wat verwacht ik … En uitwisselen van antwoorden!

8 Bpv: handreikingen Kwaliteitseisen Interactie Instrument

9 Bpv: kwaliteitseisen Bpv is: gepland en bewust leren
authentieke arbeidssituaties toenemende zelfsturing verwerving van competenties

10 Bpv: kwaliteitseisen Onderzoeken naar kwaliteit
Aspecten van kwaliteit: visie 1 eis organisatie 3 eisen inhoud 4 eisen evaluatie 2 eisen Implementatie

11 Bpv: kwaliteitseisen Visie Rollen, taken en verantwoordelijkheden
Informatie en communicatie Faciliteiten Onderwijsinhoudelijke afstemming Leerwerkplan Begeleiding Reflectie Beoordeling Evaluatie

12 Bpv: kwaliteitseisen Visie
Leerbedrijven en afdeling actualiseren jaarlijks hun gemeenschappelijke visie op de bpv en de daarvan afgeleide beleidsdoelen. Indicatoren: Er is bij leerbedrijven en afdeling een beschreven gemeenschappelijke visie op de beroepspraktijkvorming. Er is bij leerbedrijven en afdeling een overzicht van beleidsdoelen gekoppeld aan de beroepspraktijkvorming.

13 Bpv: kwaliteitseisen Evaluatie
Leerbedrijf en afdeling formuleren meetbare verbeterpunten voor de bpv op basis van een gezamenlijke jaarlijkse evaluatie. Indicatoren: Er zijn bij leerbedrijf en afdeling gegevens beschikbaar over de mate van beheersing van competenties, de realisatie van leerwerkplannen, de beschikbaarheid van begeleiders en beoordelaars, de kwaliteit van de informatievoorziening en de kwaliteit van begeleiding. Er is bij leerbedrijf en afdeling een schriftelijke reactie van een vertegenwoordiging van studenten op de zelfevaluatie en de nieuwe verbeterpunten.

14 Vraag Wat wil je als afdeling met deze eisen?
Gebruik je ze als norm of gebruik je ze als leidraad? Neem je ze ongewijzigd over of pas je aan? Wanneer communiceer je erover met andere betrokken partijen? Welke focus: wat niet goed gaat of wat wel goed gaat? Durf: te luisteren, het contact aan te gaan, jezelf kwetsbaar op te stellen.

15 Bpv: interactie Mate van betrokkenheid:
waarnemen, informatie leveren, overnemen, beïnvloeden, besluiten Actoren: afdeling, leerbedrijf, deelnemer, kbb, andere onderwijssectoren Matrix van betrokkenheid en actor

16 Bpv: interactie Mate van betrokkenheid Actor Waarnemen
Informatie leveren Overnemen Beïnvloeden Besluiten Afdeling: bpv-begeleider docent Leerbedrijf: praktijkopleider manager werknemer op de werkvloer Student KBB Andere onderwijssectoren

17 Twentse wijsheden Ie möt huuzen met de heune woa-j met in ‘n bos bint.
A-j ‘t earste knoopsgat mist, krie-j ‘t buis nooit good too. Late rogge koomp ok wal op.

18 Vertaald: Je moet je aanpassen aan het gezelschap waarin je verkeert.
Vanaf het begin moet je het goed doen. Ook als men niet zo snel is, komt de zaak wel voor elkaar.

19 Bpv: het organiseren van interactie
Pettelaarpark BP ‘s-Hertogenbosch Postbus Franck Blokhuis Bpv: het organiseren van interactie


Download ppt "het organiseren van interactie"

Verwante presentaties


Ads door Google