De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie DHRM Fred Slaghekke beleidsmedewerker P&O

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie DHRM Fred Slaghekke beleidsmedewerker P&O"— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie DHRM Fred Slaghekke beleidsmedewerker P&O
Competentiemanagement CAH Ruimte voor de menselijke maat

2 Agenda Aeres in het kort Highlights van: I. Het resultaat;
II. De aanpak en het proces; III. Het organisatiekundig perspectief; Tips

3 2000 studenten cursisten/deelnemers 800 studenten 6000 leerlingen en studenten Veterinaire cursussen en opleidingen dierverzorging Bemiddelingsbureau voor hoger opgeleiden in de ‘agribusiness’ en bedrijfskunde, Food, Groene Ruimte en Milieu, Externe afdeling personeelszaken, verzorgt o.a. contractbeheer, salarisadministratie voor het MKB.

4 Projecten DHRM Competentiemanagement Management Development
Opleidingsschool

5 CAH competentiemenukaart
functiegroepen CAH competenties Algemeen ondersteunde functies Schaal 2-5 Schaal 6-9 Onderwijsgevende functies Functie: Docent Schaal 10-11 Schaal 12-15 Leidinggevende/ Manager 1 Leidinggeven 2 Samenwerken 3 Presenteren 4 Onderzoeken 5 Innoveren 6 Organiseren 7 Zelfsturen* Inzichten delen 8 Ondernemen 9 Duurzaam en ethisch handelen* Verantwoordelijkheid nemen 10 Globalisering* Betekenis geven * dit zijn de CAH specifieke ID-competenties

6 Individueel competentieprofiel
Type: Competentie: Taakstelling en reflectie op: CAH-Identiteit Zelfsturen, Duurzaam en ethisch handelen, Globaliseren Gedragindicatoren m.b.t. Identiteit Functie Samenwerken Presenteren Gedragsindicatoren m.b.t. Functie en taak Taak Organiseren Ontwikkeling Innoveren ontwikkeling

7 HR-gesprekkencyclus

8 HR-gesprekkencyclus Het Functiegesprek (1 maal per jaar in geboortemaand) Het Taakgesprek (tenminste 2 maal per jaar) Het Loopbaangesprek (op initiatief van de werknemer)

9 Kenmerken Functiegesprek
Indeling van Functiegesprek: Stap 1. Resultaat Vaststelling van resultaatdoelstelling aankomend jaar Reflectie en waardering van behaald resultaat afgelopen jaar (inclusief vaststelling van eventuele extra financiële beloning) Stap 2. Gedrag Vaststelling van gedragsdoelstellingen aankomend jaar Reflectie op getoond gedrag afgelopen jaar Stap 3. Ontwikkeling Vaststelling van ontwikkeldoelstellingen aankomend jaar Reflectie op uitgevoerde ontwikkeling afgelopen jaar

10 Het proces/de aanpak Kennis uit het competentiegerichte onderwijs benutten voor competentieontwikkeling van medewerkers; Samen met medewerkers ontwikkelen binnen kaders; Expert van kennis P&O-Externen op achtergrond Medewerkers ruimte bieden voor keuzes, die voor hen van belang zijn Een eenvoudig toe te passen concept Stap B volgt uit stap A, steeds feedback vragen en bijstellen, leren door experimenteren Van A naar Beter

11 Wat doet het met docenten?
Nadenken over eigen taak en ontwikkeling, meer dan bij functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek Gebruik maken van 10 CAH competenties die studenten ook gebruiken Docenten leren dat beoordelen gebeurt op basis van de info die zij geven. Zo beoordelen we ook studenten Wat we vragen van onze studenten (portfolio/ bewijsstukken) moeten we ook van ons zelf vragen Het waarderingsoordeel van de leidinggevende is nu vooral gebaseerd op mijn bewijzen. Vroeger was het vooral gebaseerd op zijn indruk van mijn functioneren Met elkaar in gesprek gaan i.p.v. lijstjes afvinken

12

13 Tips?


Download ppt "Conferentie DHRM Fred Slaghekke beleidsmedewerker P&O"

Verwante presentaties


Ads door Google