De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

kerncompetenties Kerncompetenties =

Verwante presentaties


Presentatie over: "kerncompetenties Kerncompetenties ="— Transcript van de presentatie:

1 kerncompetenties Kerncompetenties =
Unieke ‘eigenschappen’ van de organisatie die een toegevoegde waarde hebben Het ondernemingssucces is gebaseerd op verbetering en versterking van de kerncompetenties .

2 kerncompetenties Het gaat er niet om de concurrenten net een slag voor te zijn, maar hen continu voor te blijven door het mobiliseren van de eigen kracht, kennis en expertise binnen de organisatie. De bron van innovatie en creativiteit ligt bij de medewerkers (Bergenhenegouwen, 2002).

3 kerncompetenties Mac Donald KLM Crique du Soleil

4 Analyse kerncompetenties
In welke dingen is ons bedrijf goed? Waar zit deze know-how? Zijn we beter dan onze concurrenten? Hoe duurzaam is ons voordeel? Welke essentiële veranderingen voltrekken zich in de bedrijfstak? Wat zijn de implicaties van deze veranderingen voor huidige en toekomstige competenties en capaciteiten? Hoe gaan we het uitvoeren?

5 HR systeem Werving en selectie Beoordeling en promotie
Opleiden en trainen Loopbaanontwikkeling Overleg en medezeggenschap Werk- en arbeidsvoorwaarden

6 Voorbeeld – Bas van der Heijden
Kerncompetentie zijn: Klant staat centraal! Nuchterheid Kostenbewustzijn werklust

7 Analyse van de problematiek
Zes aspecten: 1. begeleiding van assistenten supermarkt 2. Supermarktcultuur 3. gebruik nieuwe technologie 4. Klantattitude 5. assertiviteit medewerkers 6. arbeidstijdbenutting.

8 problematiek Organisatie niveau: assistent supermarktmanager
Uren worden niet adequaat besteed Weinig efficiëntie Leidt tot daling productiviteit van de assistent supermarktmanager.

9 Individuele competenties
Individuele competenties moeten een afgeleide zijn van kerncompetenties van de organisatie. Kerncompetenties verbeteren middels individuele competenties.

10 Ijsbergstructuur – individuele competenties

11 Analyse van de problematiek
taakanalyse: Welke taken worden daadwerkelijk uitgevoerd? Welke competenties worden m.n. gebruikt? Conclusie: Competentie aansturen, stressbestendigheid en discipline worden veel genoemd Resultaatgerichtheid en klanttevredenheid weinig

12 Analyse van de problematiek
2. Doelgroep analyse Supermarkt assistenten Leeftijd tussen 21 en 24 jaar MBO opgeleid 2 maanden tot 4 jaar werkervaring

13 Analyse van de problematiek
2. Doelgroep analyse: kennis en/of vaardigheden die men zou willen ontwikkelen: leren hoe te reageren op veel dingen meer resultaatgericht cursus planning+ organisatie goed leren coachen/leiding geven aan bekenden of oudere mensen

14 Doelgroep analyse Op de vraag in welke mate men gemotiveerd is een training of cursusdag te volgen is men vrij eenduidig in het antwoord. Men is gemotiveerd als duidelijk is dat men er iets aan heeft.

15 3. Leerdoelen formuleren
Algemene doelstelling  Efficiënter en productiever werken en de verkoopmedewerkers sturen op efficiënter en productiever werken. Twee thema’s: Commercieel inzicht en resultaatgerichtheid Sociale en communicatieve vaardigheden

16 Competentie ontwikkeling als gedragsverandering
Kennis = weten of niet weten Kennis van eenvoudig (begrip) naar complex (analyse) Vaardigheden = gradaties van kunnen

17 Specifieke leerdoelen
Inzicht hebben in de functie van verbale en non-verbale communicatie Het kunnen toelichten van de bedrijfscultuur (normen, waarden, arbeidsethos, eerst investeren dan pas vragen) Goed kunnen voorbereiden van gesprekken (sollicitatie-, slechtnieuws-, functionerings-, beoordelings-, verzuimgesprek) Kunnen onderscheiden van emotionele argumenten en rationele argumenten

18 Niveaus van vaardigheid
Junior – geen fouten bij belangrijke handelingen Gevorderde – niet complexe situatie Senior – niet geautomatiseerd Expert - geautomatiseerd

19 einde

20 Competentie ontwikkeling
Personeelsadministratie en –beheer (1950 – 1970) - registreren van personeelsgegevens Personeelsbeleid en sociaal beleid ( ) - schaalvergroting, fusies, ondernemersraad

21 competentieontwikkeling
Personeelsbeleid en HRM ( ) - productiviteit door inzet en motivatie, menselijk potentieel - strategische beleidsvorming

22 Competentie ontwikkeling
HRM en competentiemanagement ( 1990 – 2000) individueel, persoonsgericht Vitaliteit, flexibel en overlevingskracht

23 Strategisch HRM Erkenning belang binnen management inzet en motivatie van mensen 2. Integraal systeem van uitgangspunten, instrumenten en systemen van personeelsbeleid: loopbaanplanning, opleidingsmogelijkheden, begeleiding


Download ppt "kerncompetenties Kerncompetenties ="

Verwante presentaties


Ads door Google