De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool en Bedrijf Amsterdam – 19 januari 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool en Bedrijf Amsterdam – 19 januari 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool en Bedrijf Amsterdam – 19 januari 2010
Erwin van Rooijen Jan Willem Vos

2 Onderzoeksvragen Hoe draagt de uitwisseling van kennis en personeel tussen hoger beroepsonderwijs en het bedrijfsleven concreet bij aan de verhoging van de professionele kwaliteit van de docent (en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs)? Wat is de perceptie van de docent over de verbetering van zijn professionele kwaliteit en de kansen die dit hem of haar biedt om het onderwijsproces te versterken?

3 Onderzoeksopzet Quick Scan langs alle hogescholen, op basis daarvan:
8 Casestudies: (1) Hotelschool Den Haag (2) Hogeschool Utrecht: Life Sciences & Chemistry (3) De Haagse Hogeschool: IPO (4) ArtEZ (5) Hanzehogeschool Groningen: Instituut voor Bedrijfskunde (6) Hogeschool Zuyd: Faculteit Onderwijs (7) Saxion – Verpleegkunde en Podotherapie (8) Hogeschool Van Hall Larenstein – Opleiding Tuin- en Landschapsarchitectuur

4 11 modaliteiten van uitwisseling
Stagebegeleiding van studenten Praktijkopdrachten van bedrijven Incompany onderwijs Lectoraten Betrokkenheid van het beroepenveld bij de ontwikkeling van het curriculum Dubbelaanstellingen Selecteren op praktijkervaring Internationale uitwisseling Personeelsstages in het werkveld Uitwisseling via het alumninetwerk van de hogeschool Bevorderen van ondernemerschap en multidisciplinariteit

5 Beroepenveld Hogescholen Professionalisering Docent HRM Curriculum -
Behoefte aan voldoende gekwalificeerd personeel Kennisverhoging, innovatie Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt Uitwisseling Kennis en personeel Nieuwe curricula Nieuwe competenties docenten en studenten Behoefte aan stageplaatsen Stage- begeleiding Praktijk- opdrachten Lectoraten In company onderwijs Professionalisering Docent Inhoudelijke veldkennis Sturing op aspecten van professionalisering (competenties) door: Pop’s, functionerings- en beoordelingsgesprekken, afspraken over deskundig- heidsbevordering HRM Curriculum …. Pedagogisch Didactisch - bij curriculum . Dubbelaan- stellingen Selecteren op praktijkerv Internatio- naal Alumni Personeels- stages Ondernemer schap Stimulering door Zestor: subsidies, onderzoeken, instrumenten CAO

6 Modaliteiten binnen drie ‘routes’
Route 1: via studenten en alumni Route 2: via docenten Route 3: via onderzoek en organisatie

7 Route 1: via studenten en alumni
Stagebegeleiding van studenten Uitwisseling via het alumninetwerk van de hogeschool

8 Route 2: via docenten Praktijkopdrachten van bedrijven
Incompany onderwijs Dubbelaanstellingen Selecteren op praktijkervaring Internationale uitwisseling Personeelsstages in het werkveld

9 Route 3: via onderzoek en organisatie
Lectoraten Betrokkenheid van het beroepenveld bij de ontwikkeling van het curriculum Bevorderen van ondernemerschap en multidisciplinariteit


Download ppt "Hogeschool en Bedrijf Amsterdam – 19 januari 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google