De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zware metalen en het bodemsaneringsbeleid Victor Dries.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zware metalen en het bodemsaneringsbeleid Victor Dries."— Transcript van de presentatie:

1 Zware metalen en het bodemsaneringsbeleid Victor Dries

2 Inhoud –Beschrijving toestand –Knelpunten –Beleidsnota –Europa?? –Conclusies

3 Toestand –> 41.000 percelen in register –16.500 dossiers, > 12.000 metalen –45.000 ha –vooral As, Cd, Pb en Zn

4 Arseen bodem

5 Arseen grondwater

6 Cadmium bodem

7 Cadmium grondwater

8 Lood bodem

9 Lood grondwater

10 Zink bodem

11 Zink grondwater

12 Toestand –> 41.000 percelen in register –16.500 dossiers, > 12.000 metalen –45.000 ha –vooral As, Cd, Pb en Zn –> 3.600 BBO’s opgesteld –1.800 sanering noodzakelijk –> 1.300 BPS’s ingediend

13 Knelpunten –Grootschalige verontreiniging –“They’re here to stay” –Toepasbaarheid klassieke technieken? –Strakke, rigide procedures –Milieu-impact saneringsmaatregelen?

14 Beleidsnota –Bodemsanering~maatschappelijk kader –Voorrang verwijderen risico’s –Optimaliseren bodemsanering –Beheer van verontreiniging

15 Duurzame ontwikkeling/ ruimer kader –Brownfields –Woonzones –Beheersscenario grote complexe sites –Afstemmen bedrijfsprocessen –Grijs water~grondwaterverontreiniging? –Energieteelten?

16 Voorrang risico’s –Snelle opheffing risico’s bij vaststelling –Verdere sanering koppelen overdracht, projectontwikkeling

17 Optimaliseren bodemsanering –Wijziging decreet procedures overdracht –“onschuldig eigenaar”

18 Beheer verontreiniging –Evaluatie grondverzet –Grond geen saneringsplicht of met restverontreiniging: Wat bij functie- of bestemmingswijziging? Beheer ifv toekomstig grondverzet? –Grondwaterverontreiniging Wat als buurman gaat bemalen? ! Organisatorische impact

19 Europa –Richtlijn milieu-aansprakelijkheid –Kaderrichtlijn Water~grondwater? –Bodemstrategie

20 Conclusies –“zware” erfenis –Technische uitdagingen –Procedures eenvoudiger –Saneren ~ beheren –Saneren ~ duurzame ontwikkeling


Download ppt "Zware metalen en het bodemsaneringsbeleid Victor Dries."

Verwante presentaties


Ads door Google