De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oppervlaktewater (rivieren, kanalen, meren , zee)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oppervlaktewater (rivieren, kanalen, meren , zee)"— Transcript van de presentatie:

1 Oppervlaktewater (rivieren, kanalen, meren , zee)
Het water Oppervlaktewater (rivieren, kanalen, meren , zee)

2 Zelfreinigend vermogen
Natuurlijke verontreiniging door organische stoffen ( dode dieren, plantenresten) Reducenten in water : Organisch afval  anorganische stoffen In stabiele zoetwaterecosysteme Productie organische stoffen = afbraak org. stoffen

3 Eutrofiering en waterbloei
Mestoverschot  overbemesting mest spoelt van land af Mineralisatie op land uitspoeling naar grondwater Sloten Afbraak organische stoffen  mineralen nemen toe (Fosfaat en nitraat) Eutrofiëring of vermesting Water is dan: Voedselrijk of eutroof Gevolgen : planten verdwijnen

4 Verdwijnen plantensoorten
Sommige soorten: leven in voedselarm water Overwoekerd door soorten beter aangepast aan voedselrijk milieu Waterbloei  water troebel Waterplanten algen en kroos breiden zich uit  minder licht in water

5 vissen Troebel water  snoek vindt prooi niet meer  gaat dood
 overvloed van brasem  eten watervlooien – die algen eten  meer algengroei (korte levensloop)  meer reducenten die zuurstof gebruiken zuurstofgebrek  stinkend water  leven onmogelijk

6 Vervuiling met chemische afvalstoffen
Industrie: zware metalen ( cadmium, kwik , lood, zink) Giftig voor reducenten Industrieel afvalwater zuurstofarm  geen zelfreinigend vermogen Landbouw : pesticiden Huishouden: klein chemisch afval = kca drinkwater van oppervlaktewater Gevolgen : water extra gezuiverd  kost meer geld Waterkwaliteit wordt bedreigd

7 waterzuiveringsinstallatie

8 waterzuivering Mechanische zuivering ( filtering grove vuil)
voorbezinktank Beluchtingstank  biologische zuivering Nabezinktank Chemische zuivering (fosfaat defosfatering) Klein chemisch afval, nitraten en fosfaten Bacteriën die selectief zware metalen opnemen duur Rioolslib slibdroogvelden Gestort op vuilnisbelt of afvalverbrandingsinstallatie

9 Beluchtingstank-nabezinktank

10 drinkwater


Download ppt "Oppervlaktewater (rivieren, kanalen, meren , zee)"

Verwante presentaties


Ads door Google