De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rituelen in het Christendom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rituelen in het Christendom"— Transcript van de presentatie:

1 Rituelen in het Christendom
sacramenten

2 Rituelen in het Christendom
In iedere godsdienst vinden bepaalde handelingen plaats. Deze handelingen zijn vaak symbolisch van aard. Vaak markeren deze handelingen belangrijke momenten in het menselijk bestaan In het christendom worden deze handelingen sacramenten genoemd.

3 Rituelen in het Christendom
Binnen de Rooms-katholieke traditie kent men zeven sacramenten. De protestantse traditie kent er maar twee. De keuze voor twee is gebaseerd op de bijbel. Jezus stelt de doop en het avondmaal in. Dat is voor het protestantisme bepalend. De zeven sacramenten zijn:

4 Rituelen in het Christendom
1) Heiligavondmaal/eucharistie: Oorsprong de laatste maaltijd die Jezus hield met zijn discipelen voor hij gekruisigd werd. Opdracht: Doe dit zo vaak als je samenkomt. Lucas 22:13-20 Door allerlei theologische invloeden is er wel verschil ontstaan tussen de RK en protestantse tradities.

5 Rituelen in het Christendom
RK: de gelovige eet de hostie, slachtoffer, het brood dat tijdens gebruik in lichaam van Jezus veranderd. De priester drinkt uit de kelk de wijn die het bloed van Jezus wordt tijdens het gebruik. Protestants: De gelovige eet en drinkt brood en wijn, die niet veranderen maar symbool staan voor lichaam en bloed van Jezus.

6 Rituelen in het Christendom
2) Doop Een initiatie ritueel, dat wil zeggen als je gedoopt ben behoor je tot het christendom. Opdracht: Jezus geeft zijn discipelen opdracht om actief nieuwe gelovigen te dopen matheus 28:16-20 In eerste instantie was de doop bedoeld om je zonde af te wassen en als christen een nieuw leven te ontvangen

7 Rituelen in het Christendom
De doop gebeurde dan door onderdompeling, in sommige protestante kringen, evangelische en baptisten, gebeurt dit nog steeds zo Daar is het een keuze moment Binnen de RK en traditionele protestantse kerken gebeurt dit bij kinderen Daar is het een verbondsteken

8 Rituelen in het Christendom
3) vormsel: RK traditie rond twaalfde jaar worden tieners ingewijd in de kerk, zij maken dan de keuze om deel te nemen aan diensten en dergelijke Het protestantisme kent de belijdenis die eigenlijk het zelfde doel dient.

9 Rituelen in het Christendom
4) Biecht: Binnen de RK kerk is dit het belijden van je zonden t.o.v. de priester Hij schenkt in naam van God vergeving. Biecht gebeurt anoniem Het protestantisme kent niet de biecht als zodanig, de gelovige vraagt vergeving aan God zelf

10 Rituelen in het Christendom
5) Huwelijk: RK traditie ziet het huwelijk als instelling van God Het huwelijk is pas legitiem als het in de kerk gesloten is. Het protestantisme laat het huwelijk vrij en accepteert ook het burgerlijk huwelijk Kerkelijk huwelijk is een keuze van het bruidspaar

11 Rituelen in het Christendom
6) Priesterwijding: In de RK traditie geldt dit alleen voor mannen. Zij worden bevestigd als priester en mogen nu de rituelen uitvoeren. In de Protestantse traditie is dit de bevestiging van de dominee. Dit kunnen zowel mannen als vrouwen zijn afhankelijk van het kerkgenootschap.

12 Rituelen in het Christendom
7) Ziekenzalving/laatste oliesel: Binnen RK traditie wordt dit sacrament toegediend aan de stervenden en zou de ziel gereed maken om naar de hemel te gaan. De zieke/stervende wordt met olie gezalfd en daarna vind biecht en communie plaats Binnen het protestantisme is dit herontdekt, maar wordt niet als sacrament gezien ziekenzalving


Download ppt "Rituelen in het Christendom"

Verwante presentaties


Ads door Google