De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2: De lage landen bij de zee

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2: De lage landen bij de zee"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2: De lage landen bij de zee
P 2.1 Kust in beweging

2 Planning Harde – zachte kusten Geven en nemen Zelfstandigwerken

3 Zachte kusten – harde kusten
jaar geleden, eindigde de ijstijd en begon het smelten van de ijskappen. Dit leidde tot een (voort durende) zeespiegelstijging De Noordzee en het Kanaal vulde zich met zeewater. Nederland had toen andere ‘grenzen’/kustlijnen. Zie kaarten atlas.

4 Zachte kusten – harde kusten 2
Nederland kent harde kusten en zachte kusten. Beiden beschermen ze NL tegen dreiging van water vanuit zee. Zachte kusten zijn door de natuur ontstaan, zoals; Duinen Stranden Zandplaten Wadden Kwelders

5 Zachte kusten – harde kusten 3
Harde kusten zijn door de mens aangelegd, zoals; Dijken Dammen

6 Zeedijk Dijk aan zee Waar de natuur (bijv: duinen) te weinig beschermd heeft de mens een zeedijk aangelegd. Vb: Hondsbossche zeewering

7 Duinen

8 Wadden

9 Duinen en wadden zijn onderdeel van de ecologische hoofdstructuur
Ecologie als wetenschap is een onderdeel van biologie. De ecologie bestudeert de verspreiding van organismen, de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen en de relaties tussen organismen en de niet-biologische omgeving.

10 Geven en nemen De kust verandert voortdurend door zogenaamde kustprocessen; Hierdoor vind opbouw en afbraak van kusten plaats De kust verandert voortdurend door; Wind Golven Zeestromen Opstuwing Getijden De mens

11 Wind De wind zorgt voor het ontstaan van golven, zeestromingen en opstuwing van water. Hierdoor word zand gesedimenteerd maar ook weg geërodeerd langs de kust. (lees mini teksten boek).

12 Getijden; Eb en vloed

13

14

15 http://www. deltawerken. com/modules/mediagallery/popup. php

16 Springtij en doodtij

17 De mens De mens probeert al lange tijd te overleven met water.
Eerst door op hogere plekken te wonen Later door terpen En nog later door dijken te bouwen Eeuwenlange strijd tegen het water! (en ook nu nog wilde plannen, zie fig 2.12).


Download ppt "Hoofdstuk 2: De lage landen bij de zee"

Verwante presentaties


Ads door Google