De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is veen? Laagveen Hoogveen Veen in de geologische tijdschaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is veen? Laagveen Hoogveen Veen in de geologische tijdschaal"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is veen? Laagveen Hoogveen Veen in de geologische tijdschaal
Tot op de bodem: Veen Wat is veen? Laagveen Hoogveen Veen in de geologische tijdschaal

2 Veen Natte grondsoort die bestaat uit afgestorven resten van bomen, struiken en planten. Het ontstaat en groeit in een moerassig gebied, afgesloten van zuurstof. Het is geen verweerd gesteente (zoals klei en zand) en wordt niet afgezet door wind, ijs, rivier of zee. De bewegende aarde

3 Invloed van de mens Turf = gedroogd veen
Turf = gedroogd veen In laagveengebieden moest men het veen eerst uitbaggeren en dan laten drogen In hoogveengebieden kon men het veen laten drogen door een kanaal te graven. Vervolgens werd de turf afgestoken. De bewegende aarde

4 Laagveen en hoogveen Laagveen Hoogveen
Ontstaan onder invloed van grondwater Ontstaan onder invloed van regenwater Ontstaan in moerassige gebieden met een hoge grondwaterspiegel Ontstaan in gebieden met een slechte afwatering (bijv door een keileemlaag) Groeit onder de grondwaterspiegel Groeit boven de grondwaterspiegel Rietveen, bosveen Veenmosveen De bewegende aarde

5 Overgangsperiode Jonge zeeklei Jonge duinen Marien Eolisch
Laag-Nederland m.u.v. lijn Petten-Monster Kustlijn Strandwal / Oude duinen Ten oosten van huidige kustlijn Marien Hollandveen (laagveen) Laag-Nederland Oude zeeklei Strandwal / Oude duinen Laag-Nederland Ten oosten van huidige kustlijn Marien Basisveen (laagveen) Hoogveen Smalle strook West-NL Hoog NL, nu nog in ZO-Groningen en de Peel Overgangsperiode Heel Nederland m.u.v. Limburg Limburg Dekzand Löss Eolisch Keileem Stuwwallen Sandrs Zwerfkeien Zand en grind Glaciaal Fluviaal Ten noorden H.U.N. Ten zuiden H.U.N Fluviaal Heel NL Vooral Zuid-NL Zand en grind Tot op de bodem


Download ppt "Wat is veen? Laagveen Hoogveen Veen in de geologische tijdschaal"

Verwante presentaties


Ads door Google