De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ecosystemen in verandering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ecosystemen in verandering"— Transcript van de presentatie:

1 Ecosystemen in verandering
successie

2 successie Zand blijft liggen na verloop van tijd plantengroei
Eerste planten weinig ≠ soorten eerste planten = pioniersplanten Later meer soorten en dichter begroeid

3 Successie rotsbodem Eerst verwering rotsblok (wind regen vorst)
Kiertjes ontstaan met gruis Wind brengt fijne bodemdeeltjes aan  korstmossen Eerste diertjes volgen pioniersecosysteem

4 Rots later korstmossen scheiden zuren uit die ondergrond aantasten zouten komen vrij Uit korstmossen ook klein beetje humus ( organische stoffen, anorganische stoffen en micro-organismen of reducenten)  bodemvorming Mossen , varens en grassen kunnen zich vestigen Verdringen de korstmossen Andere dieren vestigen zich

5 pioniersvegetatie

6

7 Nog verder Abiotische factoren veranderen:
Overdag schaduw planten  minder heet S’nachts houden planten warmte vast  terrein steeds meer geschikt voor meer soorten planten en dieren Soortensamenstelling ven levensgemeenschap gaat geleidelijk over in andere  successie Biomassa neemt toe (opbouw groter dan afbraak)

8 Van pioniers-  climaxecosysteem
Uiteindelijk … eindstadium : abiotische factoren constant soortensamenstelling constant = climaxecosysteem Productie = afbraak => biomassa blijft = Kringloop is gesloten -> weinig uitwisseling met omgeving Climaxecosysteem bv tropische regenwouden Koraalriffen, loofbossen, oude duinen

9

10 Oude duinen bv zwarte polder

11 Ontbossing bv schotse hooglanden, Ierland, Brazilie
Als stuk bos is gekapt  kale plek  abiotische factoren ongunstiger Temp schommelt meer Geen humus ontstaat meer  makkelijker uitdrogen Moeilijker te begroeien Er komt een secundaire successie Kringloop van stoffen is open (deel kan wegwaaien) Gemakkelijk soorten immigreren De successie naar climaxecosysteem verloopt snel

12 Secundaire successie Biodiversiteit neemt toe
Vegetatie gaat gelaagdheid vertonen Mossen Kruidige zaadplanten Struiken bomen

13 climaxecosysteem Maximale soortenrijkdom Afhankelijk van klimaat
zon Water  tropisch regenwoud meer soortenrijkdom dan woestijn

14 gevolgen houtkap

15 bodemerosie Climaxecosystemen zijn kwetsbaar voor veranderingen van buitenaf. Tropisch regenwoud weinig humus Reducenten en afvaleters groot  mineralisatie verloopt snel Als gekapt  bodem bloot  erosie  successie moet helemaal van voren af aan beginnen  weer primaire successie duurt lang

16 Overstromingen bv Bangladesh, Zwitserland, Italië, polen
Begroeide terreinen houden veel water vast .  berghellingen zonder begroeiing Modderstromen Overstromingen


Download ppt "Ecosystemen in verandering"

Verwante presentaties


Ads door Google