De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P 3.2 Kwetsbaar ecosysteem

Verwante presentaties


Presentatie over: "P 3.2 Kwetsbaar ecosysteem"— Transcript van de presentatie:

1 P 3.2 Kwetsbaar ecosysteem
Veranderde landschapsvormen & Duurzame ontwikkeling in en rond de Middellandse Zee

2 Bodemgebruik Menselijke: Wonen, industrie, recreatie, landbouw Natuurlijke: bossen etc. Bodemgebruik = landgebruik Bodemgebruik bij het MiddellandsZeegbied neemt constant toe. O.a. door toerisme.

3 ecosystemen: Bodemdegradatie of bodemsuccessie
Ecosystemen: Wat was ook alweer het verschil tussen complex en eenzijdige ecosystemen? Successie

4 Bodemdegradatie of bodemsuccessie 2
Complex ecosysteem: Stabiel evenwicht (v/d natuur) met een zeer hoge diversiteit aan planten- en diersoorten Eenzijdig ecosysteem: Stabiel evenwicht (v/d natuur) met een lage diversiteit aan planten- en diersoorten Wanneer spreek je van een grote of kleine diversiteit? (Waarvan is dit afhankelijk?)

5 Diversiteit Voedingsstoffen Mesotroof
Diversiteit is afhankelijk van de hoeveelheid voedingsstoffen (dynamiek) die er in de bodem te vinden zijn! Eutroof (voedselrijk) Lage div. Voedingsstoffen Mesotroof Oligiotroof (voedselarm) Hoge div. Juist voedselarme bodems blijken te zorgen voor een hoge diversiteit (ieder organisme zijn eigen specialisme om te overleven).

6 Herhaling ecosystemen: Bodemdegradatie of bodemsuccessie 3
Degradatie wil dus zeggen dat de diversiteit verminderd (ofwel voedselrijke bodem) VB: grasveld/akkers Successie wil dus zeggen dat de diversiteit toeneemt (ofwel voedselarme bodem) VB: heide Degradatie Successie

7 Paragraaf 3.2: Een kwetsbaar ecosysteem Veranderde landschapsvormen
Geomorfologie: Wetenschap die zich bezig houdt met het beschrijven en verklaren van landschapsvormen In het Middellands Zeegebied verandert het landschap vooral door: Veel neerslag winter/ weinig neerslag in zomer De geologie (aardbevingen/vulkanisme) Veranderde functie v/d bodem door oa de mens. Dit leidt tot verwoestijning, erosie, overstromingen en aardverschuivingen dit heeft landdegradatie tot gevolg.

8 Wat leidt tot landdegradatie? (1)
Verwoestijning: verdwijnen van plantengroei door menselijk toedoen (ontbossing door de eeuwen heen) [landdegradatie]. Grond die ongeschikt is voor akkerbouw wordt gebruikt voor extensieve veeteelt (geitenhouderij) [trance humance]. Dit leidt tot overbeweiding [landdegradatie]. Afspoeling: Bodemerosie door water (vermindering sponswerking van de bodem). Aardverschuivingen: Verweringsmateriaal glijdt van een helling in grote hoeveelheden tegelijk.

9 Wat leidt tot landdegradatie? (2)
Verzilting: Toename zoutgehalte van de bodem wat kan leiden tot onvruchtbare bodems. (dit kan komen door onzorg- vuldige irrigatiemethode). Erosie: uitschurende en tran- sporterende werking van wind, water en ijs.

10 Duurzame ontwikkeling in en rond de Middellandse Zee?
Door de eeuwen heen werden de kustgebieden steeds dichter bevolkt. Vooral de laatste decennia door toerisme. Door deze verstedelijking + industrialisering + intensivering van de landbouw wordt het ecosysteem van de Middellandse Zee aangetast. Dit gebeurt door: Afvallozingen/ meststoffen/ zware metalen  komt in de kringloop van het voedsel. En niet te vergeten het toerisme zorgt voor aantasting van het ecosysteem. De draagkracht wordt overschreden door de grote hoeveelheid toeristen. Oplossing: Duurzaam gebruik + Afval tegengaan!!!

11 Verantwoording ppt In deze powerpoint heb ik extra gefocust op ecosystemen terwijl dit misschien niet perse hoeft als ik de paragraaf goed lees! Maar ecosystemen zijn belangrijk en worden genoemd in syllabus (eindtermen). Voor nu: Werken aan het PO Morgen ook. Vrijdag: nieuw boek; ‘Systeem Aarde’ Vragen??? (kun je ten allen tijden stellen uiteraard :P)


Download ppt "P 3.2 Kwetsbaar ecosysteem"

Verwante presentaties


Ads door Google