De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§ 1.2 Met de klompen in het water

Verwante presentaties


Presentatie over: "§ 1.2 Met de klompen in het water"— Transcript van de presentatie:

1 § 1.2 Met de klompen in het water
Wonen in Nederland § 1.2 Met de klompen in het water

2 Glacialen - Interglacialen

3

4 Hoe ontstaan ijstijden? Ligging continenten!

5 Andere items die zorgen voor ijstijden
Ligging continenten Milanković-variabelen (cycliciteit)

6 Cycliciteit

7 Nu: Opwarming van de aarde
Feit is dat de aarde opwarmt!!! Gemeten door IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Tijd van praten is voorbij, tijd voor actie!!! Critici proberen IPCC onderuit te halen, omdat het de samenleving veel geld gaat kosten!!! Slecht voor economie…. ? Het zou juist veel banen kunnen creëren. Duurzame energie/innovatie (ontwikkelingen)/ onderhoudsbanen etc.

8 Klimaatverandering Een van de veranderingen door de toename van CO2 is de neerslag. Neerslagregime verandert: Meer schommelingen in de neerslag verspreid over een jaar. Het KNMI doet de volgende voorspelling voor Nederland: Uiteindelijk zal er een opwarming plaatsvinden deze eeuw tussen de 1 en 6 graden Celsius.

9 Zeespiegelstijging Toename temperatuur betekent toename zeespiegel:
Afsmelten Landijs en gletsjers Thermische expansie water

10 Gevolgen voor NL? Gebieden die lager liggen dan Zeespiegelniveau
Daardoor heeft het zeewater de neiging om het land binnen te dringen (kwelwater) Dit leidt tot verzilting!

11 Bodemdaling Een ander groot probleem bij NL, is dat het ten opzichte van de zeespiegel steeds lager komt te liggen. Dit komt door bodemdaling: Bodemdaling heeft verschillende oorzaken: Tekort sedimentatiemateriaal Inklinking bodem Veenoxidatie Aardgaswinning Kanteleffect (dalingsgebied – geosynclinalen)

12 1.Tekort sedimentatiemateriaal
Vroeger overstromingen  sedimentafzettingen Dit compenseerde de natuurlijke bodemdaling! Tegenwoordig uiterwaarde vol met sedimenten  daardoor sneller overstromingen!

13 2. Inklinking bodem Bekijk kaart GB53 – 20
Wat valt je op als je kijkt naar laag- nederland? Zeeklei + Veen Wat is kenmerkend aan Zeeklei en Veen? Houden goed water vast En wat doen de Nederlanders? Dat water wegpompen (verlaging waterstand) Daardoor moet de bodem zich overnieuw zetten en zakt in! (inklinking)

14 3.Veenoxidatie Wat is Veen? Waarom is het brandbaar?
Dode plantenresten Dit is brandbaar materiaal als je het laat drogen (turf) Waarom is het brandbaar? Hoger C (koolstof) gehalte. Koolstof ontstaat door verstikking. Als je het waterpeil verlaagt, kan het materiaal niet verstikken en ontsnapt de Koolstof (dit komt oa door blootstelling aan zuurstof). Het materiaal sterft af en de bodem zakt verder in.

15 4.Aardgaswinning

16 5. Kanteleffect (geosynclinale)
Vroeger glacialen en interglacialen Laatste glaciaal  IJskap op Scandinavisch Hoogland

17 5. Kanteleffect (geosynclinale)
Vroeger glacialen en interglacialen Laatste glaciaal  IJskap op Scandinavisch Hoogland Door al dat gewicht (paar km aan ijs) werd het land naar beneden gedrukt. Als een soort wip werd Nederland omhoog geworpen. Nu het ijs weg is, komt Scandinavië weer langzaam omhoog en zakt NL langzaam naar beneden. Dit heeft te maken met magmastromen (die wegtrekken van de dalingsgebieden [geosynclinale] naar de omhoogkomende gebieden, waar anders lege holtes onder het gebied zouden ontstaan!

18 Dan blijf ik met 1 vraag achter: Waarom daalt Oost-NL niet?

19 Dan blijf ik met 1 vraag achter: Waarom daalt Oost-NL niet?
Alpen worden nog steeds elk jaar hoger, want Afrika blijft tegen Europa aanduwen. Daardoor worden oude gebergte ook mee opgeduwd, waaronder de Ardennen Opheffing!

20 Klimaatverandering Een gevolg is dus de zeespiegelstijging (in combinatie met daling van de bodem) Een ander gevolg is de hoeveelheid neerslag die onregelmatiger word.

21 De gevolgen  voor de waterhuishouding in Nederland:
 toenemende kans op overstromingen van de rivieren  meer uitersten in de rivierafvoeren  meer ruimte in het winterbed nodig: ruimtereserveringen noodzakelijk  meer hinder voor de scheepvaart  waterpeil IJsselmeer is moeilijker te handhaven  verzilting in de landbouw en natschade  toenemende kans op overstromingen door de zee  waterafvoer van de rivieren ondervindt meer tegenstand  verandering in zeestromen  meer kusterosie  Menselijk ingrijpen in rivierenland heeft meestal geleid tot: – onregelmatiger regime – verkorting van de vertragingstijd  KORTOM: een andere aanpak nodig


Download ppt "§ 1.2 Met de klompen in het water"

Verwante presentaties


Ads door Google