De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klas V3B.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klas V3B."— Transcript van de presentatie:

1 Klas V3B

2 Mentor Margriet Dewandel Sint-Antoniusstraat 2
8301 Knokke-Heist - België Tel:

3 Rol van de mentor Vertrouwenspersoon Aanspreekpunt Coach
Spreekbuis (rapportvergaderingen e.d.) Organisator

4 Vragen/problemen/klachten
Stap 1: contact zoeken met de betreffende leraar. Stap 2: contact zoeken met de mentor. Stap 3: contact zoeken met de coördinator Dhr. Capel. Stap 4 : contact zoeken met de afdelingsdirecteur Dhr. Roozen.

5 Spoorboekje leerlingen
Alle schoolregels en afspraken zijn bedoeld om een plezierige, rustige werksfeer in school te krijgen. Een sfeer waarin leerlingen en personeel zich veilig en prettig voelen. Respect voor elkaar staat daarom centraal in de school.

6 Regels/afspraken lesgebeuren
Spullen zijn in orde; boeken, huiswerk e.d. GSM, MP3, I-pod e.d. staan uit en zijn goed opgeborgen in tas of beter kluisje. Kledingkeuze is vrij, maar aanstootgevende of beledigende kleding wordt niet geaccepteerd. Jassen en petten worden niet in de les gedragen. Tijdens de les wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept.

7 Ziek Als een leerling ziek wordt op school, moet hij/zij dit melden bij de receptie. Er wordt contact met thuis opgenomen om te kijken of het mogelijk is dat de leerling naar huis gaat. Beter? Dan meld je dit zo snel mogelijk bij de receptie.

8 Verwijdering uit de les
leerlingen melden zich bij de receptie voor een verwijderingsformulier. De leerling vult dit bij Perkash zorgvuldig in en gaat aan het werk. Aan het einde van het lesuur zorgt de leerling dat deze bij het lokaal is, om het formulier aan de docent te geven. De docent bespreekt met de leerling de verwijdering en bepaalt de straf. Het formulier wordt naar huis gestuurd.

9 Te laat Leerlingen moeten op tijd in de les zijn.
3 x te laat betekent een uur terugkomen. 6 x te laat: brief naar ouders/verzorgers. 9 x te laat: de leerplichtambtenaar wordt op de hoogte gesteld. Als er een geldige reden is voor het te laat zijn, moet de leerling dit eerst melden bij de receptie voordat hij/zij de les ingaat.

10 Leerlingen met een tussenuur verblijven in de aula, buiten op het schoolplein of ze zijn aan het werk in de mediatheek. Alcohol en/of drugs is te allen tijde verboden. Leerlingen die vroeg uit zijn of een vrije middag hebben mogen niet in het schoolgebouw blijven ‘rondhangen’ maar gaan naar huis of het scholierencentrum.

11 Spijbelen 1 uur spijbelen: 2 uur terugkomen.
3 x spijbelen: brief naar ouders/verzorgers 6 x spijbelen: leerplichtambtenaar wordt ingelicht.

12 Huiswerk Klassenboek op internet is bindend!
Agenda dient ook ingevuld te worden!

13 Boekenfonds Leerlingen die op havo/vwo zitten, mogen niet meer in de werkboeken schrijven. Als ze er toch in schrijven, komt er aan het einde van het jaar een rekening.

14 Extra verlof Aanvragen bij de afdelingsdirecteur (Dhr. Roozen) middels een formulier dat verkrijgbaar is bij de receptie. Extra vakantie is slechts toegestaan, als er geen vakantie mogelijk is in de reguliere perioden. Een werkgeversverklaring is dan noodzakelijk.

15 Zorg Counselor: A. Swenker Vertrouwensarts Jeugdverpleegkundige
I. Everaard Maatschappelijk werker C. Berghuis / E. Hoosemans Zorgcoördinator M. van Heeringen IZT = Intern Zorg Team Dyslexiecoach K. Machielse

16 3e klas : Amsterdam / Duitsland
26 april 2013

17 Maatschappelijke stage
Alle leerlingen van klas 3 moeten dit schooljaar voldoen aan een maatschappelijke stage van 24 uur.

18 Rapporten De periodecijfers worden op 1 decimaal berekend.
Eindcijfers worden op helen afgerond. De cijfers zijn voor ouders te volgen op internet: (magister)

19 Data rapporten 2012/2013 Donderdag 11 oktober: 1e tussenrapport
Donderdag 29 november: 1e rapport Donderdag 31 januari: 2e tussenrapport Donderdag 14 maart: 2e rapport Donderdag ? juni: 3e tussenrapport Woensdag 26 juni: Overgangsrapport

20 Overgangsnormen Klas 3 HAVO naar klas 4 HAVO en
Klas 3 VWO naar klas 4 VWO Bevorderen: Minder dan 4 tekorten. Minder dan 3 onvoldoende vakken. 84 punten of meer. (90 Latijn) Afwijzen: Meer dan 4 tekorten. Meer dan 3 onvoldoende vakken. Minder dan 81 punten. (90 Latijn) Alle vakken zijn examenvakken!!

21 Website Zwin College Op de website van het Zwin College is allerlei informatie te vinden: Roosterwijzigingen (site en magister) Klassenboek: huiswerk (magister) Magister: cijfers School: o.a. bevorderingsnormen Organisatie: o.a. adressen personeel Downloads: allerlei documenten en brieven

22 Magister Cijfers Agenda Roosterwijzigingen Aantekeningen

23 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Klas V3B."

Verwante presentaties


Ads door Google