De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gescheiden Inzameling STImuleren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gescheiden Inzameling STImuleren"— Transcript van de presentatie:

1 Gescheiden Inzameling STImuleren
van bedrijfsafvalstoffen

2 Bedrijfsafvalstoffen: knelpunten
90 % Vlaamse afvalberg Minder gesorteerd, … meer verbrand en vooral gestort ‘Vervuiler betaalt’? Taakverdeling lokale besturen en privé

3 Bedrijfsafvalstoffen in het nieuwe VLAREA
Sorteren: meer (fracties) aan de bron: (bijna) net als thuis Bedrijfsafval, ook KGA, mogelijk vergelijkbaar Formaliteiten voor transport aangepast Vereenvoudiging van de melding

4 Wie zamelt (best) BA in? Probleem voor kleine ondernemingen: (vaste) kosten te hoog GISTI: uitwerken aangepaste methode per sector “Reverse logistics”: aanvaardingsplicht of vrijwillige terugname Vooral met huishoudelijke vergelijkbare afvalstoffen, grote vraag van KKMO en ZO

5 Problemen privé inzameling
Kleine bedrijven met beperkte stromen en hoeveelheden Hoge (vaste) kosten voor recipiënten Milieuwinst, klein economisch voordeel Ontwijken Oplossing door Samenwerking: Gedeelde infrastructuur? VLAREM! Gemeenschappelijk bestek? Afstemming en afspraken?

6 Plan KMO Acties voor de selectieve inzameling Sectoraal
Actie 20: GISTI: gericht op niet vergelijkbaar, sectorgebonden bedrijfsafval Lokaal, gemeentelijk Actie 15 : openstellen gemeentelijke inzamelkanalen, indien mogelijk Actie 16 en 17 : aanvaarden vergelijkbaar bedrijfsafval op (KMO-)containerpark

7 GISTI Verbeteren gescheiden inzameling van bedrijfsafvalstoffen
Ontwikkelen van aangepaste sectorale afvaloplossing Geen subsidies, wel ondersteuning voor onderzoek of proefprojecten

8 GISTI potentieel Studie van potentieel: Prioritaire sectoren
grote productie ‘restafval’ groot aandeel sectorgebonden afval milieuwinst Prioritaire sectoren RVT’s Spoorwegen Recreatie Handelszaken in voeding

9 GISTI projecten Uitwerken van oplossingen per sector
Samenwerking privé (milieu)bedrijven voor individuele of groepen bedrijven Markt laten spelen Voorbeelden: Luierinzameling RVT’s (tot 40%) Papier en/of PMD bij spoorwegen Recreatiedomeinen KeukenSchoon

10 Project GISTI/Luiers Steekproef van de samenstelling van het restafval bij een aantal RVT’s: luiers: 40% mogelijkheid recyclage Proefproject Vlaams-Brabant: onderzoek van de kosten en baten milieuwinst van de inzameling praktisch haalbaarheid

11 GISTI knelpunten Potentieel niet gelijk aan haalbaarheid
Grote verschillen tussen en binnen sectoren Kleine ondernemingen: kosten/baten?

12 Gemeenten en BA? Gemeente is nooit verplicht bedrijfsafvalstoffen in te zamelen Enkel voor vergelijkbare geldt de vergunning van het containerpark Erkenning van rechtswege als overbrenger enkel voor vergelijkbare Niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen enkel als aparte activiteit

13 Voorwaarden inzameling bedrijfsafval door gemeenten
Bedrijfsafvalstoffen: vervuiler betaalt! Inzameling en verwerking tegen de werkelijke kostprijs = ‘vervuiler betaalt’ gelijke retributie gezinnen mits aanvulling bedrijfsbelasting voor inzameling en verwerking Retributie en bedrijfsbelasting afval enkel voor werkelijke diensten Geen overbelasting van inzamelkanalen voor huishoudelijk afval


Download ppt "Gescheiden Inzameling STImuleren"

Verwante presentaties


Ads door Google