De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis ? Antwerpen, 19 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis ? Antwerpen, 19 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis ? Antwerpen, 19 juni 2012

2 2 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis? Agenda DEFINITIE 1)AFVALSTOFFENDECREET + VLAREA 2)MATERIALENDECREET + VLAREMA 3)SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 4)CONCLUSIE INZAMELING 1)AFZONDERLIJKE CONTAINER(S) 2)CONTAINERPARK 3)RECHTSTREEKS VERWERKING AANDACHTSPUNTEN 1)SELECTIVITEIT 2)NIET CONFORMITEITEN BESLUIT

3 1. Afvalstoffendecreet (2/7/81) + uitvoeringsbesluit Vlarea Huishoudelijke afvalstoffen: art.15, §2 ASD ‘elke gemeente draagt er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor dat de huishoudelijke afvalstoffen maximaal worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld” (zorgplicht) Afval van instellingen/diensten van de gemeente in het kader van activiteiten (= gemeentelijke bedrijfsafvalstoffen) - Afvalstoffendecreet of Vlarea: geen definitie - UHA 2003-2007 + UMBHA 2008-2015: definitie 3 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

4 1. Afvalstoffendecreet (2/7/81) + uitvoeringsbesluit Vlarea Gemeentevuil omvat ‘straat- en veegvuil, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van sluikstorten’ Gemeentevuil omvat niet (1)Riolen Kolkenslib, afval van afbraak van kunstwerken, wegen, gebouwen, afval van de gemeentelijke werkplaatsen (olie, auto-onderdelen van het gemeentelijk wagenpark) (2) Plantsoenafval en gemeentelijk groenafval (3) Slib van septische putten (4) Reinigingsmateriaal van waterlopen, grachtafval (5) Marktafval (6) Strandafval = (gemeentelijk) bedrijfsafval 4 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

5 1. Afvalstoffendecreet (2/7/81) + uitvoeringsbesluit Vlarea art. 2.1.1. Vlarea: straat- en veegvuil gelijkgesteld aan huishoudelijke afvalstoffen UMBHA: Huishoudelijk restafval : huisvuil (incl.residu), grofvuil, gemeentevuil (veegvuil) ASD: afval van gemeentelijke diensten of instellingen (m.u.v. gemeentevuil (veegvuil) = bedrijfsafval, -Gemeente zelf organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor inzameling en verwerking van (bedrijf)afvalstoffen : gemeente vrij beslissen -geen zorgplicht -geen algemene middelen van de gemeentebegroting voor inzameling/verwerking ‘de gemeenten en provincies kunnen ook initiatieven nemen inzake de met huishoudelijk afval vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Zowel voor gemeenten als provincies liggen hier echter geen verplichtingen’ -Gemeentelijke bedrijfsafvalstoffen: gemeente van rechtswege erkend om bedrijfsafvalstoffen van eigen diensten op te halen (uitz. KGA erkenning OVAM) 5 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

6 1. Afvalstoffendecreet (2/7/81) + uitvoeringsbesluit Vlarea art. 5.2.2.1. Vlarea: sorteren bedrijfsafvalstoffen §1 gescheiden aan te bieden en afzonderlijke inzameling -KGA -Glas -P/K -oliën en vetten -Groenafval -Textiel -AEEA -Banden -bouw- en sloop -Asbesthoudend -Landbouwfolies -batterijen en accu’s -Houtafval -metaal 6 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

7 2. Materialendecreet (23/12/11) + uitvoeringsbesluit Vlarema (1/6/12) Zienswijze gelijklopend art. 24 MD: ‘producenten van bedrijfsafvalstoffen moeten op hun kosten de afvalstoffen een nuttige toepassing geven of verwijderen’ art 26 MD: zorgplicht: ‘elke gemeente draagt er, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, zorg voor dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden op gehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd’. art. 4.1.1. Vlarema : straat- en veegvuil= gelijkgesteld aan huishoudelijke afvalstoffen ‘gemeentevuil’ uit UMBHA blijft geldig (2015) art. 4.3.2. Vlarema: sorteren bedrijfsafvalstoffen: idem Vlarea 7 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

8 3. Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013, thema afval = sturend instrument Basis, onderscheidingsniveau en projecten: allerlei acties Preventie en hergebruik Promotie van selectieve inzameling en verwerking Opruimen achtergelaten (gevaarlijke) stoffen. 8 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

9 4. Conclusie Gemeentelijke afvalstoffen= ‘straat- en veegvuil, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van sluikstorten’ Al de rest= gelijkgesteld wetgeving bedrijfsafvalstoffen Grijze zone vaak KII en veegvuil/slib, begraafplaatsen ‘restafval’? sterk afhankelijk afvalbeleid gemeente/IC schaalgrootte politiek gevoelig … 9 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

10 10 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

11 11 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

12 4. Conclusie Gemeentelijke afvalstoffen= ‘straat- en veegvuil, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van sluikstorten’ Al de rest= gelijkgesteld wetgeving bedrijfsafvalstoffen Grijze zone vaak KII en veegvuil/slib, begraafplaatsen ‘restafval’? sterk afhankelijk afvalbeleid gemeente/IC schaalgrootte politiek gevoelig … 12 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

13 13 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis? Agenda DEFINITIE 1)AFVALSTOFFENDECREET + VLAREA 2)MATERIALENDECREET + VLAREMA 3)SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 4)CONCLUSIE INZAMELING 1)AFZONDERLIJKE CONTAINER(S) 2)CONTAINERPARK 3)RECHTSTREEKS VERWERKING AANDACHTSPUNTEN 1)SELECTIVITEIT 2)NIET CONFORMITEITEN BESLUIT

14 1. AFZONDERLIJKE CONTAINER(S) Technische dienst, begraafplaats… Traceerbaar Geregistreerd Meten is weten beleid/sturen 2. CONTAINERPARK Selectief afgeleverd of gemengd (grof vuil) Minder traceerbaar (Niet) geregistreerd Restafval? 3. RECHTSTREEKS NAAR OVERSLAG/VERWERKING Veegvuil, zwerfvuil, sluikstort… Traceerbaar Geregistreerd Meten is weten beleid/sturen 14 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

15 15 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis? Agenda DEFINITIE 1)AFVALSTOFFENDECREET + VLAREA 2)MATERIALENDECREET + VLAREMA 3)SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 4)CONCLUSIE INZAMELING 1)AFZONDERLIJKE CONTAINER(S) 2)CONTAINERPARK 3)RECHTSTREEKS VERWERKING AANDACHTSPUNTEN 1)SELECTIVITEIT 2)NIET CONFORMITEITEN BESLUIT

16 1. SELECTIVITEIT moeilijk uitnodiging tot sluikstort gesloten containers 2. NIET-CONFORMITEITEN beschadigd AEEA banden met velgen KGA batterijen bouw- en sloop/vervuilde grond … 16 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

17 17 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

18 18 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

19 19 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

20 1. SELECTIVITEIT moeilijk uitnodiging tot sluikstort gesloten containers 2. NIET-CONFORMITEITEN beschadigd AEEA banden met velgen KGA batterijen bouw- en sloop/vervuilde grond … 20 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

21 21 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

22 1. SELECTIVITEIT moeilijk uitnodiging tot sluikstort gesloten containers 2. NIET-CONFORMITEITEN beschadigd AEEA banden met velgen KGA batterijen bouw- en sloop/vervuilde grond … 22 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

23 23 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

24 1. SELECTIVITEIT moeilijk uitnodiging tot sluikstort gesloten containers 2. NIET-CONFORMITEITEN beschadigd AEEA banden met velgen KGA batterijen bouw- en sloop/vervuilde grond … 24 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?

25 25 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis? Agenda DEFINITIE 1)AFVALSTOFFENDECREET + VLAREA 2)MATERIALENDECREET + VLAREMA 3)SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 4)CONCLUSIE INZAMELING 1)AFZONDERLIJKE CONTAINER(S) 2)CONTAINERPARK 3)RECHTSTREEKS VERWERKING AANDACHTSPUNTEN 1)SELECTIVITEIT 2)NIET CONFORMITEITEN BESLUIT

26 1.Sorteren/scheiden aan de bron: voorbeeldfunctie 2.Grotere selectiviteit + minder NC’s goedkoper 3.Streng milieubeleid ‘de vervuiler betaalt’ GAS Sensibilisering/communicatie grote inspanning nette leefomgeving grote afvalfactuur 26 Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis?


Download ppt "Gemeentelijke afvalstoffen Quo vadis ? Antwerpen, 19 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google