De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het gemeentelijk handhavingsbeleid Ruimtelijke ordening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het gemeentelijk handhavingsbeleid Ruimtelijke ordening"— Transcript van de presentatie:

1 Het gemeentelijk handhavingsbeleid Ruimtelijke ordening
Studiedag Handhaving Het gemeentelijk handhavingsbeleid Ruimtelijke ordening

2 Handhavingsplan Artikel 6.1.4
Beleidsplan Vastgesteld door de Vlaamse Regering op grond van: Een ontwerpplan, opgemaakt door de gewestelijke administratie, na overleg met relevante handhavingsinstanties De adviezen van de Hoge Raad voor het handhavingsbeleid, de SARO en de VVSG Blijft gelden tot een nieuw handhavingsplan is vastgesteld Toelichting - Handhavingsplan VVSG

3 Handhavingsplan Inhoud van het plan
Strategische, programmatische en onderling afgestemde uitoefening van de bevoegdheden van stedenbouwkundige inspecteurs en de door de Vlaamse Regering of de gouverneur aangewezen ambtenaren Beleidsregels voor de uitoefening van de toezichts- en handhavingstaak Beleidsregels voor de eenvoudige afdoening van adviesvragen Aanbevelingen betreffende een preventieve en curatieve aanpak Aanbevelingen betreffende de bekostiging van het lokale handhavingsbeleid Toelichting - Handhavingsplan VVSG

4 Handhavingsplan Huidige situatie
Taakverdeling op basis van de prioriteitennota van de Commissie Vervolgingsbeleid Toelichting - Handhavingsplan VVSG

5 Handhavingsplan Huidige taakinvulling gewest
HV kwetsbare gebieden + ‘openruimte-gebieden’ HV flagrante inbreuken, ongeacht zonering HV inbreuken van overheden bekrachtigingsbeslissingen stakingsbevelen (alle zoneringen) opleggen administratieve geldboetes + natraject Toelichting - Handhavingsplan VVSG

6 Handhavingsplan Huidige taakinvulling gemeente
al het overige voornamelijk in niet-kwetsbaar gebied: verjaringsproblematiek! wordt ook zo meegedeeld aan rechtzoekenden (= derde – benadeelden door bouwinbreuken Toelichting - Handhavingsplan VVSG

7 Handhavingsplan Uitwerking
Timing begin 2010 Aftoetsen met alle handhavingspartners Aflijnen van de handhavingstaken Toelichting - Handhavingsplan VVSG

8 Handhavingsplan Overleg met de partners
Parketten en parket-generaal VVSG VVP Enquête bij de gemeenten Toelichting - Handhavingsplan VVSG

9 Toelichting - Handhavingsplan VVSG
Resultaten enquête Gemeenten met eigen verbalisant: 85/291 Gemeenten die zelf proces-verbaal opmaken: 37/256 Gemeenten die advies vragen aan HRH: 84/184 Gemeenten die advocaat aanstellen: 28/146 Gemeenten met een beleid handhaving: 25/165 Toelichting - Handhavingsplan VVSG

10 Handhavingsplan Nieuwe taakverdeling?
Preventief werken (voornamelijk gemeente) Curatief werken Welke niveau’s zijn van belang Gemeente Provincie? Gewest Toelichting - Handhavingsplan VVSG

11 Handhavingsplan Preventieve werking
Bewustmaking en informatieverstrekking loketfunctie Vergunningenregister Verstrekking van gegevens Aanwezigheid op het terrein Controles Stakingsbevelen Toelichting - Handhavingsplan VVSG

12 Handhavingsplan Curatieve werking
Prioriteiten Gewest: Ruimtelijk kwetsbaar gebied Gebiedsgericht Flagrante misdrijven Overheden Engagementen Informatieplichten Combinatie woonkwaliteit/onroerend erfgoed Toelichting - Handhavingsplan VVSG

13 Handhavingsplan Curatieve werking
Prioriteiten Gemeente Eigen prioriteiten Taken die het Gewest niet op zich kan nemen Opstellen processen-verbaal Gemeente/Gewest/Politie Stakingsbevelen Bekrachtiging Gewest Herstelvordering Gemeenten/Gewest Aanstellen van raadsman Gewest? Uitvoering vonnissen en arresten Door het Gewest Toelichting - Handhavingsplan VVSG

14 Handhavingsplan Bijzondere doelstellingen
Weekendverblijven Voorkomen nieuwe bewoning Voorkomen nieuwe bouwinbreuken Herstel: staken gebruik Gebiedsgericht Samenwerking tussen gemeente, gewest, politie, parket,… Toelichting - Handhavingsplan VVSG

15 Handhavingsplan Bijzondere doelstellingen
Draagvlak, informatie en communicatie Creëren draagvlak Informatiecampagnes Communicatie Financiering Jaarlijkse evaluatie Toelichting - Handhavingsplan VVSG


Download ppt "Het gemeentelijk handhavingsbeleid Ruimtelijke ordening"

Verwante presentaties


Ads door Google