De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P Academie voor bijzondere wetten1. 2 Gemeentelijke verordening 60% 3 Academie voor bijzondere wetten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P Academie voor bijzondere wetten1. 2 Gemeentelijke verordening 60% 3 Academie voor bijzondere wetten."— Transcript van de presentatie:

1 P Academie voor bijzondere wetten1

2 2

3 Gemeentelijke verordening 60% 3 Academie voor bijzondere wetten

4 4 Voordeel: Aanpak alcoholconsumptie: hoe lager de prijs hoe hoger de consumptie Effectief alcoholpreventiemiddel: beïnvloeden prijzen -> maatregel tegen overmatig alcoholgebruik Maatregel ter bescherming OOV Nadeel: Prijsonderzoek naar de te doen gebruikelijke prijzen in horecabedrijven Dat is arbeidsintensief =

5 Gemeentelijke verordening 70% 5

6 6 Voordeel: Aanpak alcoholconsumptie: hoe lager de prijs hoe hoger de consumptie Maatregel ter bescherming OOV Effectief alcoholpreventiemiddel: beïnvloeden prijzen -> maatregel tegen overmatig alcoholgebruik Nadeel: Prijsonderzoek naar de te doen gebruikelijke prijzen in betreffende winkels Dat is arbeidsintensief Verwarring bij bedrijven die onderdeel zijn van een keten

7 7 Prijsacties landelijk terugbrengen tot max. 30%

8 Bij zodanige verordening kan worden bepaald dat het verbod slechts geldt voor aanbiedingen en verstrekkingen van een bij die verordening aangewezen aard of in bij die verordening aangewezen delen van de gemeente. Academie voor bijzondere wetten8

9 Verbod op bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank in inrichtingen 9 aard deel tijdsruimte

10 Verbod op bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van zwak- alcoholhoudende drank in of vanuit locaties als bedoeld in artikel 18, tweede lid, of artikel 19, tweede lid, onder a, 10 aard deel Alleen voor beperkte tijdsruimte

11 11 Voordeel: Maatregel ter bescherming OOV / volksgezondheid Nadeel: Alcoholtoerisme naar naastliggende gemeente(n) of wijken

12 Beperking sterke drank 12 Academie voor bijzondere wetten

13 13 Voordeel: Jongeren niet te vroeg in contact brengen met sterke drank Benadrukt onderscheid commercieel - paracommercieel en daarbij behorende zwaardere eisen commerciële horeca Nadeel: Alcoholtoerisme naar naastliggende gemeente(n) of wijken Moeilijke exploitatie voor commercieel bedrijf in gebouwen voor PC

14 Bevoegdheid toegangsleeftijd vast te stellen (tot 21 jaar) voor bezoekers van alle horeca, ook voor terrassen! (of bepaalde delen, aard, tijd) Geldt dus niet voor personeel en inwonende kinderen 14 Maatregel kan gevolgen hebben voor overlast op straat - > overleg Politie Academie voor bijzondere wetten

15 15 Voordeel: Motivatie om eerder op stap te gaan Indrinktijd wordt verkort Minder indrinktijd wordt niet gecompenseerd tijdens uitgaan Nadeel: Controle door portiers Aanstellen portiers kost ondernemer geld Hoe krijg je jonge bezoekers na een bepaalde tijd uit het horecabedrijf?

16 Nieuwe paracommerciële verordening Artikel 4 – Doel: voorkomen oneerlijke concurrentie 1. taptijden 2.bijeenkomsten persoonlijke aard 3.niet-verenigingsgebonden activiteiten 16

17 17 De regering gaat er vanuit dat gemeenten bij deze afweging de belangrijke maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële instellingen in acht neemt en geen onnodige beperkingen zullen opleggen daar waar de mededinging niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren.

18 18 1 uur voor, tijdens en 1 uur na de hoofdactiviteit

19 Academie voor bijzondere wetten19 Generieke schenktijden met differentiatiemogelijkheid Voordeel: Duidelijk en goed handhaafbaar Raad bepaalt schenktijden ipv vereniging in bestuursreglement Alcoholverstrekking blijft een nevenactiviteit Nadeel: Geen op-maat-regeling Differentiatie leidt tot discussie over willekeur en rechtsongelijkheid

20 Academie voor bijzondere wetten20 Voordeel: Duidelijk Nadeel: Moeilijk controleerbaar en handhaafbaar Ondoorzichtig Makkelijk oprekken schenktijden 1 uur voor, tijdens en 1 uur na de hoofdactiviteit

21 Academie voor bijzondere wetten21 Generieke schenktijden Ontheffing prima, maar max. 2 per PCI Verbod op reclame voor verhuur Alleen marktconforme prijzen voor alcohol Indien geen bestuursreglement dan geen ontheffing ? Handhavingsstappenplan in verordening

22 1.bijeenkomsten persoonlijke aard 2.niet-verenigingsgebonden activiteiten 22 Volledig verbod = duidelijk en goed handhaafbaar Nadeel: ook verbod als er geen sprake is van oneerlijke mededinging Alleen verbod als er sprake is van oneerlijke mededinging

23 Academie voor bijzondere wetten23 Tot slot De handhavingszak

24 24 Bedankt voor uw aandacht, succes met de voorbereiding en mogelijk tot ziens!


Download ppt "P Academie voor bijzondere wetten1. 2 Gemeentelijke verordening 60% 3 Academie voor bijzondere wetten."

Verwante presentaties


Ads door Google