De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drank- en Horecawet Wat gaat er veranderen?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drank- en Horecawet Wat gaat er veranderen?."— Transcript van de presentatie:

1 Drank- en Horecawet Wat gaat er veranderen?

2 Wat vinden we van de nieuwe Drank- en Horecawet?
Nieuwe DHW heeft plussen en minnen Per saldo kunnen we met de nieuwe DHW leven Zodra de nieuwe DHW in werking is getreden, start KHN wel direct de discussie over een volledig nieuwe Alcoholwet die dan vanaf 0 opnieuw opgebouwd moet worden

3 nieuwe Drank en Horecawet
Wetsvoorstel voor een nieuwe DHW door Eerste Kamer aangenomen. Verwachte in werking treding: 1 januari 2013 Belangrijkste veranderingen: Rol burgemeester/toezicht gemeente Leidinggevenden op aanhangsel ipv vergunning Schorsing vergunning mogelijk Paracommercie; regeling via verordening Extra verordenende bevoegdheden voor gemeente Strafbaarstelling < 16 Art 35 ontheffing kan zonder Verklaring Sociale Hygiëne

4 De burgemeester wordt nog belangrijker
De burgemeester gaat DHW ‘in medebewind’ uitvoeren (ipv B&W) Denk daarbij aan: Vergunningverlening Toezicht Aanwijzen boa’s Uitdelen bestuurlijke boetes Bestuursdwang Het toezicht verschuift van de nVWA naar de gemeente De bestuurlijke boetes gaan overigens naar de gemeentekas; art 44a (Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet).

5 Over dat Toezicht Uit de parlementaire stukken Tweede Kamer:
nVWA gaat docenten van ROC's trainen voor opleiding gemeentelijke toezichthouders; DHW-trainingsmodule voor ROC’s Kabinet is van plan enkele eisen te stellen aan het niveau van de toezichthouders In ministeriele regeling zal worden vastgelegd dat toezichthouders DHW over een boa-bevoegdheid moeten beschikken Burgemeester kan tot 1 jaar na in werking treding nVWA-ers inzetten (voor handhaving op leeftijd en strafbaarstelling < 16) nVWA nog 2 jaar ‘expertise-centrum’ Moet nog concreet uitgewerkt worden in ministeriele regeling

6 Leidinggevenden I Leidinggevenden komen op een aanhangsel bij de vergunning. Voor vergunning en aanhangsel komen landelijke formulieren (schriftelijk/elektronisch); artikelen 29 en 30a Na ontvangstbevestiging kan de leidinggevende aan de slag! Daarna toets art 8/evt bibob Vergunning/aanhangsel/aanvraag en ontvangstbevestiging moeten in de zaak aanwezig zijn Geen melding doen van een nwe leidinggevende op het aanhangsel is een verplichte intrekkingsgrond DHW-vergunning Meld je binnen 2 jaar 3 x iemand die niet voldoet aan de eisen, kan dat een reden zijn de vergunning in te trekken

7 Leidinggevenden II Geen Verklaring Sociale Hygiëne nodig voor leidinggevenden/eigenaren die ‘geen bemoeienis hebben met de bedrijfsvoering/exploitatie’ (bv buitenlandse bestuurders); Moet door de vergunninghouder in een schriftelijke verklaring zijn bevestigd; 8 lid 4 Er komt een Verklaring Sociale Hygiëne-register; 8 lid 5

8 Schorsing van de vergunning
Nieuw! In situaties waarbij een vergunning ingetrokken kan worden, kan de burgemeester ook kiezen voor schorsing van de vergunning voor max 12 weken Art 32

9 Paracommerciële verordening verplicht
Nu; paracommerciële rechtspersonen hebben een vergunning met voorwaarden/beperkingen. In de nieuwe DHW: moeten gemeenten een verordening maken, ter voorkoming van oneerlijke concurrentie, waarin in ieder geval moet worden geregeld: Schenktijden Bijeenkomsten van persoonlijke aard Bijeenkomsten gericht op niet-leden onderscheid tussen verschillende soort paracommerciële instellingen mag gemaakt worden voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard kan ontheffing verleend worden (tot telkens max 12 dagen)

10 Paracommerciële verordening II
De paracommerciële verordening moet binnen 12 maanden na in werking treding art 4 nDHW tot stand worden gebracht. Bestaande voorwaarden/beperkingen vervallen dan automatisch BEM heeft een ‘horecavriendelijke’ modelverordening ontwikkeld VNG heeft in juli ook een modelverordening bekend gemaakt

11 Nieuwe verordenende bevoegdheden
Art 25b; koppelen sluitingstijden aan toegangsleeftijd: Verbod toelaten personen beneden bepaalde leeftijd (max 21 jaar) Kan zich beperken tot bepaalde horeca, in een bepaald gebied voor een bepaalde periode Art 25d; reguleren happy hours/prijsacties Bij verordening kan verkoop voor periode van 24 uur of korter lager dan 60% ‘ van de prijs… …die gewoonlijk wordt gevraagd’ worden verboden kan beperkt worden tot bepaalde soort aanbiedingen en bepaalde delen van de gemeente Verordenende bevoegdheden die al bestonden in het huidige artikel 23 zijn terug gekomen in de artikelen 25a en 25c

12 Strafbaarstelling < 16
Strafbaar is de jongere < 16, die: Alcoholhoudende drank aanwezig heeft of voor consumptie gereed heeft op voor het publiek toegankelijke plaatsen; met uitzondering van waar bedrijfsmatig verstrekt wordt voor elders dan ter plaatse (supermarkt) VAN BELANG: Strafbaarstelling, dus geen bestuurlijke boete mogelijk Geldboete € 380 per overtreding

13 Art 35 ontheffing Ontheffing van vergunningplicht op basis van art 35 kan gegeven worden voor: bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard met een aaneengesloten periode van max 12 dagen aan ontheffing kunnen beperkingen/voorschiften worden gesteld Volgens de nieuwe Drank en Horecawet hoeft de leidinggevende niet langer te beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne. Burgemeester kan voorwaarde stellen dat in bepaalde gevallen wel een Verklaring Sociale Hygiëne vereist is Nieuw is ook dat er permanente ontheffingen kunnen worden verleend voor jaarlijks terugkerende evenementen

14 Ditjes en datjes Combinatie horeca en detailhandel mag nog steeds niet; wel nieuw dat ‘diensten van recreatieve en culturele aard (voorstelling, film, snooker) wel gecombineerd mogen worden; 14 lid 3 onder b Verbinding tussen horeca en detailhandel mag, mits de winkel (ook) maar een eigen ingang heeft (waarbij je dus niet door horeca moet)’ 15 lid 1

15 Ditjes en datjes Three-strikes-out; burgemeester kan snackbar(zonder vergunning)/supermarkt die binnen 1 jaar 3 keer < 16 verkoopt van min 1 tot max 12 weken verbieden alcohol te verkopen Leeftijdstickers; hoeven alleen bij voor het publiek bestemde toegang; 20 lid 5 Onder invloed achter de bar staan wordt verboden; 20 lid 7 Oude artikel 26 lid 3 vervalt; beslistermijn DHW-aanvraag wordt ‘gewoon’ Awb en dus binnen 8 weken na ontvangst aanvraag

16 Overigens: Boetes overtreding DHW fors omhoog
Minister Schippers heeft in januari een voorstel tot aanpassing van het Besluit bestuurlijke boete Drank en Horecawet ingediend bij Raad van State en Tweede en Eerste Kamer Forse verhoging: zo’n 50 % Voorbeeld; een eenmanszaak of rechtspersoon met minder dan 50 man die verkoopt onder 16/18 krijgt nu een boete van € 900,- Dat gaat straks naar € 1360,- Voor bedrijven met meer dan 50 personeelsleden geldt het dubbele bedrag

17 Wat gaan we vanuit KHN doen?
Werkgroep Drank- en Horecawet Info voor leden (wat gaat de nieuwe DHW voor u betekenen?) Presentatie voor leden, bestuurders, gemeenten ‘Toolkit’ voor bestuurders/regioadviseurs Standpunten mbt DHW en ‘kan’-onderwerpen Achtergrondinformatie/rapporten Voorlichtingsbijeenkomsten regio’s /afdelingen

18 Waar liggen UW kansen? Gemeenten moeten in ieder geval aan de bak met:
Handhavingsbeleid Paracommercie En kunnen aan de bak met Extra verordeningen; happy hours, toegangsleeftijd/sluitingstijd Toepassing art 35 Kortom; beïnvloedingsmomenten

19 Vragen/Opmerkingen Dank voor uw aandacht


Download ppt "Drank- en Horecawet Wat gaat er veranderen?."

Verwante presentaties


Ads door Google