De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EDRL-Screening van gemeentelijke reglementen Mechelen, 26 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EDRL-Screening van gemeentelijke reglementen Mechelen, 26 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 EDRL-Screening van gemeentelijke reglementen Mechelen, 26 november 2009

2 Even voorstellen Susan te Hofsté Juridisch adviseur bij De Vries Juristen

3 Screening ‘Screenen’ is het toetsen van bestaande regelgeving Algemeen verbindende voorschriften Vergunningstelsels Wegnemen van belemmeringen Verslaglegging aan de Europese Commissie Door alle (decentrale) overheden Stap 1: Pre-screening Positieve en negatieve lijst Stap 2: Screening Gebruik van het screeningsformulier

4 Pre-screening Onderwerpen waarop de Dienstenrichtlijn niet van toepassing is (zie de artikelen 1, 2, 3 en 17) Financiele diensten (zoals bankdiensten en verzekeringen) Electronische-communicatiediensten Vervoersdiensten (inclusief havendiensten) Diensten van uitzendbedrijven Diensten mbt gezondheidszorg Gokactiviteiten (voorzover deze zien op kansspelen) Activiteiten in het kader van de uitoefening van openbaar gezag Sociale diensten (sociale huisvesting, kinderzorg etc) Particuliere beveiligingsdiensten Diensten van notarissen en deurwaarders (bij overheidsbesluit benoemd)

5 Pre-screening Daarnaast is de richtlijn niet van toepassing op: (zie de artikelen 1, 2, 3 en 17) belastingen subsidies arbeidsvoorwaarden, - omstandigheden en (collectieve) arbeidsovereenkomsten sociaal zekerheidsrecht regelgeving inzake ruimtelijke ordening Conclusie Eigenlijk valt het wel mee!

6 Begrippen in de hoofdrol Dienst Elke economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen een vergoeding geschiedt, zoals bedoeld in artikel 50 van het EG-Verdrag.

7 Begrippen in de hoofdrol Dienstverrichter Twee typen: 1.Tijdelijke, grensoverschrijdende dienstverrichter (artikel 16 – vrij verrichten van diensten) 2. Vestiger (artikel 9 - vrij verkeer van vestiging)

8 Begrippen in de hoofdrol Eis (1) Elke verplichting, verbodsbepaling, voorwaarde, of beperking uit hoofde van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van lidstaten of voortvloeiend uit de rechtspraak, de administratieve praktijk, de regels van beroepsorden of de collectieve regels van beroepsverenigingingen of andere beroepsorganisaties.

9 Begrippen in de hoofdrol Eis (2) De eis moet specifiek aan dienstverrichters worden gesteld (Overweging 9 richtlijn). Generieke regels met een algemeen effect, dat wil zeggen: voor een ieder geldend, vallen niet onder de Begrippen in de hoofdrol. De richtlijn is daarom niet van toepassing op eisen, zoals verkeersregels.

10 Begrippen in de hoofdrol Vergunning Elke procedure die voor een dienstverrichter of afnemer de verplichting inhoudt bij een bevoegde instantie stappen te ondernemen ter verkrijging van een formele of stilzwijgende beslissing over de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit. Breed begrip: ook een melding, of het overleggen van een machtiging kan een vergunning zijn.

11 Begrippen in de hoofdrol Dwingende redenen van algemeen belang Ook wel de ‘Rule of reason’ genoemd. Redenen die als zodanig zijn erkend in de rechtspraak van het Hof van Justitie, zoals: Openbare orde Openbare veiligheid Volksgezondheid Consumentenbescherming Bescherming van het (stedelijk) milieu Intellectuele eigendom Bescherming van dieren, planten en personen Etcetera.

12 Verboden eisen Bepaalde eisen mogen nooit voorkomen in regelgeving: (artikel 14) Bijvoorbeeld: discriminerende eisen die verband houden met de nationaliteit van de ondernemer of de vestigingsplaats (adres in Belgie) een beperking van de vrijheid van de dienstverrichter om zelf te bepalen waar hij zich vestigt de verplichting om een bepaalde verzekering af te sluiten bij een Belgische verzekeringsmaatschappij  Regelgeving is strijdig, dus aanpassen!

13 Te rechtvaardigen eisen Bepaalde eisen mogen alleen worden opgenomen, indien zij te rechtvaardigen zijn: (artikel 15 en 16) Bijvoorbeeld: de verplichting voor dienstverrichters om een vergunning te verkrijgen kwantitatieve of territoriale beperkingen (een maximum aantal af te geven vergunningen of het aanwijzen van een gebied waar een bepaalde onderneming zich mag vestigen) eisen mbt de ondernemingsvorm of een minimum aantal werknemers

14 Rechtvaardigingsgronden Non-discriminatoir Non-discriminatoir is een eis indien deze geen direct of indirect onderscheid maakt naar nationaliteit of vestigingsplaats. Noodzakelijk Noodzakelijk is een eis indien de eis gerechtvaardigd is: om redenen van openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu (artikel 16 – vrij verrichten van diensten) vanwege een dwingende reden van algemeen belang (artikel 9 - vrij verkeer van vestiging)

15 Rechtvaardigingsgronden Evenredig Evenredig is de eis die niet verder gaat dan voor het bereiken van het met die eis nagestreefde doel nodig is. Dus: geen vergunning vooraf eisen, als het doel ook met een eenvoudige melding van de activiteit bereikt kan worden, geen verbod als dat niet noodzakelijk is, liever een (algemene) ontheffing in een algemene regeling dan een specifiek vooraf aan te vragen ontheffing “Dienstenimpacttoets-light”

16 Voor vragen, bemerkingen en/of suggesties Susan te Hofsté s.schreurs@devriesjuristen.nl 0031 - 6 149 13 611 www.devriesjuristen.nl


Download ppt "EDRL-Screening van gemeentelijke reglementen Mechelen, 26 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google