De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel1 Het forensisch-psychologisch werkveld een initiatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel1 Het forensisch-psychologisch werkveld een initiatie."— Transcript van de presentatie:

1 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel1 Het forensisch-psychologisch werkveld een initiatie

2 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel2 Het forensisch-psychologisch werkveld Algemene situering: wereld van het gerecht en de criminologie versus wereld van de hulpverlening: traditioneel spanningsveld  nieuwe ontwikkelingen: uitbouw van het forensisch welzijnswerk en de gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg Het gerechtelijk statuut van de gerechtscliënt Ministerie van Justitie (federaal) Ministerie van Volksgezondheid (federaal) Vlaams Ministerie van Welzijn (gemeenschap)

3 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel3 Casus Rita Een 26-jarige huismoeder met twee kinderen sloeg de buurt met verstomming toen bekend geraakte dat zij haar pasgeboren derde kind in een groot bad had verdronken.Bij de aanhouding werd het onmiddellijk duidelijk dat Rita aan een zeer ernstige depressie met wanen leed. Zij vertelde dat ze meende haar derde kind te moeten verlossen van een mensonwaardig bestaan omdat ze zich niet in staat achtte dit kind op te voeden. Bovendien had ze eraan gedacht haar twee andere kinderen, die tijdelijk bij haar moeder verbleven, te ontrekken aan hun miserabel bestaan.

4 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel4 Casus Roger Een 50-jarige postbode met een psychiatrische voorgeschiedenis werd tewerkgesteld in een gans andere regio. In een acuut psychotische toestand werd hij plotseling geweldig agressief en verwondde zijn beste vriend waarmee hij samenwoonde. De tijd voordien was Roger onderhevig geweest aan onverwacht veel stress op het werk in het kader van een op handen zijnde reorganisatie. In feite was Roger hervallen in een psychotische toestand met achtervolgingswaan zodat hij dacht dat zijn werkzoekende vriend hem kwaad wilde aandoen en zijn werk wilde afsnoepen.

5 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel5 Internering Wet op de bescherming van de maatschappij (1 juli 1964) maakt internering mogelijk indien pleger van misdaad of feit ontoerekeningsvatbaar wordt geacht. Wanneer ? Persoon op ogenblik van de feiten in staat van krankzinnigheid, ernstige geestesstoornis of ernstige zwakzinnigheid verkeerde. Rechter doet uitspraak o.m. op basis van psychiatrisch deskundigenverslag.

6 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel6 vervolg internering Indien internering: geen strafrechtelijke vervolging, wel verwijzing naar Commissie ter Bescherming van de Maatschappij.(CBM) Legt een verplichte behandeling op. (o.a. instelling voor sociaal verweer, forensische afdeling pz, ambulante behandeling,...) Afhankelijk van mate van ‘gevaarlijkheid’ (risicotaxatie: hoog, middelmatig, laag) Huidige stand van zaken: te weinig aangepaste opvang, … In nieuw wetsontwerp: CBM’s worden ge ï ntegreerd in de strafuitvoeringsrechtbanken,...

7 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel7 Concrete voorzieningen binnen het forensisch welzijnswerk: Binnen de gevangenismuren: -Psycho-sociale dienst (PSD), … Buiten de gevangenismuren: -Dienst Justitiehuizen(één per gerechtelijk arrondissement). (Ministerie van Justitie,  website )website -Slachtofferhulp (CAW) -Centrum voor Justitieel Welzijnswerk (daderhulp, reclassering, detentiebegeleiding) (CAW) -Daderhulp (CAW)(CGG) -Herstelgerichte detentie -Forensische psychiatrie: zie verder.

8 werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel8 Welzijn en Justitie Nuttige portaalsite: > websitewebsite


Download ppt "Werkvelden 1 Ba TP academiejaar 2006-2007 G.Van Reusel1 Het forensisch-psychologisch werkveld een initiatie."

Verwante presentaties


Ads door Google