De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruik van vakjargon door pabostudenten op de pabo Diny van der Aalsvoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruik van vakjargon door pabostudenten op de pabo Diny van der Aalsvoort."— Transcript van de presentatie:

1 Gebruik van vakjargon door pabostudenten op de pabo Diny van der Aalsvoort

2 Samenvatting Het gaat om drie korte studies die verricht zijn om inzichtelijk te maken hoe de zone van de naaste ontwikkeling gelet op professionele gecijferdheid zichtbaar te maken is bij pabo- studenten. Conclusie: het aansluiten bij de herinneringen van studenten aan eigen rekenlessen alsook het aanreiken van aanwijzingen om de eigen ontwikkeling in professionele gecijferdheid zichtbaar te maken dragen bij aan de mogelijkheden om als rekendocent effectief onderwijs te geven aan toekomstige leraren basisonderwijs.

3 Theoretische basis: 1 Goffree en Den Dolk, 1995) Drie pijlers in rekenen-wiskundeonderwijs: – reflectief: het overdenken van het handelen in het rekenwiskundeonderwijs – constructief: studenten verwerken op hun eigen manier wat op de pabo onderwezen wordt en bouwen op basis daarvan hun eigen vakmanschap en visie op. – narratief: het gebruiken van verhalen die een voorbeeldkarakter hebben voor het onderwijs. Er is echter sprake van wederzijdse beïnvloeding van opleider en student. Het hanteren van de pijlers laat onverlet dat studenten ook aan docenten reflectie, constructie en narratief weten te ontlokken.

4 Theoretische basis: 2 Voor het verkennen van het opleidingspraktijkprobleem vonden we aansluiting bij Warford (2011). Hij neemt de zone van de naaste ontwikkeling, om de ontwikkeling van toekomstige leraren tijdens hun opleiding te duiden. Warford stelt dat het niet gaat om rechtstreeks onderwijzen van concepten tijdens de opleiding want studenten ontwikkelen zich tot leraar.

5 Wat rapporteren studenten over zichzelf als zij worden uitgenodigd om hun opvattingen over het geven van een rekenles te noteren? In hoeverre maken studenten gebruik van vaktaal bij het maken van de lesvoorbereidingsformulieren? Maakt het uit of studenten gebruik van vaktaal bij het betogen waarom een rekenles succesvol was bij formulieren met en zonder expliciete aanwijzingen over de vijf rekenpijlers?

6 Overzicht van het percentage en de frequentie waarin vakjargon is gebruikt conform de pijlers van realistisch rekenonderwijs Frequentie Percentag e context1083 van informeel naar formeel leren 18 eigen oplossingsprocedures433 interactie en reflectie975 verstrengeling van leerstoflijnen 18 Tabel 2

7 Overzicht van de frequenties en percentages over beide leerjaren heen, per type formulier en per pijler Open vragen: N = 14 Gestructureerde lijst: N = 17 Totaal N = 31 frequentie% % % context75014822168 van informeel naar formeel leren 9 6416942581 eigen oplossingsproced ures 2 51710 0 1961 interactie en reflectie 53613761858 verstrengeling van leerstoflijnen 00741723 Tabel 4

8 Overzicht in lagen Leerlingen wiskunde onderzoeken attitude Leraren wiskunde onderzoeken attitude Opleiders wiskunde onderzoeken attitude Lectoren wiskunde onderzoeken attitude

9 Wat heb jij aan het onderzoek op de pabo van Saxion in Deventer? Het opleidingspraktijkprobleem van de docenten van het rekencluster zijn vast ook die van jou! Je bent van harte welkom om onze instrumenten te gebruiken.

10 Vervolgonderzoek 2012- 2013 met Stanja Oldengarm Nagaan hoe het principe schematiseren, modellen gebruiken zich ontwikkelt bij studenten tijdens de module Gehele getallen.


Download ppt "Gebruik van vakjargon door pabostudenten op de pabo Diny van der Aalsvoort."

Verwante presentaties


Ads door Google