De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21-7-2014 Evaluatie van re-integratiebeleid Paul van der Aa RSO-O&BI Presentatie 22 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21-7-2014 Evaluatie van re-integratiebeleid Paul van der Aa RSO-O&BI Presentatie 22 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 21-7-2014 Evaluatie van re-integratiebeleid Paul van der Aa RSO-O&BI Presentatie 22 maart 2013

2 21-7-2014 2 Opbouw Opbouw presentatie  Het beleidsterrein re-integratie  Onderzoek naar re-integratiebeleid  Spanningen in evaluatie-onderzoek, 2 casussen  Slotopmerkingen

3 21-7-2014 3 Het beleidsterrein Werk en inkomen Bevorderen uitstroom naar werk en participatie Strategisch belang voor de gemeente  maatschappelijke gevolgen langdurige werkloosheid, 35.000 huishoudens  financieel (wijze van financiering WWB) Aanpakken (globaal)  trajecten voor werkzoekenden, gericht op werk en participatie  advisering van werkgevers  financiële prikkels voor werkzoekende en werkgever Dynamische context

4 21-7-2014 4  Onderzoek is input voor  beleidsbeoordeling  beleidsontwikkeling  verbetering van de uitvoering  Onderwerpen:  implementatie nieuwe aanpakken  effectiviteit aanpakken  werking van aanpakken  organisatie en aansturing  Onderzoekstechnieken:  ‘multi-method’ Evaluatie onderzoek naar re-integratiebeleid

5 21-7-2014 5  Wat is een relevante onderzoeksagenda?  De onderzoekbaarheid van beleid en effecten  Wat gebeurt er met de uitkomsten  2 casussen  Evaluatie Full Engagement (2012)  Evaluatie Loondispensatie (2012) Spanningen

6 21-7-2014 6  Aanpak: tegenprestatie van 20 uur vragen voor de uitkering. Begeleiding bij het vinden van een tegenprestatie  Onderzoeksdoel: meten resultaten in termen van bijstandsvolume ontwikkeling  Methode: analyse managementinformatie, vergelijking pilotwijken met niet-pilotwijken  Uitkomsten: aanpak is niet effectief in termen van volumebeheersing, maar draagt wel bij aan participatiebevordering in de wijken Full Engagement (maatschappelijke inspanning)

7 21-7-2014 7  Aanpak: werkgevers korting geven op loonkosten op basis van de ‘loonwaarde’ van werkzoekenden met arbeidsbeperking. Begeleiding bij het vinden van werk  Onderzoeksdoelen: uitstroomresultaten meten, kosten/baten in kaart brengen, succes- en faalfactoren van de aanpak in kaart brengen  Methode: interviews uitvoerders, werkgevers en werkzoekenden, bestandsanalyses.  Uitkomsten:aanpak is niet effectief in termen van kosten/baten, biedt wel zicht op succes- en faalfactoren Loondispensatie

8 21-7-2014 8 De onderzoeksagenda: wat onderzoeken we wel en niet?  de problematisering van beleidsvooronderstellingen  output en outcome, onbedoelde effecten  onderzoek naar uitvoeringsprocessen, kijkjes in de keuken  theoriesturing in het onderzoek  onderzoeksmethoden en –technieken: focus op cijfers en bestanden  wie wil er kritiek op zijn eigen handelen en beslissen?

9 21-7-2014 9 De onderzoekbaarheid van beleid  de implementatieintegriteit: verschil tussen plan en praktijk  de meetbaarheid van effecten:  beperkingen van bestanden  de (on-)mogelijkheden van controlegroepen  non-respons  de looptijd van pilots vs. de termijn waarop effecten verwacht kunnen worden  de korte termijn focus van opdrachtgevers met betrekking tot beleidsleren en experimenten

10 21-7-2014 10 Wat gebeurt er met de resultaten?  bestuurlijke omgang met onderzoeksuitkomsten  beperkte terugkoppeling naar de uitvoeringsorganisatie  openbaarheid en publicatie

11 21-7-2014 11 Oplossingen?  Onderzoekers  beter argumenteren  benut onderzoek dat al is gedaan  actief bijdragen aan verspreiding onderzoekskennis  Opdrachtgevers / demand managers  niet bang zijn voor beleidskritiek  onderzoek dient meerdere doelen en kennisvragen  bescherm experimenten  Beiden: duidelijke afspraken en verwachtingen!

12 21-7-2014 12 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "21-7-2014 Evaluatie van re-integratiebeleid Paul van der Aa RSO-O&BI Presentatie 22 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google