De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen
Presentatie Rekenkamer Kosten en batenonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte in Breda Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen

2 Inleiding onderzoek Onderwerp: de verhouding tussen de kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte in Breda en de kwaliteit die dat oplevert. In 2012 uitbesteed aan Onderzoeksbureau Ecorys om deze verhouding in Breda te onderzoeken, eventuele achterstanden in onderhoud in kaart te brengen en de kosten die dit met zich meebrengt. Aanleiding onderzoek: vragen van raadsfracties om meer zicht te krijgen op de verhouding tussen de kosten en baten.

3 Aanpak onderzoek 1. De kosten en de kwaliteit van de openbare ruimte zijn voor een aantal jaren in kaart gebracht voor Breda. 2. Een vergelijking tussen Breda en drie andere grote Brabantse gemeenten (namelijk Eindhoven, s’Hertogenbosch en Helmond) gemaakt wat betreft kosten en kwaliteit. 3. Een vergelijking gemaakt met de landelijke normen van het CROW welk budget nodig is voor een bepaalde basiskwaliteit.

4 4. De mening van de burgers over de kwaliteit van de openbare ruimte geanalyseerd. 5. In kaart gebracht welke verbeteringen eventueel kunnen worden aangebracht in de informatievoorziening naar de raad toe met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte.

5 Belangrijkste bevindingen
1. Onderhoudsbudget in Breda is relatief laag t.o.v. andere grote Brabantse gemeenten en de landelijke CROW-normen. 2. Daardoor zijn belangrijke achterstanden in onderhoud ontstaan. 3. De kwaliteit van de openbare ruimte in Breda is gestaag achteruitgegaan en de borging van de kwaliteit is steeds meer onder druk komen te staan.

6 4. Een berekening volgens de CROW-normen (basisniveau) laat zien dat:
Voor achterstanden aan Verhardingen is ongeveer 22 mln. extra nodig; Voor vervanging van Verlichting is minimaal 1 mln. extra nodig, plus nog 1 mln. extra voor onderhoud; Voor bruggen en tunnels is ook ongeveer 1 mln. extra nodig. 5. Hoe langer wordt gewacht met structureel onderhoud, des te groter de (verwachte) schade en hoe meer de risico’s op ongelukken oplopen.

7 6. Tevredenheid van burgers over de kwaliteit van de openbare ruimte is afgenomen.
7. Nog geen meerjarenbegroting en meerjarenplannen, behalve voor Riolering. 8. Nog geen reserve voor onderhoud, vervanging en het wegwerken van achterstanden en nog geen risicoanalyse gedaan. 9. De raadsfracties zijn van mening dat zij onvoldoende gerichte informatie hebben om goed op hoofdlijnen te kunnen sturen.

8 Beleid van Breda Aanpak is vooral pragmatisch.
Deel groenbudget naar Verhardingen. 3. Bij gebreken eerder omzetting naar onderhoudsvrij en weghalen van elementen. 4. Minder standaard-onderhoudsrondes. 5. Veroorzakers vervuiling vaker aansprakelijk gesteld. Burgers betrekken bij onderhoud via wijkdeals. Ontwikkeling dashboard: sturingsmodel.

9 Belangrijkste aanbevelingen
1. Stel als raad een minimale (basis)kwaliteit vast en koppel dit aan een minimaal benodigd budget. 2. Stel voor ieder element een meerjarenbeleid, een meerjarenplanning en een meerjarenbegroting op. 3. Breng de achterstanden in kaart en bereken hoeveel het kost om deze achterstanden weg te werken. Pak nu de bestaande grote achterstanden aan. Analyseer wat de gevolgen en financiële risico’s zijn van het eventueel uitblijven van het aanpakken van achterstanden.

10 6. Verbeter de sturingsinformatie naar de raad, o. a. via dashboard. 7
6. Verbeter de sturingsinformatie naar de raad, o.a. via dashboard. 7. Evalueer de effectiviteit en lange-termijn-waarde van de ingezette experimentele onderhoudsalternatieven, zoals groenonderhoud en buurtonderhoud door burgers.


Download ppt "Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google