De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kloof dichten! André van Nijkerken Accountmanager VISD & CORV regio oost 06-10156305 andre.vannijkerken@kinggemeenten.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kloof dichten! André van Nijkerken Accountmanager VISD & CORV regio oost 06-10156305 andre.vannijkerken@kinggemeenten.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Kloof dichten! André van Nijkerken Accountmanager VISD & CORV regio oost

2 Het ontstaan van de kloof …

3 Stellingen Stelling 1: De kloof tussen business en ICT wordt alleen nog maar groter Stelling 2: Het aanstellen van een CIO is symptoombestrijding; het probleem zelf (de kloof) wordt namelijk niet aangepakt Stelling 3: De kloof tussen business en ICT is tevens de grootste bedreiging voor het sociaal domein

4 De decentralisatiesdag …

5 De vorming van RUD’s …

6 Constateringen Business nog volop “zoekend”
Geen / weinig aandacht voor bedrijfsvoering, informatievoorziening en ICT Business en ICT begrijpen elkaar niet; spreken elkaars taal niet ICT wordt vooral gezien als kostenpost, maar (nog) nauwelijks als kans Van intergemeentelijke ICT-samenwerking wordt vooral / uitsluitend financieel voordeel verwacht

7 Kostenontwikkeling bij niet samenwerken
ICT-Kosten Kostenontwikkeling bij niet samenwerken Genormaliseerde exploitatiebegroting Kostenontwikkeling bij wel samenwerken Frictiekosten Werkelijk kostenniveau startsituatie Zichtbaar kostenniveau startsituatie Tijd

8 Gezamenlijke procesinnovatie en standaardisatie
Betere ondersteuning door ICT Gezamenlijk beheer van ICT Gezamenlijke inkoop Complexiteit Toegevoegde waarde

9 Stellingen (vervolg) Stelling 4: Zonder juist extra te investeren in ICT gaat het ‘m (ook) in het sociaal domein niet worden! Stelling 5: De winst van intergemeentelijk samenwerken ook in het sociaal domein zit ‘m vooral in het opgeven van eigenwijsheid

10 Terug naar de kloof …

11 Constateringen (vervolg)
De meeste gemeenten hebben geen CIO die de kloof kan helpen overbruggen … De meeste gemeenten besteden in de planning en controlcyslus geen (echte) aandacht aan ICT; wel aan personeel en financiën, maar niet aan ICT … Ook de meeste gemeenteraden hebben geen enkel benul van ICT en zijn daardoor niet in staat de juiste, kritische vragen te stellen …

12 Kortom … Wat dan wel? Kloof is nog lang niet gedicht, maar wordt nu
wel steeds nijpender … Wat dan wel?

13

14 Korte termijn Concentreren op de i-boodschappenlijst van “Transitieproof” Eerst maar eens basis op orde! Nog even geen grootschalige automatisering, want nog veel te veel onduidelijk en in beweging! Eerst maar eens dat wat per goed geregeld moet zijn en desnoods op de achterkant van een sigarendoos!

15 Speelveld 3D Opdrachtgever Burger en omgeving
Hulpvraag/-behoefte, gesprek Aanbieders, uitvoerders

16 Aandachtspunten korte termijn
Informatievoorziening algemeen Beleidsinformatie & verantwoording Eenmalige gegevensoverdracht Informatiebeveiliging Privacy Keteninformatisering

17 Lange(re) termijn IT nu echt eens de verdiende plek gaan geven in de organisatie: Door het een vast onderdeel te maken in de P&C-cyclus Door raden periodiek bij te praten en bij te scholen, zodat zij de goede vragen kunnen stellen, niet alleen aan de verantwoordelijke portefeuillehouders, maar ook aan veel adviesbureaus die vaak maar wat roepen Door niet meer te accepteren dat bestuurders en managers het onderwerp ICT van zich af schuiven en daar bij werving en selectie van bestuurders al (meer) rekening mee te houden

18 Laatste stelling … Stelling 1: De kloof tussen business en ICT wordt alleen nog maar groter Stelling 2: Het aanstellen van een CIO is symptoombestrijding; het probleem zelf (de kloof) wordt namelijk niet aangepakt Stelling 3: De kloof tussen business en ICT is tevens de grootste bedreiging voor het sociaal domein Stelling 4: Het wordt tijd dat we de kloof gaan dichten in plaats van bruggen te bouwen en pleisters te plakken

19 Kloof dichten! André van Nijkerken Accountmanager VISD & CORV regio oost


Download ppt "Kloof dichten! André van Nijkerken Accountmanager VISD & CORV regio oost 06-10156305 andre.vannijkerken@kinggemeenten.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google