De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21-7-2014 | 1 Faculteit GMW / GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Greetje van der Werf Een goede basis is het halve werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21-7-2014 | 1 Faculteit GMW / GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Greetje van der Werf Een goede basis is het halve werk."— Transcript van de presentatie:

1 21-7-2014 | 1 Faculteit GMW / GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Greetje van der Werf Een goede basis is het halve werk

2 Niveaudaling in het primair onderwijs ›Cito 2006: dramatische daling van de rekenscores (cijferen) ›Inspectie 2006: het leesonderwijs laat flinke steken laat vallen. ›Paul van Dam 2007: Het basisonderwijs faalt op bijna alle vakgebieden ›Onderwijsraad 2008: Het algemene onderwijsniveau is gedaald. ›Cie Meijerink 2008: er is een daling opgetreden in de leesvaardigheid en rekenvaardigheid bij leerlingen in de leerplichtige leeftijd.” 21-7-2014 | 2

3 Maatregelen ›Invoering referentieniveaus ›Maar.. Daarvoor zijn ook goede leerkrachten nodig Zijn die er of worden deze opgeleid? 21-7-2014 | 3

4 Kenmerken van een goede leerkracht ›Veel en diepe kennis van vak en vakdidaktiek ›Kwalificatieniveau: bevoegdheid verkregen in lerarenopleiding ›Algemeen academisch denkniveau, algemene ontwikkeling en verbale vaardigheden ›Ervaring minimaal 5 jaar ›Er zijn te weinig leerkrachten met deze kenmerken 21-7-2014 | 4

5 Situatie op de Pabo’s ›Laag instroomniveau (veel MBO’ers) ›Weinig contacturen taal en rekenen ›Na eerste jaar geen uitbouw eigen kennis ›Weinig aandacht didaktiek van de vakken door competentiegericht onderwijs ›Vakinhoudelijke componenten niet apart beoordeeld ›Portfolio assessment in plaats van toetsing ›Weinig begeleiding bij stage door opleiding zelf ›Geen betrokkenheid vakdocenten bij stage 21-7-2014 | 5

6 Maatregelen ›Versterking vakkencomponent ›Meer contacturen ›Aangepast toetsbeleid ›Kennisbases taal en rekenen 21-7-2014 | 6

7 Nog op te lossen ›Onvoldoende goede Pabodocenten ›Kennisbases overige vakken ›Verhouding diepgang en breedte van vakken ›Landelijke toetsing ›Instroomeisen 21-7-2014 | 7

8 Hogere instroomeisen ›Minimaal kennisniveau havo-5 ›Toelatingstoetsen, zonder vrijstellingen ›Selectie bevordert status van opleiding en beroep ›Aantrekken VWO’ers ›Investeren in universitaire Pabo’s 21-7-2014 | 8

9 Tot besluit ›Wees zuinig op goede leerkrachten, want in hun handen ligt de toekomst van onze kinderen, en daarmee ook de uwe en de mijne 21-7-2014 | 9

10 21-7-2014 | 10 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "21-7-2014 | 1 Faculteit GMW / GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Greetje van der Werf Een goede basis is het halve werk."

Verwante presentaties


Ads door Google