De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jenny van Tilburg Joost van Loon

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jenny van Tilburg Joost van Loon"— Transcript van de presentatie:

1 Jenny van Tilburg Joost van Loon
Proces en Product OGW Jenny van Tilburg Joost van Loon

2 Wat is OGW? Opbrengstgericht werken is het: systematisch en
doelgericht werken aan het maximaliseren van de onderwijsprestaties waarbij alle betrokkenen zich laten sturen door de uitkomsten van verschillende prestatiemetingen op basis waarvan gericht actie wordt ondernomen om doelstellingen en activiteiten aan te passen.’

3 Zes bouwstenen van OGW

4 Bouwsteen 1: Visie en beleid
Kernwaarden: Waarvoor staan wij? Respect voor jou, mij en de omgeving waarin we acteren Alle acties staan ten doel van de ontwikkeling van de leerling Persoonlijk in zorg en begeleiding Samenwerkend en ontwikkelend voor de beste prestatie Passie voor het beroep en trots op wie we met z’n allen zijn Plezier Kan nog korter: ….Samen….:  respectvol, persoonlijk, samenwerkend, ontwikkelend, gepassioneerd, doelgericht

5 Meerjarenplan OGW: Leerlingen stromen uit met een diploma op basis van het niveau van aanname. Leerlingen zijn trots op hun ontwikkeling en kunnen resultaten delen met hun privéomgeving. Het volgen van een OGW kalender De kwaliteit van de cognitieve zorg van de school wordt geborgd. Groepshandelingsplannen en perspectiefkaarten worden planmatig en volgens een standaard format samengesteld. Prestaties en handelingsplannen van leerlingen worden in één leerlingvolgsysteem bewaard. / Alle vakgroepen én praktijkvakken stemmen het niveau van ontwikkeling van vaardigheden en kennis af op aansluiting vanuit PO en aansluiting met het MBO. De docenten kunnen opbrengstgericht werken Docenten zijn vaardig in het gebruik van groepshandelingsplannen en perspectiefkaarten. Het onderwijsconcept wordt doorontwikkeld door: Het flexibel groeperen van leerlingen binnen het leerjaar en vakken ne,en,wi op basis van de snelheid waarin ze vorderingen maken. Het invoeren van gedifferentieerde instructie (ADI) in OB en BB. Het bieden van verschillende niveaus van instructie op basis van de behoefte van de leerling. Het inpassen op kleine schaal van het principe van Meervoudige intelligentie in de uitvoering van het onderwijs. Het lopende project wordt door deelnemende docenten overgebracht op het hele team. Verwachtingen van leerlingen in beeld brengen en vertalen naar perspectieven Afstemmen op verschillen tussen leerlingen De docent begeleidt de groei van de leerling door doelen te stellen met de leerling. Docenten leren gebruik te maken van het nieuwe leerlingvolgsysteem en werken hier stelselmatig mee.

6 Bouwsteen 2: Sturing Sturing vanuit management
Sturing Juliëtte, Arthur en Bas Kwaliteitscyclus (PDCA)

7 PDCA-cyclus in action

8 WERKPLAATS: WERKGROEP: X OGW 2012-2013 Vanaf 29-1-'13
NP P D C A Actiepunten vanuit Pilotproject AOC-raad OGW kruisje datum / periode vermelden kruisje indien reflecteren / bijstellen (vermeld en werkplaats OGW indien van wanneer plan in werking is getreden meting is datum of periode) verantwoordelijken / uitvoerders aantoonbaar via (benoem document, toepassing (of kruisje indien nog niet in uitvoering) verricht rooster of protocol etc.) WERKPLAATS: 1. Het ontwerpen van een OGW kalender X Vanaf '13 16-4-'13 bijstellen Werkplaats Tila, Helm, Burt en Lauc OGW-kalender 2. alle docenten krijgen verdieping in de methodiek van opbrengstgericht werken in de vingers. De nadruk ligt op de mogelijkheid om te differentiëren in inhoud, niveau, instructiebehoefte, werkvormen en leerstijlen volgens het ADI concept. Vanaf september begonnen 11-6-'13 evalueren scholingsdag Looj contact met Nicolle montage filmpjes van vb's werkvormen in v.o. Filmpjes laten zien tijdens scholingsdag 3. alle docenten leren resultaatafspraken te maken met leerlingen vanuit een optimale aansluiting op het PO door een helder geformuleerd referentiekader waarbij onze lesplanners, toetsen en methode aansluiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de perspectiefkaart en de groepshandelingsplannen. 29-1-'13 16-4-'13 Werkplaats Suggestielijst voor handelingsplannen 4. alle leerlingen krijgen een rapport mee naar huis die recht doet aan hun niveau waar zij op werken aan de vakken ne, en, wi. Op het rapport is ook helder hoe de cijfers zich verhouden tot het determinatiebeleid en de eventuele overstap tussen de niveaugroepen. 5-3-'13 19-3-'13 Layout rapport klas 1 en communicatie naar huis. WERKGROEP: 5. Analyse maken klas 2 cito vo: Opdracht voor de vakgroepen. Strookt de inhoud van de CITO toetsen met de lesplanners, toetsen van de docenten, de methode die gebruikt wordt en de tussendoelen? vanaf 18 februari bespreken op maandag 15 april Joost, Jenny en Arthur format ontwikkeld voor CITO VO-0 op gebied van taal en rekenen. 6. Uit het LeerlingVolgSysteem moet een groepsrapportage komen voor de docent. Ontwikkel een goed format voor een cognitief groepshandelingsplan en het volgen van prestaties. Dit groepshandelingsplan (en perspectiefkaart) worden planmatig aangepast en uitgevoerd. vanaf 29 januari 13 mei afronden Arthur levert het huidige document, Joost en Jenny zijn mede voor de ontwikkeling van het format. Er is een perspectiefkaart ontwikkelt Een cognitief groepshandelingsplan ook. 7. Aan welke criteria moet een leerling voldoen om tussentijds over te stappen naar een andere niveaugroep. 15 april start 13 mei oplevering CITO VO-0 en 1 uitslagen Cijferlijst van rapport 1 en 3 8. De kwaliteit van de cognitieve zorg van de school wordt geborgd. Uitleg afkortingen Nog te plaatsen. NP = No Plan (als er nog geen plan is opgesteld) ·         Optimale aansluiting vanuit het PO door een helder geformuleerd referentiekader. P = Plan (als er een plan is opgesteld) ·         Leerlingen zijn trots op hun ontwikkeling en kunnen resultaten delen met hun privéomgeving. D = Do (wanneer het plan tot uitvoering is gekomen) C = Check (indien er een meting is gedaan n.a.v. het plan) A = Act (reflecteren en eventueel bijstellen)

9 Bouwsteen 3: Onderwijsproces Bouwsteen 3: Onderwijsproces
Complexe didactische vaardigheden (kijkwijzer) NEW-onderwijsconcept Acties klas 4 Resultaatgesprekken Spoorboekje/ lesdoel/ reflectie Complexe didactische vaardigheden (kijkwijzer) NEW-onderwijsconcept Acties klas 4 Resultaatgesprekken Spoorboekje/ lesdoel/ reflectie

10 Kijkwijzer complexe didactische vaardigheden
De docent wordt beoordeeld op 55 aspecten Voorbeeld uit de kijkwijzer:

11 NEW onderwijsconcept

12 Bouwsteen 4: Instrumenten
Meetinstrumenten Cito , toetsbeleid, criteria niveaubepaling onderbouw Het volgen van onze leerlingen Leerlingbespreking en rapportvergadering Groepshandelingsplan, perspectiefkaart, Edictis, LVS, Resultaten verzamelen en analyses maken

13 Toetsmatrijs

14 Criteria niveaubepaling klas 1 voor Ne, Eng en Wis
Afstroom- en opstroomcriteria: Resultaten: ≤ 5,5/ ≥ 7,5 Cito-uitslagen: vaardigheidsscores en percentielen Inzicht, leer-/werkhouding en motivatie Overstapperiode en criteria Leerjaar 1: november: resultaten periode 1 + uitslag cito 0 april: resultaten periode 3 + cito 0 juni/juli: resultaten periode 4 + cito 1 Leerjaar 2: november: resultaten periode 1 + cito 1 april: resultaten periode 3 + cito 2 juni/juli: zie leerwegplaatsing

15 Perspectiefkaart

16 Groepshandelingsplan

17 Bouwsteen 5: Kennis & Vaardigheden
Kennis, vaardigheden en normen van docent m.b.t. analyseren en interpreteren Mogelijke problemen verhelpen door bijsturing van de doelen en/of leerlingenzorg

18

19 Bouwsteen 6: Cultuur Het werken aan een resultaatgerichte en open cultuur HRM-cyclus Ondersteuning van collega’s onderling Aanspreekcultuur Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

20

21 Cultuurverandering Prinsentuin

22 Samen OGW! Samen OGW? Het verhogen van opbrengsten vraagt om vooruit kijken, doelen stellen en op basis daarvan onderwijs beter inrichten. Daarvoor moet je behaalde resultaten analyseren en interpreteren. OGW vraagt gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van: Leerlingen en ouders Docenten Teamleiders Schoolleiding Kwaliteitszorgmedewerkers Het verhogen van opbrengsten vraagt om vooruit kijken, doelen stellen en op basis daarvan onderwijs beter inrichten. Daarvoor moet je behaalde resultaten analyseren en interpreteren. OGW vraagt gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van: Leerlingen en ouders Docenten Teamleiders Schoolleiding Kwaliteitszorgmedewerkers

23 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Jenny van Tilburg Joost van Loon"

Verwante presentaties


Ads door Google